Hva betyr nasjonalt?

Hva betyr nasjonalt?

Hvorfor kaller Dag Asbjørnsen og NFI den nasjonale lanseringen av filmen vår for regional? Hittil har over 30 kinoer, fra Grimstad til Harstad, meldt at de vil sette opp filmen. NFI må ikke bli en bremsekloss når det gjelder nytenkning og mangfold i distribusjonsleddet, mener Elin Sander og Elisabeth Kleppe, produsenter av «Bergen – i all beskjedenhet».

Kjære Dag Asbjørnsen og NFI,

bare for å slå det fast med en gang: Bergen – i all beskjedenhet har nasjonal kinolansering, og nettopp derfor har vi søkt nasjonale lanseringsmidler fra Norsk filminstitutt (NFI).

Hvorfor du fortsetter å kalle det en regional lansering er uforståelig for oss. Hvilken region skulle det i så fall være? Filmen er tilgjengelig for alle kinoene i landet gjennom filmserveren MovieTransit, og hittil har over 30 kinoer, fra Grimstad i sør til Harstad i nord, meldt at de kommer til å sette opp filmen. Vi har også med oss de fire største byene i landet, inkludert Oslo, og regner med at flere kinoer kommer på banen etterhvert som filmen etterspørres av publikum.

Filmen er blant annet anmeldt i Dagbladet, Dag og Tid og Stavanger Aftenblad, og andre riksmedier har meldt at de vil gjøre det samme når filmen får Oslo-premiere. I tillegg kommer selvsagt Bergens Tidende og Bergensavisen. Filmen har fått fyldig dekning på nasjonale nyheter (TV2), og i flere regionale aviser og tv-kanaler. Visninger i Oslo og omegnskommunene er utsatt på grunn av pandemien, men filmen vil settes opp der så snart kinoene åpner igjen.

Vår målgruppe for filmen er også nasjonal. Bergensk historie er norsk historie, og en av filmens mange unike scener viser norske soldater på Danmarks plass 9. april 1940, som forvirret går i ring og ser opp mot himmelen idet de tyske flyene ankommer byen. Tettere på dramaet går det knapt an å komme. Bergen er landets nest største by, som sjøfartsby har den hatt stor betydning for norsk handel, kultur og identitet, og det er en by som svært mange har et sterkt forhold til. Ikke bare innfødte bergensere, men de som har flyttet ut, de som har slektninger i Bergen, de som har studert eller arbeidet her eller har en kjæreste fra byen. I tillegg kommer alle som er opptatt av nyere historie, arkitektur, skipsfart, kystkultur, byutvikling, identitet, fellesskap, sentrum vs. periferi og ikke minst: verdien av mangfold.

Du skriver at dere «følger den vedtatte filmpolitikken på dette området, der NFI har ansvaret for nasjonale lanseringer». Videre at «dette reflekteres i forskriftens krav om «ordinær kinodistribusjon» og NFIs definisjoner av dette begrepet. Disse kommuniseres tydelig på våre nettsider». Det som står på nettsidene til NFI er følgende:

Ordinær kinodistribusjon betyr at NFI gjør en samlet vurdering av antall kinoer, størrelsen og inntektspotensialet til kinoen sett i forhold til filmens sjanger og målgruppe. Et minstekrav er normal oppsetning i tre av de seks største byene i Norge i tillegg til en tilnærmet nasjonal distribusjon.

For å kvalifisere må filmene altså ha distribusjon i tre av de seks største byene. Vi har de fire største. I tillegg skal filmene ha «tilnærmet nasjonal distribusjon». Hva betyr dette? Er det alle fylkene? En prosentandel av kinoene? En potensiell publikumsmasse?

Bergen – i all beskjedenhet har blitt realisert på tross av motgang og pandemi. I en tid der det stimuleres og oppfordres til aktivitet i kulturfeltet, der konserter og teaterforestillinger gjennomføres for tomme seter takket være solide støtteordninger, der bransjen oppfordres til nytenking og kreativitet og kinoene etterspør nytt innhold – i nettopp denne tiden synes vi det er trist at vårt nasjonale filminstitutt ikke kan vise større velvilje, raushet og fleksibilitet. Kanskje bør hele lanseringsstøtten revideres for å kunne møte den virkeligheten bransjen faktisk er del av. Det ville være synd om NFI får rollen som nasjonal bremsekloss når det gjelder nytenkning og mangfold i distribusjonsleddet.

Til nå har 14 000 nordmenn kjøpt billett til Bergen – i all beskjedenhet. Vi ba om et beskjedent beløp for å kunne markedsføre filmen mer effektivt mot kjernemålgruppene. Nå må vi tenke smartere, billigere og alternativt, men det er vi vant til. Vi er tross alt bergensere!

Elin Sander og Elisabeth Kleppe er produsenter av Bergen – i all beskjedenhet (fotokred: Petronelle S. Halvorsen)


Tidligere innlegg i debatten:

– NFI nedprioriterer ikke regional film

– NFI må være bevisst sin definisjonsmakt

– NFI innfører et klasseskille

Hva betyr nasjonalt?

Hva betyr nasjonalt?

Hvorfor kaller Dag Asbjørnsen og NFI den nasjonale lanseringen av filmen vår for regional? Hittil har over 30 kinoer, fra Grimstad til Harstad, meldt at de vil sette opp filmen. NFI må ikke bli en bremsekloss når det gjelder nytenkning og mangfold i distribusjonsleddet, mener Elin Sander og Elisabeth Kleppe, produsenter av «Bergen – i all beskjedenhet».

Kjære Dag Asbjørnsen og NFI,

bare for å slå det fast med en gang: Bergen – i all beskjedenhet har nasjonal kinolansering, og nettopp derfor har vi søkt nasjonale lanseringsmidler fra Norsk filminstitutt (NFI).

Hvorfor du fortsetter å kalle det en regional lansering er uforståelig for oss. Hvilken region skulle det i så fall være? Filmen er tilgjengelig for alle kinoene i landet gjennom filmserveren MovieTransit, og hittil har over 30 kinoer, fra Grimstad i sør til Harstad i nord, meldt at de kommer til å sette opp filmen. Vi har også med oss de fire største byene i landet, inkludert Oslo, og regner med at flere kinoer kommer på banen etterhvert som filmen etterspørres av publikum.

Filmen er blant annet anmeldt i Dagbladet, Dag og Tid og Stavanger Aftenblad, og andre riksmedier har meldt at de vil gjøre det samme når filmen får Oslo-premiere. I tillegg kommer selvsagt Bergens Tidende og Bergensavisen. Filmen har fått fyldig dekning på nasjonale nyheter (TV2), og i flere regionale aviser og tv-kanaler. Visninger i Oslo og omegnskommunene er utsatt på grunn av pandemien, men filmen vil settes opp der så snart kinoene åpner igjen.

Vår målgruppe for filmen er også nasjonal. Bergensk historie er norsk historie, og en av filmens mange unike scener viser norske soldater på Danmarks plass 9. april 1940, som forvirret går i ring og ser opp mot himmelen idet de tyske flyene ankommer byen. Tettere på dramaet går det knapt an å komme. Bergen er landets nest største by, som sjøfartsby har den hatt stor betydning for norsk handel, kultur og identitet, og det er en by som svært mange har et sterkt forhold til. Ikke bare innfødte bergensere, men de som har flyttet ut, de som har slektninger i Bergen, de som har studert eller arbeidet her eller har en kjæreste fra byen. I tillegg kommer alle som er opptatt av nyere historie, arkitektur, skipsfart, kystkultur, byutvikling, identitet, fellesskap, sentrum vs. periferi og ikke minst: verdien av mangfold.

Du skriver at dere «følger den vedtatte filmpolitikken på dette området, der NFI har ansvaret for nasjonale lanseringer». Videre at «dette reflekteres i forskriftens krav om «ordinær kinodistribusjon» og NFIs definisjoner av dette begrepet. Disse kommuniseres tydelig på våre nettsider». Det som står på nettsidene til NFI er følgende:

Ordinær kinodistribusjon betyr at NFI gjør en samlet vurdering av antall kinoer, størrelsen og inntektspotensialet til kinoen sett i forhold til filmens sjanger og målgruppe. Et minstekrav er normal oppsetning i tre av de seks største byene i Norge i tillegg til en tilnærmet nasjonal distribusjon.

For å kvalifisere må filmene altså ha distribusjon i tre av de seks største byene. Vi har de fire største. I tillegg skal filmene ha «tilnærmet nasjonal distribusjon». Hva betyr dette? Er det alle fylkene? En prosentandel av kinoene? En potensiell publikumsmasse?

Bergen – i all beskjedenhet har blitt realisert på tross av motgang og pandemi. I en tid der det stimuleres og oppfordres til aktivitet i kulturfeltet, der konserter og teaterforestillinger gjennomføres for tomme seter takket være solide støtteordninger, der bransjen oppfordres til nytenking og kreativitet og kinoene etterspør nytt innhold – i nettopp denne tiden synes vi det er trist at vårt nasjonale filminstitutt ikke kan vise større velvilje, raushet og fleksibilitet. Kanskje bør hele lanseringsstøtten revideres for å kunne møte den virkeligheten bransjen faktisk er del av. Det ville være synd om NFI får rollen som nasjonal bremsekloss når det gjelder nytenkning og mangfold i distribusjonsleddet.

Til nå har 14 000 nordmenn kjøpt billett til Bergen – i all beskjedenhet. Vi ba om et beskjedent beløp for å kunne markedsføre filmen mer effektivt mot kjernemålgruppene. Nå må vi tenke smartere, billigere og alternativt, men det er vi vant til. Vi er tross alt bergensere!

Elin Sander og Elisabeth Kleppe er produsenter av Bergen – i all beskjedenhet (fotokred: Petronelle S. Halvorsen)


Tidligere innlegg i debatten:

– NFI nedprioriterer ikke regional film

– NFI må være bevisst sin definisjonsmakt

– NFI innfører et klasseskille

MENY