Hva betyr SF Studios oppsigelser for norsk film?

Hva betyr SF Studios oppsigelser for norsk film?

Mange i bransjen har reagert på at SF Studios har sagt opp erfarne fagpersoner i Oslo for å styre mer fra Stockholm. – Jeg synes det er et nedslående signal i en tid der norsk kinofilm oppnår høy markedsandel hjemme, sier Marianne Kleven i Norske filmregissører.

Foto fra Thelma, en av de norske filmene SF Studios distribuerer

Det er erfarne og dyktige folk som SF Studios nå har sagt opp: Kinofilmavdelingssjef Åge Hoffart, markedssjef Janne Holmboe og filmsjefene Knut Pedersen og Øyvind Berge. Årsaken til nedbyggingen av Oslo-avdelingen begrunnes med ”endringer i markedet”, men uten at det utdypes.

Marianne Kleven i Norske filmregissører synes dette er et nedslående signal å komme med i en tid der norsk kinofilm markerer seg sterkt med en høy markedsandel hjemme. Hun fremhever betydningen av å ha fagpersoner som kjenner filmmiljøet hos en distributør.

– Når man fjerner sånne ressurspersoner så kan jeg ikke se at det vil gavne norsk film.

Man kan kanskje si at det ikke spiller noen rolle lenger hvor et hovedkontor ligger – om det er i Stockholm, Oslo eller Bergen. Men Kleven kjøper ikke helt det resonnementet.

– Om du fra Stockholm er i kontakt med de mest profilerte norske produsentene, betyr ikke det at du kjenner filmmiljøet. Som distributør er det også viktig å kjenne til hvilke regissører som markerer seg på et tidlig tidspunkt, helt fra de debuterer innen kortere formater eller på andre måter. Det er viktig å kunne vurdere det apparatetet en regissør og produsent omgir seg med, hva slags fagfolk de jobber med og hvilke kvaliteter de har.

Kleven frykter for at SF Studios skal trappe ned sitt engasjement i norsk film. Per i dag er det bare SF og Nordisk Film som har finansielle muskler til å gå tungt inn i norske kinofilmer. Om SF skulle trekke seg ut, vil det bli færre dører å banke på for norske filmskapere.

– Selv om det er for tidlig å si hva konsekvensene blir, er jeg bekymret for hva det kan bety for distribusjon av norske kinofilmer. Det har blitt mye tøffere for særlig mellomstore og mindre filmer å få kinodistribusjon, og SF har vært en av få som har hatt muskler til å gå tungt inn i norske filmer. Jeg håper inderlig at de vil fortsette med det.

Når det er sagt, er hun ikke i tvil om at filmskaperne vil kunne tilpasse seg det som skjer.

– Er det noe filmskapere er vant til, så er det å snu seg etter forholdene. Om de må dra til Stockholm for å presentere prosjektene sine, så gjør de selvsagt det.

John M Jacobsen i Filmkameratene har tidligere selv vært ansatt i SF og synes det er trist at så dyktige folk har måttet gå.

– Jeg som alle andre syns selvfølgelig at det som har skjedd i SF er trist på et personlig plan. De som nå går er mine venner og noen av dem har vært der siden jeg var sjef for SF.

Men han inntar en mer pragmatisk holdning til hva det betyr for SF Studios videre engasjement i Norge.

– Jeg kan ikke se at dette vil bety noe for norsk kinofilm. I Filmkameratenes tilfelle har SF i Stockholm og Oslo de siste månedene jobbet aktivt for å hjelpe oss ut av en særdeles anstrengt cash flow-situasjon – noe vi nå har lykkes med – og jeg har ikke hørt noe annet enn at SF vil satse aktivt på norsk produksjon i framtiden.  Dette er i og for seg logisk fordi lokale produksjoner er den eneste måten de kan fylle hullet i omsetningen etter at Fox valgte å gå til Nordisk.

Thomas Robsahm har jobbet med SF Studios på Louder than bombs og nå snart premiereklare Thelma. Han synes det er leit at SF Studios nå lar så dyktige medarbeidere gå.

– Det er først og fremst veldig trist å miste Åge og Janne som jeg har jobbet tett sammen med på en rekke filmer helt tilbake til tidlig 90-tall. De har også vært viktige i arbeidet med Joachim Triers nye film Thelma som får premiere 15. september.

– Jeg vet ikke om omorganiseringen betyr at SF satser mindre i Norge. Det jeg har hørt fra hovedkontoret i Stockholm er at det fortsatt vil bli satset i Norge, og de har ikke trukket seg fra noen av produksjonene jeg har på gang fremover.

Legg igjen en kommentar

Hva betyr SF Studios oppsigelser for norsk film?

Hva betyr SF Studios oppsigelser for norsk film?

Mange i bransjen har reagert på at SF Studios har sagt opp erfarne fagpersoner i Oslo for å styre mer fra Stockholm. – Jeg synes det er et nedslående signal i en tid der norsk kinofilm oppnår høy markedsandel hjemme, sier Marianne Kleven i Norske filmregissører.

Foto fra Thelma, en av de norske filmene SF Studios distribuerer

Det er erfarne og dyktige folk som SF Studios nå har sagt opp: Kinofilmavdelingssjef Åge Hoffart, markedssjef Janne Holmboe og filmsjefene Knut Pedersen og Øyvind Berge. Årsaken til nedbyggingen av Oslo-avdelingen begrunnes med ”endringer i markedet”, men uten at det utdypes.

Marianne Kleven i Norske filmregissører synes dette er et nedslående signal å komme med i en tid der norsk kinofilm markerer seg sterkt med en høy markedsandel hjemme. Hun fremhever betydningen av å ha fagpersoner som kjenner filmmiljøet hos en distributør.

– Når man fjerner sånne ressurspersoner så kan jeg ikke se at det vil gavne norsk film.

Man kan kanskje si at det ikke spiller noen rolle lenger hvor et hovedkontor ligger – om det er i Stockholm, Oslo eller Bergen. Men Kleven kjøper ikke helt det resonnementet.

– Om du fra Stockholm er i kontakt med de mest profilerte norske produsentene, betyr ikke det at du kjenner filmmiljøet. Som distributør er det også viktig å kjenne til hvilke regissører som markerer seg på et tidlig tidspunkt, helt fra de debuterer innen kortere formater eller på andre måter. Det er viktig å kunne vurdere det apparatetet en regissør og produsent omgir seg med, hva slags fagfolk de jobber med og hvilke kvaliteter de har.

Kleven frykter for at SF Studios skal trappe ned sitt engasjement i norsk film. Per i dag er det bare SF og Nordisk Film som har finansielle muskler til å gå tungt inn i norske kinofilmer. Om SF skulle trekke seg ut, vil det bli færre dører å banke på for norske filmskapere.

– Selv om det er for tidlig å si hva konsekvensene blir, er jeg bekymret for hva det kan bety for distribusjon av norske kinofilmer. Det har blitt mye tøffere for særlig mellomstore og mindre filmer å få kinodistribusjon, og SF har vært en av få som har hatt muskler til å gå tungt inn i norske filmer. Jeg håper inderlig at de vil fortsette med det.

Når det er sagt, er hun ikke i tvil om at filmskaperne vil kunne tilpasse seg det som skjer.

– Er det noe filmskapere er vant til, så er det å snu seg etter forholdene. Om de må dra til Stockholm for å presentere prosjektene sine, så gjør de selvsagt det.

John M Jacobsen i Filmkameratene har tidligere selv vært ansatt i SF og synes det er trist at så dyktige folk har måttet gå.

– Jeg som alle andre syns selvfølgelig at det som har skjedd i SF er trist på et personlig plan. De som nå går er mine venner og noen av dem har vært der siden jeg var sjef for SF.

Men han inntar en mer pragmatisk holdning til hva det betyr for SF Studios videre engasjement i Norge.

– Jeg kan ikke se at dette vil bety noe for norsk kinofilm. I Filmkameratenes tilfelle har SF i Stockholm og Oslo de siste månedene jobbet aktivt for å hjelpe oss ut av en særdeles anstrengt cash flow-situasjon – noe vi nå har lykkes med – og jeg har ikke hørt noe annet enn at SF vil satse aktivt på norsk produksjon i framtiden.  Dette er i og for seg logisk fordi lokale produksjoner er den eneste måten de kan fylle hullet i omsetningen etter at Fox valgte å gå til Nordisk.

Thomas Robsahm har jobbet med SF Studios på Louder than bombs og nå snart premiereklare Thelma. Han synes det er leit at SF Studios nå lar så dyktige medarbeidere gå.

– Det er først og fremst veldig trist å miste Åge og Janne som jeg har jobbet tett sammen med på en rekke filmer helt tilbake til tidlig 90-tall. De har også vært viktige i arbeidet med Joachim Triers nye film Thelma som får premiere 15. september.

– Jeg vet ikke om omorganiseringen betyr at SF satser mindre i Norge. Det jeg har hørt fra hovedkontoret i Stockholm er at det fortsatt vil bli satset i Norge, og de har ikke trukket seg fra noen av produksjonene jeg har på gang fremover.

Legg igjen en kommentar

MENY