– Boikott er lite konstruktivt

– Boikott er lite konstruktivt

Filmforbundet setter egen prestisje rundt en idé om et forvaltningsorgan av rettigheter foran vilje til konfliktløsning, mener NRKs dramasjef Ivar Køhn, som her svarer på den siste tidens sterke kritikk av kringkasteren.

Det er sikkert fånyttes å imøtegå stemplet på NRK som den store styggen ulven, og NRK er for så vidt stor nok til å tåle noen sånne stempler. Likevel må jeg gi noen innspill på de påstander som nå svirrer omkring og som ble berørt i et innlegg her på rushprint.no på fredag.

Norsk filmforbund har altså oppfordret sine medlemmer til å boikotte NRK. Det er underlig og lite konstruktivt. Vi vil gjerne ha bra folk i jobb, vi tilbyr avtaler i forhold til de tariffavtaler vi har, og vi er opptatt av ryddige og balanserte avtaler med alle rettighetshavere som bidrar til NRKs produksjoner. Vi bryter heller ingen lover eller tariffavtaler. Det er Filmforbundets interne regler som Filmforbundet nå prøver å verne. Vi tvinger ingen til å jobbe hos NRK. Det er Filmforbundet som oppfordrer til boikott.

Bakgrunnen for boikotten er som kjent at Filmforbundet krever at NRK skal forholde seg til en modell der de gjennom F©R forvalter alle rettigheter til de oppdragstakerne NRK ønsker å engasjere. En slik modell er helt ny og avviker fra det som ellers gjelder i forhold til tilsvarende rettighetsorganisasjoner NRK har avtale med.

Det er bra at filmarbeidere organiserer seg. Men at en fagforening skal sitte på alle nåværende og fremtidige opphavsretter til sine medlemmer er en ny situasjon som kan ha konsekvenser vi ikke kjenner. En organisasjon som forvalter alle rettigheter kan ikke bare sette krav til vederlaget for sine medlemmer, men også til hvilke rettighetshavere vi får tilgang til, utestengelse av de som ikke er medlemmer, konflikter med andre fagforeninger, begrensninger i forhold til salg, og en situasjon hvor veldig mange rettigheter er samlet på veldig få hender. Vi er svært usikre på om en slik forvaltning er positivt for utviklingen av norske produksjoner. Vi mener at to parter fritt må kunne avtale omfanget av en persons innsats og overdragelse av retten til å utnytte resultatet av innsatsen, uten å involvere en tredjepart som hevder utnyttelsesretten. Derfor er vi skeptiske til F©R som premiss for samtalene.

Vi har ingenting imot at frilansere engasjeres som oppdragstakere utenfor NRKs inngåtte tariffavtaler. Men NRK mener at forutsetningen for dette er at oppdragstakeren kan avtale egne rettigheter i forhold til NRK som oppdragsgiver, og uavhengig hvilken organisasjon man tilhører.   Mange filmarbeidere har imidlertid fraskrevet seg egne opphavsrettigheter i en forvaltningsavtale med Filmforbundet. Film- og tv-arbeidere med en slik avtale har ikke lenger mulighet til selv å avtale bruk av sitt arbeid som oppdragstaker.  I slike tilfeller tilbyr vi derfor avtale som midlertidig ansatt innenfor NRKs tariffavtaler. Dette mener Filmforbundet er dumt, og oppfordrer sine medlemmer til å ikke signere.

For å forklare litt enkelt om strukturen i NRK i forhold til engasjement av frilansere: Man kan enten bli engasjert som midlertidig ansatt eller som oppdragstaker.

Som midlertidig ansatt skal man ha samme vilkår som de faste ansatte og følge de tariffavtalene som gjelder. Det betyr at man får lønn, pensjonsavtale, feriepenger og det som tilkommer NRK-ansatte, men man får ikke royalties (dersom man er rettighetshaver) eller såkalte «Norwaco-midler». Lønnen er fri forhandling, men rettighetene til det som lages tilhører NRK. Avtalene er standardisert i forhold til alle NRKs ansatte, men utformingen er annerledes enn hva man er vant med i frilansevirkeligheten. Det er helt sikkert frilansere som opplever våre tariffavtaler som fremmede i forhold til at det for eksempel brukes betegnelser som «Journalist» for alle kreativt ansatte, uavhengig om de er regissør eller klipper. Det krever ekstra forklaring når vi gjennomgår avtalene.

Som oppdragstaker er man ikke dekket av noen tariffavtale, og man står mer fritt i utformingen. Man har ikke de samme vilkår og rettigheter som NRK-ansatte, og må selv avtale vederlag for rettigheter og arbeidsvilkår. Også her er det fri forhandling om lønn. Fordelen er at dersom man har opphavsrett så kan man få royalties for salg, annen videreutnyttelse og «Norwaco-midler».

Dialogen med Filmforbundet gjelder oppdragstakere. I den dialogen vi har rukket å gjennomføre til nå så opplever vi en positiv holdning fra Filmforbundet til NRKs velkjente krav om å kunne forhåndskjøpe visningsretten for NRKs plattformer til evig tid. Det er heller ikke noen uoverstigelig uenighet om arbeidsforhold eller vederlag for rettigheter. Det er heller ingen uenighet om de såkalte Norwaco-midlene; disse skal fortsatt kunne tilfalle rettighetshavere. Men vi vil at avtalen om arbeid og rettigheter gjøres mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Dette er normalen i NRK og i norsk arbeidsliv for øvrig. Men her har altså Filmforbundet en annen agenda der de setter egen prestisje rundt en idé om et forvaltningsorgan av rettigheter foran vilje til konfliktløsning til fordel for egne medlemmer.

Jeg håper det løser seg og at dialogen kan fortsette uten boikottaksjon. Vi trenger det gode samarbeidet mellom ekstern og intern drama i et lite dramamiljø som vårt.

Ivar Køhn, dramasjef, NRK.

Relaterte innlegg:

NRK presser filmarbeiderne på tv-serien «Hjemmebane».

Filmbransjen oppfordrer til boikott av NRK

– Kjære NRK, sett dere ned og snakke med Norsk filmforbund

– Et forsøk på fagforeningsknusing

– Boikott er lite konstruktivt

– Boikott er lite konstruktivt

Filmforbundet setter egen prestisje rundt en idé om et forvaltningsorgan av rettigheter foran vilje til konfliktløsning, mener NRKs dramasjef Ivar Køhn, som her svarer på den siste tidens sterke kritikk av kringkasteren.

Det er sikkert fånyttes å imøtegå stemplet på NRK som den store styggen ulven, og NRK er for så vidt stor nok til å tåle noen sånne stempler. Likevel må jeg gi noen innspill på de påstander som nå svirrer omkring og som ble berørt i et innlegg her på rushprint.no på fredag.

Norsk filmforbund har altså oppfordret sine medlemmer til å boikotte NRK. Det er underlig og lite konstruktivt. Vi vil gjerne ha bra folk i jobb, vi tilbyr avtaler i forhold til de tariffavtaler vi har, og vi er opptatt av ryddige og balanserte avtaler med alle rettighetshavere som bidrar til NRKs produksjoner. Vi bryter heller ingen lover eller tariffavtaler. Det er Filmforbundets interne regler som Filmforbundet nå prøver å verne. Vi tvinger ingen til å jobbe hos NRK. Det er Filmforbundet som oppfordrer til boikott.

Bakgrunnen for boikotten er som kjent at Filmforbundet krever at NRK skal forholde seg til en modell der de gjennom F©R forvalter alle rettigheter til de oppdragstakerne NRK ønsker å engasjere. En slik modell er helt ny og avviker fra det som ellers gjelder i forhold til tilsvarende rettighetsorganisasjoner NRK har avtale med.

Det er bra at filmarbeidere organiserer seg. Men at en fagforening skal sitte på alle nåværende og fremtidige opphavsretter til sine medlemmer er en ny situasjon som kan ha konsekvenser vi ikke kjenner. En organisasjon som forvalter alle rettigheter kan ikke bare sette krav til vederlaget for sine medlemmer, men også til hvilke rettighetshavere vi får tilgang til, utestengelse av de som ikke er medlemmer, konflikter med andre fagforeninger, begrensninger i forhold til salg, og en situasjon hvor veldig mange rettigheter er samlet på veldig få hender. Vi er svært usikre på om en slik forvaltning er positivt for utviklingen av norske produksjoner. Vi mener at to parter fritt må kunne avtale omfanget av en persons innsats og overdragelse av retten til å utnytte resultatet av innsatsen, uten å involvere en tredjepart som hevder utnyttelsesretten. Derfor er vi skeptiske til F©R som premiss for samtalene.

Vi har ingenting imot at frilansere engasjeres som oppdragstakere utenfor NRKs inngåtte tariffavtaler. Men NRK mener at forutsetningen for dette er at oppdragstakeren kan avtale egne rettigheter i forhold til NRK som oppdragsgiver, og uavhengig hvilken organisasjon man tilhører.   Mange filmarbeidere har imidlertid fraskrevet seg egne opphavsrettigheter i en forvaltningsavtale med Filmforbundet. Film- og tv-arbeidere med en slik avtale har ikke lenger mulighet til selv å avtale bruk av sitt arbeid som oppdragstaker.  I slike tilfeller tilbyr vi derfor avtale som midlertidig ansatt innenfor NRKs tariffavtaler. Dette mener Filmforbundet er dumt, og oppfordrer sine medlemmer til å ikke signere.

For å forklare litt enkelt om strukturen i NRK i forhold til engasjement av frilansere: Man kan enten bli engasjert som midlertidig ansatt eller som oppdragstaker.

Som midlertidig ansatt skal man ha samme vilkår som de faste ansatte og følge de tariffavtalene som gjelder. Det betyr at man får lønn, pensjonsavtale, feriepenger og det som tilkommer NRK-ansatte, men man får ikke royalties (dersom man er rettighetshaver) eller såkalte «Norwaco-midler». Lønnen er fri forhandling, men rettighetene til det som lages tilhører NRK. Avtalene er standardisert i forhold til alle NRKs ansatte, men utformingen er annerledes enn hva man er vant med i frilansevirkeligheten. Det er helt sikkert frilansere som opplever våre tariffavtaler som fremmede i forhold til at det for eksempel brukes betegnelser som «Journalist» for alle kreativt ansatte, uavhengig om de er regissør eller klipper. Det krever ekstra forklaring når vi gjennomgår avtalene.

Som oppdragstaker er man ikke dekket av noen tariffavtale, og man står mer fritt i utformingen. Man har ikke de samme vilkår og rettigheter som NRK-ansatte, og må selv avtale vederlag for rettigheter og arbeidsvilkår. Også her er det fri forhandling om lønn. Fordelen er at dersom man har opphavsrett så kan man få royalties for salg, annen videreutnyttelse og «Norwaco-midler».

Dialogen med Filmforbundet gjelder oppdragstakere. I den dialogen vi har rukket å gjennomføre til nå så opplever vi en positiv holdning fra Filmforbundet til NRKs velkjente krav om å kunne forhåndskjøpe visningsretten for NRKs plattformer til evig tid. Det er heller ikke noen uoverstigelig uenighet om arbeidsforhold eller vederlag for rettigheter. Det er heller ingen uenighet om de såkalte Norwaco-midlene; disse skal fortsatt kunne tilfalle rettighetshavere. Men vi vil at avtalen om arbeid og rettigheter gjøres mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Dette er normalen i NRK og i norsk arbeidsliv for øvrig. Men her har altså Filmforbundet en annen agenda der de setter egen prestisje rundt en idé om et forvaltningsorgan av rettigheter foran vilje til konfliktløsning til fordel for egne medlemmer.

Jeg håper det løser seg og at dialogen kan fortsette uten boikottaksjon. Vi trenger det gode samarbeidet mellom ekstern og intern drama i et lite dramamiljø som vårt.

Ivar Køhn, dramasjef, NRK.

Relaterte innlegg:

NRK presser filmarbeiderne på tv-serien «Hjemmebane».

Filmbransjen oppfordrer til boikott av NRK

– Kjære NRK, sett dere ned og snakke med Norsk filmforbund

– Et forsøk på fagforeningsknusing

MENY