Femfilm Oslo – Norges eneste feministiske filmfestival

Femfilm Oslo – Norges eneste feministiske filmfestival

Det er på høy tid at også Norge får en feministisk filmfestival, mener kvinnene bak Femfilm Oslo. Men mye avhenger av at den pågående crowdfunding-kampanjen gir resultater.

Foto: Festivalsjef Helene Aalborg (t.v.) og styreleder Vigdis Lian (foto av Marte Stapnes)

Den feministiske filmfestivalen Femfilm Oslo ble lansert i dag, onsdag 6. november, med en crowdfunding-kampanje (sjekk den ut her).

Festivalen etableres på initiativ fra kvinnelige filmarbeidere og entusaister «som ønsker å bidra til større mangfold i filmverdenen», anført av festivalsjef Helene Aalborg (som også er kjent som bidragsyter til Rushprint). Med seg har hun styreleder Vigdis Lian, samt regissør Liv Joelle Barbosa Blad, skuespiller og aktivist Iselin Shumba, og festivalarbeider og filmformidler Hilde Kjos i styret.

Femfilm Oslo skal være en dedikert feministisk festival, som etter planen skal avvikles for første gang våren 2020. Dette er imidlertid helt avhengig av at finansieringen kommer på plass gjennom blant annet crowdfunding-kampanjen.

Om bakgrunnen for tiltaket, skriver festivalens grunnleggere:

”Debatten har rast rundt likestilling på filmfeltet siden #metoo virkelig skjøt fart høsten 2017. Femfilm Oslo er vårt svar på dette, så vel som på NFIs handlingsplan for representativitet og inkludering, med tittelen «Relevans. Publikum. Berekraft.», som ble lansert i januar 2019. Festivalteamet mener det er på høy tid at også Norge får en dedikert feministisk filmfestival. Alle våre nordiske naboland har minst én tilsvarende festival hver allerede. Andre land som vi i det norske filmmiljøet liker å sammenligne oss med, som for eksempel Frankrike, Storbritannia og Tyskland, har også en rekke slike festivaler”.

Femfilm ønsker å ha et særlig fokus på kvinnelige nordiske filmskapere, også fra mindre kjente geografiske områder og demografiske grupperinger innen Norden. I tillegg vil det vises fram både langfilmer og kortfilmer fra hele verden. Festivalen vil også etterstrebe å vise film fra og med kvinner som er minoriteter på bakgrunn av etnisitet, geografiske hensyn, seksualitet, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, sosioøkonomisk status eller annet.

Les mer om crowdfunding-kampanjen

Femfilm Oslo – Norges eneste feministiske filmfestival

Femfilm Oslo – Norges eneste feministiske filmfestival

Det er på høy tid at også Norge får en feministisk filmfestival, mener kvinnene bak Femfilm Oslo. Men mye avhenger av at den pågående crowdfunding-kampanjen gir resultater.

Foto: Festivalsjef Helene Aalborg (t.v.) og styreleder Vigdis Lian (foto av Marte Stapnes)

Den feministiske filmfestivalen Femfilm Oslo ble lansert i dag, onsdag 6. november, med en crowdfunding-kampanje (sjekk den ut her).

Festivalen etableres på initiativ fra kvinnelige filmarbeidere og entusaister «som ønsker å bidra til større mangfold i filmverdenen», anført av festivalsjef Helene Aalborg (som også er kjent som bidragsyter til Rushprint). Med seg har hun styreleder Vigdis Lian, samt regissør Liv Joelle Barbosa Blad, skuespiller og aktivist Iselin Shumba, og festivalarbeider og filmformidler Hilde Kjos i styret.

Femfilm Oslo skal være en dedikert feministisk festival, som etter planen skal avvikles for første gang våren 2020. Dette er imidlertid helt avhengig av at finansieringen kommer på plass gjennom blant annet crowdfunding-kampanjen.

Om bakgrunnen for tiltaket, skriver festivalens grunnleggere:

”Debatten har rast rundt likestilling på filmfeltet siden #metoo virkelig skjøt fart høsten 2017. Femfilm Oslo er vårt svar på dette, så vel som på NFIs handlingsplan for representativitet og inkludering, med tittelen «Relevans. Publikum. Berekraft.», som ble lansert i januar 2019. Festivalteamet mener det er på høy tid at også Norge får en dedikert feministisk filmfestival. Alle våre nordiske naboland har minst én tilsvarende festival hver allerede. Andre land som vi i det norske filmmiljøet liker å sammenligne oss med, som for eksempel Frankrike, Storbritannia og Tyskland, har også en rekke slike festivaler”.

Femfilm ønsker å ha et særlig fokus på kvinnelige nordiske filmskapere, også fra mindre kjente geografiske områder og demografiske grupperinger innen Norden. I tillegg vil det vises fram både langfilmer og kortfilmer fra hele verden. Festivalen vil også etterstrebe å vise film fra og med kvinner som er minoriteter på bakgrunn av etnisitet, geografiske hensyn, seksualitet, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, sosioøkonomisk status eller annet.

Les mer om crowdfunding-kampanjen

MENY