Streik kan ramme store norske tv-produksjoner

Streik kan ramme store norske tv-produksjoner

Norsk filmforbund truer med streik om ikke lønnsnivået for medlemmene løftes innen tv-drama og underholdning. Både Stjernekamp og Farmen, samt nye norske drama-serier som Heimebane kan bli rammet, forteller Bjørn Alexander Brem, forbundsadvokat i NFF.

Det kan gå mot streik i norsk tv-produksjon (foto fra Heimebane)

Dersom meklingen mellom Norsk filmforbund (NFF) og Virke på tv-området ikke ender med et resultat hos Riksmekler fredag 31.august, er det varslet streikeuttak for opp til 380 NFF-medlemmer på tv-underholdning og 150 NFF-medlemmer på tv-drama. Det melder Norsk filmforbund.

”Tallene kan øke og etter bruddet i forhandlingene i slutten av juni har det strømmet til nærmere 100 nye medlemmer”, heter det videre (les mer om alle kravene til slutt i saken)

Bjørn Alexander Brem, forbundsadvokat i NFF, mener blant annet at dramaproduksjoner er langt mer omfattende enn en spillefilm, og bør kompenseres deretter. Det er likevel bare ett av mange krav.

– Med den gamle Produsentforeningen hadde Filmforbundet en overenskomst som gjaldt alle områder. Områdene film og TV ble så splittet fra produsentsiden. Det er åpenbart at medlemmene gjør minst samme jobb, eller kanskje mere komplisert og krevende jobb på en dramaserie enn på en spillefilm. Dramaserien har gjerne 8-10 eller flere episoder, og da er det langt mer omfattende arbeid med manus, osv, enn innen en spillefilm, som ikke har episoder men kun vanligvis er en fortelling fra start til slutt, eller «en episode».

– Det absurde er at uorganiserte produsenter utenfor Virke stort sett utelukkende tilbyr våre medlemmer spillefilmsats. Vi mener også Virke må akseptere lik lønn for likt arbeid.

Dere frykter ikke, som produsentene argumenterer, at selskaper risikerer konkurs som følge av kravene?

– Vi har selvsagt stor respekt for den økonomiske trusselen en streik kan medføre, og både NFF og Virke vil som alltid gjøre vårt ytterste for å unngå en eventuell streik. Og vi oppfatter Virke som konstruktive og profesjonell motpart som tar dette seriøst og skikkelig.

Men samtidig som at en streik kan betydelig ramme Virkes produsenter økonomisk, er dette en del av norsk lov og reglement i arbeidslivet – og uten muligheten til å true med streik og få meklingsbistand hos Riksmekler, har vi på arbeidstakersiden svært få muligheter for å få en rimelig lønnsutvikling for våre. Så vi mener at hele dette systemet vil kunne fremtvinge en balansert og rimelig løsning mellom to parter hvor vanligvis produsentene og arbeidsgiversiden selvsagt er den store og sterke part og som utenom dette systemet gjerne kan tilnærmet diktere vilkårene.

Farmen: fra første innspillingsuka til årets sesong (foto TV2)

Dere skriver: ”Vi må få slutt på misbruket av «særlig uavhengig stilling» som medfører omgåelse arbeidstidsbestemmelsene og overtidsbestemmelsene”. Hvor utbredt er dette?

– Etter vår oppfatning er denne misbruken dessverre ubredt. Spørsmålet om bruk av særlig uavhengig stilling i film og tv-bransjen har vært oppe for retten – særlig for koordinatorer, men også andre. Her har produsentsiden tapt klart – og av de norske domstoler blitt idømt full overtidsbetaling i de tilfeller hvor de har uriktig satt tv-arbeidere i ledende eller særlig uavhengig stilling. Vi mener at ytterst få skal ha denne stillingen på en tv-produksjon, da denne drives frem av strenge tidsfrister (særlig hensynet til leveringsfrist til mediehus/kringkaster eller strømmetjeneste) og den enkelte i svært liten grad kan bestemme eller påvirke egen arbeidstid under produksjonens gang.

Dere krever også at «regissøren respekteres som tv-drama-seriens opphaver”.

– Regissørens rolle er vesentlig for enhver tv-dramaseries kunstneriske uttrykk og gjennomslagskraft, og derfor krever Norsk filmforbund og Norske Filmregissører at regissøren vilkår tydeliggjøres og forbedres i de kollektive avtaler! Det handler om både lønn for regissørene til å leve av – de gjør mye arbeide som kan være ulønnet, for eksempel i utvikling og i forarbeidsfasen. Mange tror at regissørene får så veldig godt betalt – men de jobber ofte veldig lenge med sin visjon og sitt konsept på en dramaserie, og samlet sett blir totallønnen ofte for dårlig.

Det handler om at regissøren skal forankre sin rett og sitt tydelige beregningsgrunnlag for royalties. Dette har vi kjempet om i åresvis, og det er svært viktig for forutberegneligheten og klimaet på produksjonen (og således kanskje også for seriens suksess) at vi nå blir enige om en tydelig beregningsmodell for når produksjonen har fått et «overskudd».

Rushprint tok også kontakt med forhandlingsleder Trond Teisberg i Virke produsentforeningen for en kommentar. Han sier at Virke kan ikke uttale seg om en forestående mekling. Heller ikke andre produsenter vi tok kontakt med ville svare.

”Vi konstaterer at det ikke lot seg å gjøre å bli enige i forhandlingene, og at partene dermed må søke å finne en løsning på oppgjøret gjennom mekling. Som i alle andre meklinger henvises det til Riksmeklers kontor for eventuell informasjon før eller underveis i meklingen”, skriver Teisberg på epost.


NFF sine viktigste krav i årets forhandlinger er:

TV-underholdning:

«Vi har et minstelønnssystem på TV-underholdning som ligger alt for lavt og som ikke gir en lønn til å leve av, derfor krever vi økte lønnssatser (5% økning), samt at det tas grep for å få produsentene til å praktisere systemet for å sikre en lønnsutvikling som resten av samfunnet har.


I henhold til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå ligger snittlønnen på TV-underholdning anslagsvis 25% under den gjennomsnittlige årslønnen for alle ansatte i Norge, og minstelønnen ligger 10-20% under dette igjen


Alle skal med! Vi har i dag en situasjon der kun enkelte av stillingstitlene er omfattet av tariffavtalen vår på tv-underholdning. Vi vil at ale NFF-medlemmer skal omfattes av tariffavtalen da dette medfører stadig nye stillingstitler fra produsentene for å omgå det regulerte arbeidsliv.


Vi må få slutt på misbruket av «særlig uavhengig stilling» som medfører omgåelse arbeidstidsbestemmelsene og  overtidsbestemmelsene»

 

TV-drama:

«Hele bransjen tjener nå fett på den nye «TV-drama-boomen» – men NFF-medlemmene har ikke engang et lønnssystem i TV-drama-overenskomsten. Vi skal ha et lønnsystem for å sikre lønnsutviklingen til de som lager og skaper innholdet som produsenter, kringkastere og distributører tjener så gode penger på!


Skiftet fra spillefilm til TV-drama innebærer at NFF-medlemmer gjør den samme jobben, men Virke har så langt nektet å tariffeste den samme lønnen!


Norsk filmforbund og Norske Filmregissører kjemper sammen for å styrke regissørenes posisjon som skapende kraft i en tv-dramaproduksjon».

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Streik kan ramme store norske tv-produksjoner

Streik kan ramme store norske tv-produksjoner

Norsk filmforbund truer med streik om ikke lønnsnivået for medlemmene løftes innen tv-drama og underholdning. Både Stjernekamp og Farmen, samt nye norske drama-serier som Heimebane kan bli rammet, forteller Bjørn Alexander Brem, forbundsadvokat i NFF.

Det kan gå mot streik i norsk tv-produksjon (foto fra Heimebane)

Dersom meklingen mellom Norsk filmforbund (NFF) og Virke på tv-området ikke ender med et resultat hos Riksmekler fredag 31.august, er det varslet streikeuttak for opp til 380 NFF-medlemmer på tv-underholdning og 150 NFF-medlemmer på tv-drama. Det melder Norsk filmforbund.

”Tallene kan øke og etter bruddet i forhandlingene i slutten av juni har det strømmet til nærmere 100 nye medlemmer”, heter det videre (les mer om alle kravene til slutt i saken)

Bjørn Alexander Brem, forbundsadvokat i NFF, mener blant annet at dramaproduksjoner er langt mer omfattende enn en spillefilm, og bør kompenseres deretter. Det er likevel bare ett av mange krav.

– Med den gamle Produsentforeningen hadde Filmforbundet en overenskomst som gjaldt alle områder. Områdene film og TV ble så splittet fra produsentsiden. Det er åpenbart at medlemmene gjør minst samme jobb, eller kanskje mere komplisert og krevende jobb på en dramaserie enn på en spillefilm. Dramaserien har gjerne 8-10 eller flere episoder, og da er det langt mer omfattende arbeid med manus, osv, enn innen en spillefilm, som ikke har episoder men kun vanligvis er en fortelling fra start til slutt, eller «en episode».

– Det absurde er at uorganiserte produsenter utenfor Virke stort sett utelukkende tilbyr våre medlemmer spillefilmsats. Vi mener også Virke må akseptere lik lønn for likt arbeid.

Dere frykter ikke, som produsentene argumenterer, at selskaper risikerer konkurs som følge av kravene?

– Vi har selvsagt stor respekt for den økonomiske trusselen en streik kan medføre, og både NFF og Virke vil som alltid gjøre vårt ytterste for å unngå en eventuell streik. Og vi oppfatter Virke som konstruktive og profesjonell motpart som tar dette seriøst og skikkelig.

Men samtidig som at en streik kan betydelig ramme Virkes produsenter økonomisk, er dette en del av norsk lov og reglement i arbeidslivet – og uten muligheten til å true med streik og få meklingsbistand hos Riksmekler, har vi på arbeidstakersiden svært få muligheter for å få en rimelig lønnsutvikling for våre. Så vi mener at hele dette systemet vil kunne fremtvinge en balansert og rimelig løsning mellom to parter hvor vanligvis produsentene og arbeidsgiversiden selvsagt er den store og sterke part og som utenom dette systemet gjerne kan tilnærmet diktere vilkårene.

Farmen: fra første innspillingsuka til årets sesong (foto TV2)

Dere skriver: ”Vi må få slutt på misbruket av «særlig uavhengig stilling» som medfører omgåelse arbeidstidsbestemmelsene og overtidsbestemmelsene”. Hvor utbredt er dette?

– Etter vår oppfatning er denne misbruken dessverre ubredt. Spørsmålet om bruk av særlig uavhengig stilling i film og tv-bransjen har vært oppe for retten – særlig for koordinatorer, men også andre. Her har produsentsiden tapt klart – og av de norske domstoler blitt idømt full overtidsbetaling i de tilfeller hvor de har uriktig satt tv-arbeidere i ledende eller særlig uavhengig stilling. Vi mener at ytterst få skal ha denne stillingen på en tv-produksjon, da denne drives frem av strenge tidsfrister (særlig hensynet til leveringsfrist til mediehus/kringkaster eller strømmetjeneste) og den enkelte i svært liten grad kan bestemme eller påvirke egen arbeidstid under produksjonens gang.

Dere krever også at «regissøren respekteres som tv-drama-seriens opphaver”.

– Regissørens rolle er vesentlig for enhver tv-dramaseries kunstneriske uttrykk og gjennomslagskraft, og derfor krever Norsk filmforbund og Norske Filmregissører at regissøren vilkår tydeliggjøres og forbedres i de kollektive avtaler! Det handler om både lønn for regissørene til å leve av – de gjør mye arbeide som kan være ulønnet, for eksempel i utvikling og i forarbeidsfasen. Mange tror at regissørene får så veldig godt betalt – men de jobber ofte veldig lenge med sin visjon og sitt konsept på en dramaserie, og samlet sett blir totallønnen ofte for dårlig.

Det handler om at regissøren skal forankre sin rett og sitt tydelige beregningsgrunnlag for royalties. Dette har vi kjempet om i åresvis, og det er svært viktig for forutberegneligheten og klimaet på produksjonen (og således kanskje også for seriens suksess) at vi nå blir enige om en tydelig beregningsmodell for når produksjonen har fått et «overskudd».

Rushprint tok også kontakt med forhandlingsleder Trond Teisberg i Virke produsentforeningen for en kommentar. Han sier at Virke kan ikke uttale seg om en forestående mekling. Heller ikke andre produsenter vi tok kontakt med ville svare.

”Vi konstaterer at det ikke lot seg å gjøre å bli enige i forhandlingene, og at partene dermed må søke å finne en løsning på oppgjøret gjennom mekling. Som i alle andre meklinger henvises det til Riksmeklers kontor for eventuell informasjon før eller underveis i meklingen”, skriver Teisberg på epost.


NFF sine viktigste krav i årets forhandlinger er:

TV-underholdning:

«Vi har et minstelønnssystem på TV-underholdning som ligger alt for lavt og som ikke gir en lønn til å leve av, derfor krever vi økte lønnssatser (5% økning), samt at det tas grep for å få produsentene til å praktisere systemet for å sikre en lønnsutvikling som resten av samfunnet har.


I henhold til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå ligger snittlønnen på TV-underholdning anslagsvis 25% under den gjennomsnittlige årslønnen for alle ansatte i Norge, og minstelønnen ligger 10-20% under dette igjen


Alle skal med! Vi har i dag en situasjon der kun enkelte av stillingstitlene er omfattet av tariffavtalen vår på tv-underholdning. Vi vil at ale NFF-medlemmer skal omfattes av tariffavtalen da dette medfører stadig nye stillingstitler fra produsentene for å omgå det regulerte arbeidsliv.


Vi må få slutt på misbruket av «særlig uavhengig stilling» som medfører omgåelse arbeidstidsbestemmelsene og  overtidsbestemmelsene»

 

TV-drama:

«Hele bransjen tjener nå fett på den nye «TV-drama-boomen» – men NFF-medlemmene har ikke engang et lønnssystem i TV-drama-overenskomsten. Vi skal ha et lønnsystem for å sikre lønnsutviklingen til de som lager og skaper innholdet som produsenter, kringkastere og distributører tjener så gode penger på!


Skiftet fra spillefilm til TV-drama innebærer at NFF-medlemmer gjør den samme jobben, men Virke har så langt nektet å tariffeste den samme lønnen!


Norsk filmforbund og Norske Filmregissører kjemper sammen for å styrke regissørenes posisjon som skapende kraft i en tv-dramaproduksjon».

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY