– Grundig vurdering bak fusjonen med Virke

– Grundig vurdering bak fusjonen med Virke

Produsentforeningen meldte denne uken at de forhandler om å å fusjonere med Hovedorganisasjonen Virke fra nyttår. Generalsekretær Leif Holst Jensen forteller her om hvorfor det er naturlig å søke styrke fra en større hovedorganisasjon og hvordan foreningen skal fungere under Virke.

I et kulturliv som er i stadig utvikling ble det klart for Produsentforeningen at kompleksiteten og volumet av forhandlinger har økt betraktelig, og bransjeorganisasjonen så det som et nødvendig skritt å fusjonere seg inn i en større hovedorganisasjon, forteller avtroppende generalsekretær Leif Holst Jensen.

– I flere år har vi i foreningen – særlig fra sekretæriatets side – gitt uttrykk for ønske om å samarbeide med en større hovedorganisasjon, spesielt innen arbeidsgiverspørsmålet. Etter bortfallet av kabel-inntekter har økonomien vår vært stram, vi har sett at det ikke har vært mulig å øke kapasiteten innenfor eksisterende rammer. Da ble det bedre å finne ut hvordan vi kan fusjonere oss inn i en hovedorganisasjon for å hente styrke. Det er klart at årsaken først og fremst var at arbeidsmengden for et lite sekretæriat har økt voldsomt i løpet av få år: Vi har innlemmet spillprodusenter, i tillegg til at tv, dokumentar og reklame har vært i vekst. Vi har utviklet en rekke plattformer i forhold til konventene vi gjør, vi har etablert reklameprisen Gullbranson og vi jobber med Gullruten. Det har vært for mange ting på for få hender, forteller han.

Det var bortfallet av de internasjonalt eide tv-produsentene som ble en vekker for foreningen, innrømmer Holst Jensen.

– Vi hadde dialog med enkeltaktører før de seks meldte seg ut. At de forsvant var – som jeg har uttalt – et nødvendig spark i baken for å få i gang prosessen. Så har vi hatt en lang runde med vurderinger av ulike alternativer hvor vi har vurdert om foreningen skal drive videre slik den er, om den skal finne en form for kjernevirksomhet eller om vi skulle gå inn i en annen organisasjon. Vi har ved hjelp av ekstern bistand vurdert en rekke alternativer, og gjennomført store medlemsundersøkelser hvor vi har kartlagt hva som er viktig for medlemmene våre om den jobben vi gjør. I tillegg har vi intervjuet mange aktører i bransjen om hvordan de oppfatter vårt arbeid. Etter alt dette havnet vi på en konklusjon om at vi burde gå i tettere samarbeid med Virke.

Holst Jensen forteller at Produsentforeningen vil beholde sin autonomi innunder Virke.

– Gjennom forhandlinger med Virke har vi funnet frem til en modell som styret anbefaler overfor våre medlemmer: Produsentforeningen innlemmes som selvstendig organisasjon innenfor paraplyen av Virke. Det betyr at vi opprettholder eget styre, egen økonomi, egen bransjedirektør, egen juridisk rådgivning og at vi henter ut ressurser fra Virke på kommunikasjon, analyse, strategi, events og en del andre ting. Målet er at vi skal kunne tilby medlemmene mer for det samme.

– Det har vært en frykt for å bli usynlig i en stor organisasjon. Dialogen med Virke har synliggjort at dette feltet er såpass omfattende politisk at de selv sier det er stort behov for en dedikert bransjedirektør på feltet. Man ønsker heller ikke å skrote navnet Produsentforeningen, men bruke navnet Virke Produsentforeningen, slik at man får styrken fra begge deler. Vi har eksistert siden 1930, og det har vært bekymring for at vi skulle opphøre som selvstendig organisasjon, men som en av seniorene sa kan vi ikke være noe museum heller. Verden forandrer seg, og dette er en naturlig utvikling innen kulturlivet. Det har vært mange små bransjeorganisasjoner som heller burde samles og styrkes. Det er krevende å kunne gi medlemmene de de fortjener med små staber.

Holst Jensen har valgt å gi stafettpinnen til nye krefter etter at fusjoneringen er ferdig, og tiltrer som dekan på Westerdals for film-, tv- og spill på nyåret.

– Jeg har alltid vært opptatt av utvikling og rekruttering. Når jeg da blir forespurt om å være med og utvikle den mest attraktive skolen i Oslo så er det en sjanse jeg ikke kunne gå glipp av. Det kunne vært spennende å være med inn i Virke, men det oppleves som et fornuftig tidspunkt å overlate stillingen til noen andre. Jeg slipper ikke kortene får vi har funnet gode løsninger. Det har ikke vært et enkelt valg, avslutter han.

Produsentforeningens styre vil fremlegge innholdet i planene på et medlemsmøte i foreningen 22. oktober, og det planlegges at den endelige avgjørelsen tas på en ekstraordinær generalforsamlingen i løpet av november.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

– Grundig vurdering bak fusjonen med Virke

– Grundig vurdering bak fusjonen med Virke

Produsentforeningen meldte denne uken at de forhandler om å å fusjonere med Hovedorganisasjonen Virke fra nyttår. Generalsekretær Leif Holst Jensen forteller her om hvorfor det er naturlig å søke styrke fra en større hovedorganisasjon og hvordan foreningen skal fungere under Virke.

I et kulturliv som er i stadig utvikling ble det klart for Produsentforeningen at kompleksiteten og volumet av forhandlinger har økt betraktelig, og bransjeorganisasjonen så det som et nødvendig skritt å fusjonere seg inn i en større hovedorganisasjon, forteller avtroppende generalsekretær Leif Holst Jensen.

– I flere år har vi i foreningen – særlig fra sekretæriatets side – gitt uttrykk for ønske om å samarbeide med en større hovedorganisasjon, spesielt innen arbeidsgiverspørsmålet. Etter bortfallet av kabel-inntekter har økonomien vår vært stram, vi har sett at det ikke har vært mulig å øke kapasiteten innenfor eksisterende rammer. Da ble det bedre å finne ut hvordan vi kan fusjonere oss inn i en hovedorganisasjon for å hente styrke. Det er klart at årsaken først og fremst var at arbeidsmengden for et lite sekretæriat har økt voldsomt i løpet av få år: Vi har innlemmet spillprodusenter, i tillegg til at tv, dokumentar og reklame har vært i vekst. Vi har utviklet en rekke plattformer i forhold til konventene vi gjør, vi har etablert reklameprisen Gullbranson og vi jobber med Gullruten. Det har vært for mange ting på for få hender, forteller han.

Det var bortfallet av de internasjonalt eide tv-produsentene som ble en vekker for foreningen, innrømmer Holst Jensen.

– Vi hadde dialog med enkeltaktører før de seks meldte seg ut. At de forsvant var – som jeg har uttalt – et nødvendig spark i baken for å få i gang prosessen. Så har vi hatt en lang runde med vurderinger av ulike alternativer hvor vi har vurdert om foreningen skal drive videre slik den er, om den skal finne en form for kjernevirksomhet eller om vi skulle gå inn i en annen organisasjon. Vi har ved hjelp av ekstern bistand vurdert en rekke alternativer, og gjennomført store medlemsundersøkelser hvor vi har kartlagt hva som er viktig for medlemmene våre om den jobben vi gjør. I tillegg har vi intervjuet mange aktører i bransjen om hvordan de oppfatter vårt arbeid. Etter alt dette havnet vi på en konklusjon om at vi burde gå i tettere samarbeid med Virke.

Holst Jensen forteller at Produsentforeningen vil beholde sin autonomi innunder Virke.

– Gjennom forhandlinger med Virke har vi funnet frem til en modell som styret anbefaler overfor våre medlemmer: Produsentforeningen innlemmes som selvstendig organisasjon innenfor paraplyen av Virke. Det betyr at vi opprettholder eget styre, egen økonomi, egen bransjedirektør, egen juridisk rådgivning og at vi henter ut ressurser fra Virke på kommunikasjon, analyse, strategi, events og en del andre ting. Målet er at vi skal kunne tilby medlemmene mer for det samme.

– Det har vært en frykt for å bli usynlig i en stor organisasjon. Dialogen med Virke har synliggjort at dette feltet er såpass omfattende politisk at de selv sier det er stort behov for en dedikert bransjedirektør på feltet. Man ønsker heller ikke å skrote navnet Produsentforeningen, men bruke navnet Virke Produsentforeningen, slik at man får styrken fra begge deler. Vi har eksistert siden 1930, og det har vært bekymring for at vi skulle opphøre som selvstendig organisasjon, men som en av seniorene sa kan vi ikke være noe museum heller. Verden forandrer seg, og dette er en naturlig utvikling innen kulturlivet. Det har vært mange små bransjeorganisasjoner som heller burde samles og styrkes. Det er krevende å kunne gi medlemmene de de fortjener med små staber.

Holst Jensen har valgt å gi stafettpinnen til nye krefter etter at fusjoneringen er ferdig, og tiltrer som dekan på Westerdals for film-, tv- og spill på nyåret.

– Jeg har alltid vært opptatt av utvikling og rekruttering. Når jeg da blir forespurt om å være med og utvikle den mest attraktive skolen i Oslo så er det en sjanse jeg ikke kunne gå glipp av. Det kunne vært spennende å være med inn i Virke, men det oppleves som et fornuftig tidspunkt å overlate stillingen til noen andre. Jeg slipper ikke kortene får vi har funnet gode løsninger. Det har ikke vært et enkelt valg, avslutter han.

Produsentforeningens styre vil fremlegge innholdet i planene på et medlemsmøte i foreningen 22. oktober, og det planlegges at den endelige avgjørelsen tas på en ekstraordinær generalforsamlingen i løpet av november.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY