Anja Breien klar med «Hustruer – 40 år etter»

Anja Breien klar med «Hustruer – 40 år etter»

Norsk filminstitutt har i dag gitt produksjonstilskudd til Anja Breiens Hustruer – 40 år etter. Det er et filmprosjekt som har vært underveis lenge, og som har vært gjenstand for offentlig debatt nettopp fordi støtten har uteblitt.

Men nå har NFI omsider gitt støtte til filmprosjektet der regissør Anja Breien og skuespillerne Anne Marie Ottersen og Frøydis Armand gjenforenes ”for å gi publikum en siste reise sammen med Hustruene, og for å skape filmhistorie”, som det heter i omtalen. Produsent er Eric Vogel i Tordenfilm, og tildelingen beløper seg til 4,5 millioner kroner av et totalbudsjett på 15 millioner (noe som betyr at det gjenstår en god del før filmen er fullfinansiert).

”Ingen fiksjonkarakterer har noensinne vært fulgt over like lang tid på film av samme regissør og ensemble. Denne fjerde filmen skal skapes i den første filmens ånd – med letthet og selvinnsikt, i et lekent, moderne filmspråk. Manuset utvikles av regissør Breien i tett samarbeid med skuespillerne.I filmen følger vi Hustruene i deres fortsatte harselas med rollene samfunnet pålegger dem, nå som eldre kvinner. Med sedvanlig humor, selvbevissthet og overskudd nekter de å sitte stille, og tar oss med på en både indre og ytre reise”.

I sin begrunnelse for tildelingen skriver spillefilmkonsulent Silje Riise Næss:

Anja Breien står helt sentralt i norsk filmhistorie. Hun har konkurrert i Cannes, Berlin og Venezia og vært gjenstand for retrospektiver på MoMa og Museum of Moving Image i New York. Filmregissør er et yrke mange mestere blir gamle i – Agnes Varda ble i fjor Oscar-nominert i en alder av 89, og Godard bringer stadig filmer til Cannes. Breien har beklageligvis laget færre filmer enn disse, men heldigvis byr Hustruer-føljetongen fortsatt på vital filmkunst og skråblikk på samfunnet. Prosjektet har vært et lagarbeid siden starten i 1975, og nye på 2018-laget er den fine fotografen (og selv filmskaper) Marte Vold og Tordenfilms Eric Vogel. Tilskuddet gis i tråd med foreliggende markeds- og finansieringsplaner, og med vilkår om betydelig medfinansiering fra visningsplattform. Filmen skal inngå i et større univers som gir publikum tilgang på foregående filmer, og gjerne også annet relevant arkiv- og redaksjonelt materiale. Slik bidrar prosjektet til å oppnå flere av de sentrale målene i filmpolitikken, inkludert god tilgjengeliggjøring av norsk film og filmarv for et stort publikum.”

Anja Breien klar med «Hustruer – 40 år etter»

Anja Breien klar med «Hustruer – 40 år etter»

Norsk filminstitutt har i dag gitt produksjonstilskudd til Anja Breiens Hustruer – 40 år etter. Det er et filmprosjekt som har vært underveis lenge, og som har vært gjenstand for offentlig debatt nettopp fordi støtten har uteblitt.

Men nå har NFI omsider gitt støtte til filmprosjektet der regissør Anja Breien og skuespillerne Anne Marie Ottersen og Frøydis Armand gjenforenes ”for å gi publikum en siste reise sammen med Hustruene, og for å skape filmhistorie”, som det heter i omtalen. Produsent er Eric Vogel i Tordenfilm, og tildelingen beløper seg til 4,5 millioner kroner av et totalbudsjett på 15 millioner (noe som betyr at det gjenstår en god del før filmen er fullfinansiert).

”Ingen fiksjonkarakterer har noensinne vært fulgt over like lang tid på film av samme regissør og ensemble. Denne fjerde filmen skal skapes i den første filmens ånd – med letthet og selvinnsikt, i et lekent, moderne filmspråk. Manuset utvikles av regissør Breien i tett samarbeid med skuespillerne.I filmen følger vi Hustruene i deres fortsatte harselas med rollene samfunnet pålegger dem, nå som eldre kvinner. Med sedvanlig humor, selvbevissthet og overskudd nekter de å sitte stille, og tar oss med på en både indre og ytre reise”.

I sin begrunnelse for tildelingen skriver spillefilmkonsulent Silje Riise Næss:

Anja Breien står helt sentralt i norsk filmhistorie. Hun har konkurrert i Cannes, Berlin og Venezia og vært gjenstand for retrospektiver på MoMa og Museum of Moving Image i New York. Filmregissør er et yrke mange mestere blir gamle i – Agnes Varda ble i fjor Oscar-nominert i en alder av 89, og Godard bringer stadig filmer til Cannes. Breien har beklageligvis laget færre filmer enn disse, men heldigvis byr Hustruer-føljetongen fortsatt på vital filmkunst og skråblikk på samfunnet. Prosjektet har vært et lagarbeid siden starten i 1975, og nye på 2018-laget er den fine fotografen (og selv filmskaper) Marte Vold og Tordenfilms Eric Vogel. Tilskuddet gis i tråd med foreliggende markeds- og finansieringsplaner, og med vilkår om betydelig medfinansiering fra visningsplattform. Filmen skal inngå i et større univers som gir publikum tilgang på foregående filmer, og gjerne også annet relevant arkiv- og redaksjonelt materiale. Slik bidrar prosjektet til å oppnå flere av de sentrale målene i filmpolitikken, inkludert god tilgjengeliggjøring av norsk film og filmarv for et stort publikum.”

MENY