– Dumt og korttenkt

– Dumt og korttenkt

Å fjerne tilskuddet til Nordisk Panorama er korttenkt og uforståelig, mener Ingvil Giske og Cecilie Stranger-Thorsen som har fulgt den nordiske festivalen gjennom mange år. – Nordisk Panorama har vært utrolig viktig for nordisk samproduksjon som er den viktigste formen for samproduksjon norske produsenter driver med.

Foto fra et av Nordisk Panoramas samproduksjonsseminarer

I går kunne vi melde om at Nordisk ministerråd uventet har besluttet å avvikle tilskuddet til den nordiske bransjemønstringen og festivalen Nordisk Panorama. Fra og med 2022 vil 60 prosent av driftsbudsjettet dermed forsvinne. Dette vil ramme den nordiske bransjen ekstra hardt i en periode da den forsøker å komme seg etter effekten av pandemien, mener produsent Ingvil Giske, som er nestleder i styret i Nordisk Panorama. Hun så heller ikke dette bortfallet av tilskudd fra de nordiske politikerne komme.

– Dette er selvsagt et hardt slag for bransjen. Nordisk Panorama har vært så utrolig viktig for nordisk samproduksjon som er den viktigste formen for samproduksjon vi norske produsenter driver med. Det hjelper finansieringen av filmer, og det bidrar til å få filmer ut.

Ingvil Giske: «Nordisk Panorama generer veldig mye penger til de norske prosjektene hvert år.»

«Uforståelig»

For Giske er hovedgrunnen til å kjempe videre for Nordisk Panorama de nye generasjonene av filmskapere som ennå ikke har fått opparbeidet et nordisk nettverk.

– Vi som allerede har gode kontakter i de andre landene vil klare oss mye bedre. Å bygge ned denne organisasjonen er både dumt og korttenkt med tanke på dokumentarfilmproduksjon i framtida. På grunn av endringene i bransjen, økt mangfold, ønsket om å få inn flere aktører fra mange ulike land på andre store pitcheforum, blir det færre plasser der til nordiske prosjekter framover. Det gjør derfor Nordisk Panorama enda viktigere for oss.

Nordisk Panorama har ikke forankring i ett land, dens identitet er «utflytende» og nordisk. Det har ofte gitt den problemer med å forsvare sin eksistensberettigelse, mener Giske.

– Det er det mest utfordrende med nordiske prosjekter noen ganger. Det hadde vært mye lettere å drive denne festivalen om den var europeisk, eller tilhørende bare ett av landene. Da er man bedre tilpasset både finansieringsstrukturer og tilhørighetsfølelsen.

Det som forundrer Giske er at regjeringspartiet Høyre ikke har forstått at dette også er god høyrepolitikk.

– Nordisk Panorama generer veldig mye penger til de norske prosjektene hvert år, og det må vi bruke tiden framover til informere dem om. Vi håper at NFI-direktørene Kjersti Mo og Lars Løge bruker sine kontakter inn i KUD til å hjelpe til med dette. Jeg må nesten bare tro at det er dårlig informasjon som har gjort at de har tatt dette veldig uforståelige valget.

Svekker en nordisk offentlighet

Viken filmsenters filmkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen jobbet med Nordisk Panorama i fem utgaver (2013 – 2017), de to siste som festivalens produsent. Før dette jobbet hun i mange år med nordisk samarbeid og samfinansiering, blant annet Nordvision (2006-2009), samt nordiske prosjekter for de nordiske filminstituttene og Nordisk ministerråd (2004-2006) og for NRK (2010-2011). Hun har derfor solid dekning for sin påstand om at Nordisk Panorama har fått mye ut av de relativt få midlene mønstringen har hatt til rådighet.

– Fra min tid som produsent vil jeg si at organisasjonen tryller med svært lite budsjett, og at det ikke fins noe fettlag å skjære av. Jeg deler festivalsjefens uro over at dette kan bidra til å ødelegge alt som festivalen har bygget gjennom tretti år og bidra til en svekket nordisk offentlighet, så vel som en svekket nordisk filmbransje.

«I Norden har vi gang på gang vist at vi er sterkere sammen» sier de nordiske «samarbeidsministerne» i visjonen for 2030. Nordisk Panorama er en ekstremt kostnadseffektiv og kulturelt viktig arena for å sikre at dette fortsetter på filmområdet, mener Stranger-Thorsen.

– Fra alle disse oppdragene er min erfaring at det nordiske samarbeidet i praksis er lite festtaler og mye hardt arbeid, basert på en høy grad av dedikasjon fra enkeltmennesker. Initiativ som mangler et bredt fundament og medfinansiering i alle land har ingen sjanse til å overleve i det møysommelige arbeidet med å sikre relevans og nytte for alle. Det betyr også at kontinuitet er avgjørende når noe først fungerer godt.

Stranger-Thorsen

Uvurderlig for unge filmskapere

Nordisk Panorama er et eksempel på et grasrotinitiativ som ble startet av filmskapere og som i dag har bred nasjonal finansiering og en høy grad av relevans for kort- og dokumentarfilmbransjen i de nordiske landene. Gjennom muligheten for å finansiere, vise og selge film på ett sted har filmskapere nytte av å besøke festivalen uansett hvor de er i prosessen med egne filmer. Særlig for unge filmskapere, som for første gang møter nordiske kolleger og finansiører, er møteplassen viktig for å sikre fremtiden til en nordisk filmbransje, mener hun.

– Effekten av Nordisk Panorama er at nordiske filmer vises i flere land, hvilket bidrar til å styrke en felles nordisk offentlighet og kulturutveksling – som er et av tre mål for 2019-2024, ifølge Ministerrådets visjon. Regnestykket for hva hver krone brukt på finansieringsforumet genererer av finansiering til filmer hvert år burde alene overbevise, men en vel så viktig indikator er den brede oppslutningen om festivalen fra filmskaperne. Kort- og dokumentarfilmskapere er små aktører som ikke bruker tid og penger på å reise om det ikke fins konkret utbytte av å møtes.

På andre kulturområder gjør driftsstøtte til sentrale organisasjoner som teater, museer eller kringkastere det mulig å bygge langsiktige og strategiske samarbeid, påpeker hun.

– Med de begrensede mulighetene for å søke driftsstøtte fra de enkelte land for et rent nordisk arrangement, er Nordisk Ministerråd nærmest den eneste finansieringen av dette felles behovet.

– Dumt og korttenkt

– Dumt og korttenkt

Å fjerne tilskuddet til Nordisk Panorama er korttenkt og uforståelig, mener Ingvil Giske og Cecilie Stranger-Thorsen som har fulgt den nordiske festivalen gjennom mange år. – Nordisk Panorama har vært utrolig viktig for nordisk samproduksjon som er den viktigste formen for samproduksjon norske produsenter driver med.

Foto fra et av Nordisk Panoramas samproduksjonsseminarer

I går kunne vi melde om at Nordisk ministerråd uventet har besluttet å avvikle tilskuddet til den nordiske bransjemønstringen og festivalen Nordisk Panorama. Fra og med 2022 vil 60 prosent av driftsbudsjettet dermed forsvinne. Dette vil ramme den nordiske bransjen ekstra hardt i en periode da den forsøker å komme seg etter effekten av pandemien, mener produsent Ingvil Giske, som er nestleder i styret i Nordisk Panorama. Hun så heller ikke dette bortfallet av tilskudd fra de nordiske politikerne komme.

– Dette er selvsagt et hardt slag for bransjen. Nordisk Panorama har vært så utrolig viktig for nordisk samproduksjon som er den viktigste formen for samproduksjon vi norske produsenter driver med. Det hjelper finansieringen av filmer, og det bidrar til å få filmer ut.

Ingvil Giske: «Nordisk Panorama generer veldig mye penger til de norske prosjektene hvert år.»

«Uforståelig»

For Giske er hovedgrunnen til å kjempe videre for Nordisk Panorama de nye generasjonene av filmskapere som ennå ikke har fått opparbeidet et nordisk nettverk.

– Vi som allerede har gode kontakter i de andre landene vil klare oss mye bedre. Å bygge ned denne organisasjonen er både dumt og korttenkt med tanke på dokumentarfilmproduksjon i framtida. På grunn av endringene i bransjen, økt mangfold, ønsket om å få inn flere aktører fra mange ulike land på andre store pitcheforum, blir det færre plasser der til nordiske prosjekter framover. Det gjør derfor Nordisk Panorama enda viktigere for oss.

Nordisk Panorama har ikke forankring i ett land, dens identitet er «utflytende» og nordisk. Det har ofte gitt den problemer med å forsvare sin eksistensberettigelse, mener Giske.

– Det er det mest utfordrende med nordiske prosjekter noen ganger. Det hadde vært mye lettere å drive denne festivalen om den var europeisk, eller tilhørende bare ett av landene. Da er man bedre tilpasset både finansieringsstrukturer og tilhørighetsfølelsen.

Det som forundrer Giske er at regjeringspartiet Høyre ikke har forstått at dette også er god høyrepolitikk.

– Nordisk Panorama generer veldig mye penger til de norske prosjektene hvert år, og det må vi bruke tiden framover til informere dem om. Vi håper at NFI-direktørene Kjersti Mo og Lars Løge bruker sine kontakter inn i KUD til å hjelpe til med dette. Jeg må nesten bare tro at det er dårlig informasjon som har gjort at de har tatt dette veldig uforståelige valget.

Svekker en nordisk offentlighet

Viken filmsenters filmkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen jobbet med Nordisk Panorama i fem utgaver (2013 – 2017), de to siste som festivalens produsent. Før dette jobbet hun i mange år med nordisk samarbeid og samfinansiering, blant annet Nordvision (2006-2009), samt nordiske prosjekter for de nordiske filminstituttene og Nordisk ministerråd (2004-2006) og for NRK (2010-2011). Hun har derfor solid dekning for sin påstand om at Nordisk Panorama har fått mye ut av de relativt få midlene mønstringen har hatt til rådighet.

– Fra min tid som produsent vil jeg si at organisasjonen tryller med svært lite budsjett, og at det ikke fins noe fettlag å skjære av. Jeg deler festivalsjefens uro over at dette kan bidra til å ødelegge alt som festivalen har bygget gjennom tretti år og bidra til en svekket nordisk offentlighet, så vel som en svekket nordisk filmbransje.

«I Norden har vi gang på gang vist at vi er sterkere sammen» sier de nordiske «samarbeidsministerne» i visjonen for 2030. Nordisk Panorama er en ekstremt kostnadseffektiv og kulturelt viktig arena for å sikre at dette fortsetter på filmområdet, mener Stranger-Thorsen.

– Fra alle disse oppdragene er min erfaring at det nordiske samarbeidet i praksis er lite festtaler og mye hardt arbeid, basert på en høy grad av dedikasjon fra enkeltmennesker. Initiativ som mangler et bredt fundament og medfinansiering i alle land har ingen sjanse til å overleve i det møysommelige arbeidet med å sikre relevans og nytte for alle. Det betyr også at kontinuitet er avgjørende når noe først fungerer godt.

Stranger-Thorsen

Uvurderlig for unge filmskapere

Nordisk Panorama er et eksempel på et grasrotinitiativ som ble startet av filmskapere og som i dag har bred nasjonal finansiering og en høy grad av relevans for kort- og dokumentarfilmbransjen i de nordiske landene. Gjennom muligheten for å finansiere, vise og selge film på ett sted har filmskapere nytte av å besøke festivalen uansett hvor de er i prosessen med egne filmer. Særlig for unge filmskapere, som for første gang møter nordiske kolleger og finansiører, er møteplassen viktig for å sikre fremtiden til en nordisk filmbransje, mener hun.

– Effekten av Nordisk Panorama er at nordiske filmer vises i flere land, hvilket bidrar til å styrke en felles nordisk offentlighet og kulturutveksling – som er et av tre mål for 2019-2024, ifølge Ministerrådets visjon. Regnestykket for hva hver krone brukt på finansieringsforumet genererer av finansiering til filmer hvert år burde alene overbevise, men en vel så viktig indikator er den brede oppslutningen om festivalen fra filmskaperne. Kort- og dokumentarfilmskapere er små aktører som ikke bruker tid og penger på å reise om det ikke fins konkret utbytte av å møtes.

På andre kulturområder gjør driftsstøtte til sentrale organisasjoner som teater, museer eller kringkastere det mulig å bygge langsiktige og strategiske samarbeid, påpeker hun.

– Med de begrensede mulighetene for å søke driftsstøtte fra de enkelte land for et rent nordisk arrangement, er Nordisk Ministerråd nærmest den eneste finansieringen av dette felles behovet.

MENY