NRK presser filmarbeiderne på tv-serien ”Hjemmebane”

NRK presser filmarbeiderne på tv-serien ”Hjemmebane”

Konflikten mellom Norsk filmforbund og NRK tilspisser seg. Det er særlig de filmarbeiderne som skal i gang med nye produksjoner som havner i kryssilden. Rushprint har fått nyss om at en lang rekke filmarbeidere på NRKs dramaproduksjon Hjemmebane har fått frister av NRK til i ettermiddag om å signere kontrakter. De har vært under hardt press, og mange av de har nå, til store personlige omkostninger, nektet å skrive under. Dermed er sannsynligheten stor for at de blir gående arbeidsledige istedenfor å ha fast arbeid de neste 8-9 månedene.

Samtidig fortsetter mange av fagforbundenes boikottaksjoner mot NRK. ”NRK presser våre medlemmer til å inngå ulovlige avtaler, og det kan vi ikke godta”, sa Bjørn Brem, forbundsadvokat i Norsk filmforbund, til Klassekampen i går (gjengitt her på rushprint.no). Sammen med Norske filmregissører, Norske filmklippere, Foreningen Norske Filmfotografer og Norsk Filmlydforening oppfordrer Filmforbundet til boikott av kringkasteren.

Mye tyder på at denne konflikten vil vare en stund. Allerede for to år siden gikk Dramatikerforbundet hardt ut mot NRK på rushprint.no og anklaget kringkasteren for ”fagforeningsknusing”.

NRKs steile holdning, som Kristopher Schau i Klassekampen sammenlikner med å få et esel til å signere husleieavtale, inngår i kringkasterens posisjonering i overgangen til en ny tid. Som Jan Toreg for ikke lenge siden skrev i en kronikk her på rushprint.no:

Blant mange grep ser vi også nedbemanning internt, et tettere samarbeid med produsenter utenfor huset og en vesentlig større bruk av frilansere. Frilansere som gjerne vil snakke med NRK om en helt nødvendig avtale. Men det vil ikke NRK, fordi de ikke skjønner eller vil forstå hva en frilanser er”.

I en epost til Rushprint-redaksjonen fra i dag skriver Toreg:

«I dag er det klart at NRK overhode ikke er interessert i dialog, setter hardt mot hardt og kansellerer tilbud om jobb og kontrakt til dem som ikke inngår en avtale på NRK’s premisser. Premisser fjernt fra forhandlede rettigheter en hel bransje både på produsentsiden (Produsentforeningen/Virke) og arbeidstakersiden (Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører) har inngått.

Jeg synes NRK skal komme på banen og forklare hvorfor de vil inngå journalistavtaler med blant andre fotografer og klippere. Hvorfor de ikke er villige til å se at det eksisterer et avtaleverk utenfor NRK som nok har større relevans enn den amatørismen de i denne sammenheng selv forvalter.

Jeg vil at NRK skal klargjøre om de i det hele tatt er tjent med frilansere? Og hvis svaret er ja – om de aksepterer særegne vilkår for en frilanser kontra en fast ansatt, og i så fall hva dette innebærer.

Jeg ser fram til et raskt svar fra NRK på dette nettstedet».

NRK presser filmarbeiderne på tv-serien ”Hjemmebane”

NRK presser filmarbeiderne på tv-serien ”Hjemmebane”

Konflikten mellom Norsk filmforbund og NRK tilspisser seg. Det er særlig de filmarbeiderne som skal i gang med nye produksjoner som havner i kryssilden. Rushprint har fått nyss om at en lang rekke filmarbeidere på NRKs dramaproduksjon Hjemmebane har fått frister av NRK til i ettermiddag om å signere kontrakter. De har vært under hardt press, og mange av de har nå, til store personlige omkostninger, nektet å skrive under. Dermed er sannsynligheten stor for at de blir gående arbeidsledige istedenfor å ha fast arbeid de neste 8-9 månedene.

Samtidig fortsetter mange av fagforbundenes boikottaksjoner mot NRK. ”NRK presser våre medlemmer til å inngå ulovlige avtaler, og det kan vi ikke godta”, sa Bjørn Brem, forbundsadvokat i Norsk filmforbund, til Klassekampen i går (gjengitt her på rushprint.no). Sammen med Norske filmregissører, Norske filmklippere, Foreningen Norske Filmfotografer og Norsk Filmlydforening oppfordrer Filmforbundet til boikott av kringkasteren.

Mye tyder på at denne konflikten vil vare en stund. Allerede for to år siden gikk Dramatikerforbundet hardt ut mot NRK på rushprint.no og anklaget kringkasteren for ”fagforeningsknusing”.

NRKs steile holdning, som Kristopher Schau i Klassekampen sammenlikner med å få et esel til å signere husleieavtale, inngår i kringkasterens posisjonering i overgangen til en ny tid. Som Jan Toreg for ikke lenge siden skrev i en kronikk her på rushprint.no:

Blant mange grep ser vi også nedbemanning internt, et tettere samarbeid med produsenter utenfor huset og en vesentlig større bruk av frilansere. Frilansere som gjerne vil snakke med NRK om en helt nødvendig avtale. Men det vil ikke NRK, fordi de ikke skjønner eller vil forstå hva en frilanser er”.

I en epost til Rushprint-redaksjonen fra i dag skriver Toreg:

«I dag er det klart at NRK overhode ikke er interessert i dialog, setter hardt mot hardt og kansellerer tilbud om jobb og kontrakt til dem som ikke inngår en avtale på NRK’s premisser. Premisser fjernt fra forhandlede rettigheter en hel bransje både på produsentsiden (Produsentforeningen/Virke) og arbeidstakersiden (Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører) har inngått.

Jeg synes NRK skal komme på banen og forklare hvorfor de vil inngå journalistavtaler med blant andre fotografer og klippere. Hvorfor de ikke er villige til å se at det eksisterer et avtaleverk utenfor NRK som nok har større relevans enn den amatørismen de i denne sammenheng selv forvalter.

Jeg vil at NRK skal klargjøre om de i det hele tatt er tjent med frilansere? Og hvis svaret er ja – om de aksepterer særegne vilkår for en frilanser kontra en fast ansatt, og i så fall hva dette innebærer.

Jeg ser fram til et raskt svar fra NRK på dette nettstedet».

MENY