«Det hele har vært, og er fortsatt, en skinnprosess.»

«Det hele har vært, og er fortsatt, en skinnprosess.»

Hvorfor har HINN sånt hastverk med sammenslåingsprosessen? Det har ingen klart å svare på, mener Jens Dahle-Granli, produsentstudent ved Den norske filmskolen og representant i høringssekretariatet. Vil HINN ofre oss for å kunne sole seg i glansen av universitetsstatus, spør han.

På slutten av sommerferien valgte vi som studenter ved Den Norske Filmskolen å avslutte streiken vår.

Dette gjorde vi fordi vi var trygge på at avtalerammen vi fikk på plass etter forhandlinger med rektoratet på Høgskolen i Innlandet (HINN) ville føre til en bedre prosess fram mot en styresak hvor vi som studenter fikk en reell påvirkningskraft. Uten studenter finnes det jo ikke noe høgskole.

Nå, nesten 3 måneder senere er jeg ikke lenger sikker på det. Rektoratet har allerede brutt et av avtalepunktene vi fikk på plass, og høringssekretariatets posisjon har gjennom stramme mandater fra høgskoleledelsen blitt nøytralisert og er ingenting mer enn en «formalitet.» Høringssekretariatet skal bare skrive en oppsummering av alle høringssvarene, men hva er vitsen med det hvis oppsummeringen ikke inneholder anbefalinger eller vektlegging av høringssvarene?

Som student forventer jeg at hele styret, rektoratet, og til og med dekanene ved Den norske filmskolen (DNF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) faktisk leser alle høringssvarene grundig. Det er en del av jobben deres og særlig viktig før det fattes en beslutning som kan ha fatale konsekvenser for filmskolen.

HINN ser ut til å ha glemt at det også skulle settes ned fagkomiteer hos både DNF og AMEK. Dette har vi som studenter klaget på, så vil tiden vise om dette også er noe de prøver å nøytralisere gjennom stramme mandater som gir fagkomiteen null innflytelse, selv om det igjen vil gå imot det rektor lovet oss på Zoom i sommer.

I januar spurte Frederic Howard om hvorvidt hele prosessen var en skinnprosess. Hele prosessen har uten tvil vært, og er fortsatt, en skinnprosess. Det er åpenbart at rektor støtter dekanenes rapport, noe han selv har sagt, samtidig som han sier at han ikke har bestemt seg ennå. Det har han nok.

Det vil likevel være helt hårreisende for meg om rektor på nåværende tidspunkt kan anbefale en sammenslåing når hele bransjen roper varsku! I høringssvarene som har kommet inn fra bransjen, er det tydelig at dekanenes rapport er faglig tynn, og dermed risikerer vi ved en sammenslåing å kunne gjøre irreversibel skade på Filmskolen som den nasjonale kunstfaglige filmutdanningen i Norge. Vil rektor virkelig risikere å ofre Filmskolen for grunner de selv ikke klarer å definere?

Hvis rektoratet faktisk mener at en sammenslåing vil gagne både Filmskolen og AMEK faglig, burde rektor etter at høringssvaret fra de fagansatte ved bachelor kom inn, stoppet hele prosessen. For når lærerne skriver: «Dermed kan vi som fagpersoner ikke garantere for den faglige kvaliteten i et nytt felles fakultet, slik rapporten anbefaler,» burde rektor og styret virkelig stoppe opp og tenke seg om en gang eller to før de kjører på med full fart mot sammenslåing, hvis de mener at faglig kvalitet er det viktigste.

Men, hva er egentlig det viktigste for rektoratet?

Og hvorfor har de så dårlig tid med hele prosessen? Om sammenslåing ikke handler om universtetsstatus som de selv sier, om det ikke handler om økonomiske besparelser som de selv sier. Ja, da handler det vel om å løfte begge fakultetene til det bedre? Men, om det faktisk er tilfelle – at de kun tenker på fakultetene sitt beste, ja da er det åpenbart at dere på nåværende tidspunkt ikke kan anbefale en sammenslåing. Om rektors innstilling likevel gjør det så tyder det på for meg at rektoratet med vilje og viten har snakket usant gjennom hele prosessen! Det er dessverre ikke så veldig sjokkerende.

Da jeg så et opptak av et styremøte i februar, avsluttet møtet med at en i styret sa: «Men det viktigste å huske på er at vi gjør dette for studentene,» hvorav de fleste i styret nikket og sa seg enige.

Hvis dere virkelig gjør dette for studentene, styret ved HINN, så kan dere ikke kjøre på med en sammenslåing før det ligger en grundigere utredning på bordet som besvarer alle spørsmål og bekymringer som en hel bransje, alle studentene ved Filmskolen, og alle fagansatte har kommet med.

Men, dessverre tror jeg at HINN ofrer oss for å kunne sole seg i glansen av universitetsstatus. Men, vær så snill og motbevis meg.


Jens Dahle-Granli, produsentstudent i kull 13 og studentrepresentant i høringssekretariatet.


 

«Det hele har vært, og er fortsatt, en skinnprosess.»

«Det hele har vært, og er fortsatt, en skinnprosess.»

Hvorfor har HINN sånt hastverk med sammenslåingsprosessen? Det har ingen klart å svare på, mener Jens Dahle-Granli, produsentstudent ved Den norske filmskolen og representant i høringssekretariatet. Vil HINN ofre oss for å kunne sole seg i glansen av universitetsstatus, spør han.

På slutten av sommerferien valgte vi som studenter ved Den Norske Filmskolen å avslutte streiken vår.

Dette gjorde vi fordi vi var trygge på at avtalerammen vi fikk på plass etter forhandlinger med rektoratet på Høgskolen i Innlandet (HINN) ville føre til en bedre prosess fram mot en styresak hvor vi som studenter fikk en reell påvirkningskraft. Uten studenter finnes det jo ikke noe høgskole.

Nå, nesten 3 måneder senere er jeg ikke lenger sikker på det. Rektoratet har allerede brutt et av avtalepunktene vi fikk på plass, og høringssekretariatets posisjon har gjennom stramme mandater fra høgskoleledelsen blitt nøytralisert og er ingenting mer enn en «formalitet.» Høringssekretariatet skal bare skrive en oppsummering av alle høringssvarene, men hva er vitsen med det hvis oppsummeringen ikke inneholder anbefalinger eller vektlegging av høringssvarene?

Som student forventer jeg at hele styret, rektoratet, og til og med dekanene ved Den norske filmskolen (DNF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) faktisk leser alle høringssvarene grundig. Det er en del av jobben deres og særlig viktig før det fattes en beslutning som kan ha fatale konsekvenser for filmskolen.

HINN ser ut til å ha glemt at det også skulle settes ned fagkomiteer hos både DNF og AMEK. Dette har vi som studenter klaget på, så vil tiden vise om dette også er noe de prøver å nøytralisere gjennom stramme mandater som gir fagkomiteen null innflytelse, selv om det igjen vil gå imot det rektor lovet oss på Zoom i sommer.

I januar spurte Frederic Howard om hvorvidt hele prosessen var en skinnprosess. Hele prosessen har uten tvil vært, og er fortsatt, en skinnprosess. Det er åpenbart at rektor støtter dekanenes rapport, noe han selv har sagt, samtidig som han sier at han ikke har bestemt seg ennå. Det har han nok.

Det vil likevel være helt hårreisende for meg om rektor på nåværende tidspunkt kan anbefale en sammenslåing når hele bransjen roper varsku! I høringssvarene som har kommet inn fra bransjen, er det tydelig at dekanenes rapport er faglig tynn, og dermed risikerer vi ved en sammenslåing å kunne gjøre irreversibel skade på Filmskolen som den nasjonale kunstfaglige filmutdanningen i Norge. Vil rektor virkelig risikere å ofre Filmskolen for grunner de selv ikke klarer å definere?

Hvis rektoratet faktisk mener at en sammenslåing vil gagne både Filmskolen og AMEK faglig, burde rektor etter at høringssvaret fra de fagansatte ved bachelor kom inn, stoppet hele prosessen. For når lærerne skriver: «Dermed kan vi som fagpersoner ikke garantere for den faglige kvaliteten i et nytt felles fakultet, slik rapporten anbefaler,» burde rektor og styret virkelig stoppe opp og tenke seg om en gang eller to før de kjører på med full fart mot sammenslåing, hvis de mener at faglig kvalitet er det viktigste.

Men, hva er egentlig det viktigste for rektoratet?

Og hvorfor har de så dårlig tid med hele prosessen? Om sammenslåing ikke handler om universtetsstatus som de selv sier, om det ikke handler om økonomiske besparelser som de selv sier. Ja, da handler det vel om å løfte begge fakultetene til det bedre? Men, om det faktisk er tilfelle – at de kun tenker på fakultetene sitt beste, ja da er det åpenbart at dere på nåværende tidspunkt ikke kan anbefale en sammenslåing. Om rektors innstilling likevel gjør det så tyder det på for meg at rektoratet med vilje og viten har snakket usant gjennom hele prosessen! Det er dessverre ikke så veldig sjokkerende.

Da jeg så et opptak av et styremøte i februar, avsluttet møtet med at en i styret sa: «Men det viktigste å huske på er at vi gjør dette for studentene,» hvorav de fleste i styret nikket og sa seg enige.

Hvis dere virkelig gjør dette for studentene, styret ved HINN, så kan dere ikke kjøre på med en sammenslåing før det ligger en grundigere utredning på bordet som besvarer alle spørsmål og bekymringer som en hel bransje, alle studentene ved Filmskolen, og alle fagansatte har kommet med.

Men, dessverre tror jeg at HINN ofrer oss for å kunne sole seg i glansen av universitetsstatus. Men, vær så snill og motbevis meg.


Jens Dahle-Granli, produsentstudent i kull 13 og studentrepresentant i høringssekretariatet.


 

MENY