AP krever avgift på strømmetjenestene

AP krever avgift på strømmetjenestene

Tidligere i høst gikk Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann, Arild Grande, ut med kritikk av regjeringens filmmelding. Men han bragte ikke så mye nytt til torgs.Til å være partiet som ga oss Filmløftet var det ganske blottet for nye visjoner.

Den siste tiden har imidlertid partiet gått mer offensivt til verks. Nå søker partiet støtte i Stortinget til en filmpolitikk som skiller seg ut fra regjeringens politikk på flere sentrale områder. Partiene skal forhandle om filmmeldingen 24. november, og Grande håper ifølge Klassekampen å få med seg regjeringspartiene, eventuelt Venstre og Krf.

Det blir ikke nødvendigvis den omkampen om filmpolitikken som Klassekampen i dag gir inntrykk av. Det er nemlig et åpent spørsmål om Venstre og Krf lar seg overtale. Men det er en indikasjon på hva som eventuelt venter med en ny regjering.

Her er noen av forslagene fra AP:

• Kreve at strømmetjenester må bidra med penger til norsk filmproduksjon.
• Sørge for at Cinemateket i Oslo forblir et statlig ansvar.
• Innføre flere tiltak for å bekjempe ulovlig bruk av film.
• Sørge for at avgiften på kinobilletter skal gå til kino­formål og ikke brukes plattformnøytralt.
• Legge insentivordningen for film og tv-serier til Næringsdepartementet.

Her ser vi både noen tradisjonelle skillelinjer og nye sammenfall mellom AP og høyresiden. Mens de rødgrønne ikke var opptatt av insentivordningen mens de satt i regjering (og ikke var til å rokke når det gjaldt å få den inn i Næringsdepartementet), har de nå snudd og gitt etter for påtrykk fra bransjen om at insentivordningen faktisk hører hjemme i Næringsdepartementet.

Så langt virker det ikke som regjeringen har tatt de samme kravene innover seg. Mens Widvey ønsker å utrede muligheten for at strømmetjenester må bidra til norsk filmproduksjon, ser AP det som et krav man resolutt må stille til strømmetjenestene. Platformnøytralitet er noe AP er forsiktig med å berøre direkte, og kanskje håper partiet at en avgift på strømming vil kunne «sørge for at avgiften på kinobilletter skal gå til kino­formål og ikke brukes plattformnøytralt». Men dette helt sentrale spørsmålet om platform burde utdypes mer.

Kulturpolitisk talsperson i KrF, Geir Jørgen Bekkevold, er positiv til flere av forslagene fra AP, men understreker over Klassekampen at partiet ennå ikke har ferdigbehandlet filmmeldingen.

– Vi synes også at strømmetjenestene bør være med på å bidra til filmproduksjon, hvis det er mulig å få til, forteller han.

Kulturminister Thorhild Widvey (H), som har satt ned et utvalg som skal vurdere nye finansieringsmodeller for norsk film- og tv-produksjon, vil derimot ikke pålegge strømme­tjenestene en avgift. Det vil Grande:

– Vi vil at Stortinget skal samles om et krav om at de som tjener penger på videreformidling av audiovisuelt innhold bidrar til produksjon av dette. Det har vært tradisjon i Norge siden innføringen av kinoavgiften. Det er viktig at medfinansieringsplikten utvides til å gjelde nye aktører, sier Arild Grande.

Bekkevold i KrF mener i likhet med Arbeiderpartiet at Cinemateket i Oslo fortsatt bør være et nasjonalt ansvar. Dette vil også Venstre gå inn for, opplyser Venstres Ketil Kjenseth. Bekkevold vil i tillegg være med på å diskutere å legge insentivordningen for film til Næringsdepartementet.

AP krever avgift på strømmetjenestene

AP krever avgift på strømmetjenestene

Tidligere i høst gikk Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann, Arild Grande, ut med kritikk av regjeringens filmmelding. Men han bragte ikke så mye nytt til torgs.Til å være partiet som ga oss Filmløftet var det ganske blottet for nye visjoner.

Den siste tiden har imidlertid partiet gått mer offensivt til verks. Nå søker partiet støtte i Stortinget til en filmpolitikk som skiller seg ut fra regjeringens politikk på flere sentrale områder. Partiene skal forhandle om filmmeldingen 24. november, og Grande håper ifølge Klassekampen å få med seg regjeringspartiene, eventuelt Venstre og Krf.

Det blir ikke nødvendigvis den omkampen om filmpolitikken som Klassekampen i dag gir inntrykk av. Det er nemlig et åpent spørsmål om Venstre og Krf lar seg overtale. Men det er en indikasjon på hva som eventuelt venter med en ny regjering.

Her er noen av forslagene fra AP:

• Kreve at strømmetjenester må bidra med penger til norsk filmproduksjon.
• Sørge for at Cinemateket i Oslo forblir et statlig ansvar.
• Innføre flere tiltak for å bekjempe ulovlig bruk av film.
• Sørge for at avgiften på kinobilletter skal gå til kino­formål og ikke brukes plattformnøytralt.
• Legge insentivordningen for film og tv-serier til Næringsdepartementet.

Her ser vi både noen tradisjonelle skillelinjer og nye sammenfall mellom AP og høyresiden. Mens de rødgrønne ikke var opptatt av insentivordningen mens de satt i regjering (og ikke var til å rokke når det gjaldt å få den inn i Næringsdepartementet), har de nå snudd og gitt etter for påtrykk fra bransjen om at insentivordningen faktisk hører hjemme i Næringsdepartementet.

Så langt virker det ikke som regjeringen har tatt de samme kravene innover seg. Mens Widvey ønsker å utrede muligheten for at strømmetjenester må bidra til norsk filmproduksjon, ser AP det som et krav man resolutt må stille til strømmetjenestene. Platformnøytralitet er noe AP er forsiktig med å berøre direkte, og kanskje håper partiet at en avgift på strømming vil kunne «sørge for at avgiften på kinobilletter skal gå til kino­formål og ikke brukes plattformnøytralt». Men dette helt sentrale spørsmålet om platform burde utdypes mer.

Kulturpolitisk talsperson i KrF, Geir Jørgen Bekkevold, er positiv til flere av forslagene fra AP, men understreker over Klassekampen at partiet ennå ikke har ferdigbehandlet filmmeldingen.

– Vi synes også at strømmetjenestene bør være med på å bidra til filmproduksjon, hvis det er mulig å få til, forteller han.

Kulturminister Thorhild Widvey (H), som har satt ned et utvalg som skal vurdere nye finansieringsmodeller for norsk film- og tv-produksjon, vil derimot ikke pålegge strømme­tjenestene en avgift. Det vil Grande:

– Vi vil at Stortinget skal samles om et krav om at de som tjener penger på videreformidling av audiovisuelt innhold bidrar til produksjon av dette. Det har vært tradisjon i Norge siden innføringen av kinoavgiften. Det er viktig at medfinansieringsplikten utvides til å gjelde nye aktører, sier Arild Grande.

Bekkevold i KrF mener i likhet med Arbeiderpartiet at Cinemateket i Oslo fortsatt bør være et nasjonalt ansvar. Dette vil også Venstre gå inn for, opplyser Venstres Ketil Kjenseth. Bekkevold vil i tillegg være med på å diskutere å legge insentivordningen for film til Næringsdepartementet.

MENY