12 norske prosjekter presenteres på Nordisk Forum

12 norske prosjekter presenteres på Nordisk Forum

Frank Kjosås og Julie Lunde Lillesæter er blant de norske deltakerne på pitcheforumet under Nordisk Panorama.

Foto fra «An army of women»

Nylig kunne Nordisk Panorama melde om at Nordisk ministerråd har besluttet å kutte tilskuddet som utgjør 60 prosent av festivalens budsjett. Det hindrer ikke festivalen fra å kunne planlegge høstens utgave – det er først fra 2022 at det dramatiske kuttet vil tre i kraft.

Deltakerne på det nordiske pitcheforumet Forum ble i dag offentliggjort. Fem norske prosjekter er valgt ut til å pitche på det viktige samfinansieringsforumet for dokumentarfilm.

I tillegg er ytterligere 5 prosjekter invitert som Observer+, som gir prioritert tilgang til møter med beslutningstakere. 100 prosjekter ble meldt på den 28. utgaven av Nordisk Panorama Forum, som i år vil foregå digitalt i et utvidet tidsrom i perioden 19.-22. september.

Blant de norske deltakerne finner vi Julie Lunde Lillesæter i Differ media. Med arbeidstittelen An army of women ønsker hun å skildre hvordan kvinner i Austin, Texas, kjemper for å endre hvordan seksuelle overgrep etterforskes og straffeforfølges i det amerikanske rettssystemet. Også Frank Kjosås er med gjennom prosjektet Curtain Call, der også Per-Olav Sørensen står oppført med co-regi. I hovedrollen finner vi Stein Winge.

Woolly er valgt ut som Wildcard Norway. Hvert av de nordiske filminstituttene velger ut et «wildcard»-prosjekt til forumet, basert på prosjektets nyskapende kvaliteter. Rebekka Nystabakk er regissør.

Woolly er også tatt ut som et av Doc Forward Projects 2021. Det er en coproduksjons-workshop for “emerging Nordic documentary producers and directors, with a focus on nationally established and new talent directors with ambitions to go international in partnership with both new and more established producers.”. Blant disse finner vi også FOMO: Fear of Missing Out av Ibrahim Mursal (Hacienda Film) og Hooked av Nora Nivedita Tvedt (Smallville Films).

Deadline for påmelding til Nordisk Panorama Forum er 1.august.

Pitch projects:

An army of women av Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Curtain Call av Per-Olav Sørensen / Frank Kjosås, f(x) produksjoner

Lapp versus Sami av Ellen-Astri Lundby, Ten Thousand Images

The Renaissance Prince av Emily Louisa Millan Eide, Screen Story

Wildcard Norway: Wolly av Rebekka Nystabakk, f(x) produksjoner

Observer + projects:

Efforts av Muhamed Jabaly, Stray Dogs Productions

Gunnar goes Daddy’o av Gunnar Hall-Jensen, UpNorth Film

Confidential Project av Håvard Bustnes, UpNorth Film

Nordic Stars Morning Calm av Shirley Kim-Rye, Sant & Usant

Undefined av Åse Svenheim Drivenes, Fuglene as

Video King av Bjørn Eivind Aarskog, Filmhimmelen

12 norske prosjekter presenteres på Nordisk Forum

12 norske prosjekter presenteres på Nordisk Forum

Frank Kjosås og Julie Lunde Lillesæter er blant de norske deltakerne på pitcheforumet under Nordisk Panorama.

Foto fra «An army of women»

Nylig kunne Nordisk Panorama melde om at Nordisk ministerråd har besluttet å kutte tilskuddet som utgjør 60 prosent av festivalens budsjett. Det hindrer ikke festivalen fra å kunne planlegge høstens utgave – det er først fra 2022 at det dramatiske kuttet vil tre i kraft.

Deltakerne på det nordiske pitcheforumet Forum ble i dag offentliggjort. Fem norske prosjekter er valgt ut til å pitche på det viktige samfinansieringsforumet for dokumentarfilm.

I tillegg er ytterligere 5 prosjekter invitert som Observer+, som gir prioritert tilgang til møter med beslutningstakere. 100 prosjekter ble meldt på den 28. utgaven av Nordisk Panorama Forum, som i år vil foregå digitalt i et utvidet tidsrom i perioden 19.-22. september.

Blant de norske deltakerne finner vi Julie Lunde Lillesæter i Differ media. Med arbeidstittelen An army of women ønsker hun å skildre hvordan kvinner i Austin, Texas, kjemper for å endre hvordan seksuelle overgrep etterforskes og straffeforfølges i det amerikanske rettssystemet. Også Frank Kjosås er med gjennom prosjektet Curtain Call, der også Per-Olav Sørensen står oppført med co-regi. I hovedrollen finner vi Stein Winge.

Woolly er valgt ut som Wildcard Norway. Hvert av de nordiske filminstituttene velger ut et «wildcard»-prosjekt til forumet, basert på prosjektets nyskapende kvaliteter. Rebekka Nystabakk er regissør.

Woolly er også tatt ut som et av Doc Forward Projects 2021. Det er en coproduksjons-workshop for “emerging Nordic documentary producers and directors, with a focus on nationally established and new talent directors with ambitions to go international in partnership with both new and more established producers.”. Blant disse finner vi også FOMO: Fear of Missing Out av Ibrahim Mursal (Hacienda Film) og Hooked av Nora Nivedita Tvedt (Smallville Films).

Deadline for påmelding til Nordisk Panorama Forum er 1.august.

Pitch projects:

An army of women av Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Curtain Call av Per-Olav Sørensen / Frank Kjosås, f(x) produksjoner

Lapp versus Sami av Ellen-Astri Lundby, Ten Thousand Images

The Renaissance Prince av Emily Louisa Millan Eide, Screen Story

Wildcard Norway: Wolly av Rebekka Nystabakk, f(x) produksjoner

Observer + projects:

Efforts av Muhamed Jabaly, Stray Dogs Productions

Gunnar goes Daddy’o av Gunnar Hall-Jensen, UpNorth Film

Confidential Project av Håvard Bustnes, UpNorth Film

Nordic Stars Morning Calm av Shirley Kim-Rye, Sant & Usant

Undefined av Åse Svenheim Drivenes, Fuglene as

Video King av Bjørn Eivind Aarskog, Filmhimmelen

MENY