Seks selskaper bryter med Produsentforeningen

Lilyhammer 2 - versjon 2
Bak ‘Lilyhammer’ står Rubicon TV, som er en av seks selskaper som nå melder seg ut av Produsentforeningen.

Kampanje.com melder at Eyeworks Norge, Mastiff Entertainment, Monster, Nordisk Film TV, Rubicon TV og Strix Televisjon har kunngjort at de melder seg ut av sin egen arbeidsgiverforening, Produsentforeningen. Dette er de seks største produksjonsselskapene i Norge, som produserer det meste av underholdning på dagens norske sendeflate.

Årsaken er at selskapene søker medlemskap i NHO.

– Selskapene har hatt et godt samarbeid med Produsentforeningen, men uttrykker nå et ønske om å komme inn i en større næringslivsorganisasjon for å få et sterkere fokus på å profesjonalisere bransjen, skriver gruppen i pressemeldingen, som er signert topplederne i selskapene.

Og legger til:

– Beslutningen har også sammenheng med en vurdering som har pågått i lengre tid om hvor selskapene rent bransjeorganisatorisk passer best inn. Selskapene ønsker fortsatt gode og stabile betingelser for norsk tv-produksjon, både fra et arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektiv, men beslutningen er også tatt under erkjennelse av at tv-bransjen er i en rivende utvikling.

Generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, avdramatiserer flukten.

– De er alle sammen deler av store nordiske og internasjonale konsern, og står i en særstilling. De har vokst mye de siste årene, og da har de også fått nye behov. Det er naturlig at de ønsker tilknytning til større arbeidsgiverforeninger med mer ressurser innen overenskomster, arbeidsrett og bedriftsutvikling, sier han til Kampanje.

Holst Jensen sier til Rushprint at tapet kommer til å få betydning for Produsentforeningens videre arbeid.

– Det er klart at vi gjerne skulle beholdt disse selskapene som medlem. De har vært viktige ressurser for vårt arbeid, og vi har brukt ressurser på dem. Det kommer til å få betydning for vårt arbeid, men vi har fortsatt mange medlemmer, og må jobbe ennå mer og bedre for dem. Vi må redefinere hva vi gjør innen tv-området, og kommer helt sikkert til også å samarbeide med de selskapene som har meldt seg ut, og den foreningen de eventuelt melder seg inn i, sier han.

Kilde: Kampanje.com

Seks selskaper bryter med Produsentforeningen

Lilyhammer 2 - versjon 2
Bak ‘Lilyhammer’ står Rubicon TV, som er en av seks selskaper som nå melder seg ut av Produsentforeningen.

Kampanje.com melder at Eyeworks Norge, Mastiff Entertainment, Monster, Nordisk Film TV, Rubicon TV og Strix Televisjon har kunngjort at de melder seg ut av sin egen arbeidsgiverforening, Produsentforeningen. Dette er de seks største produksjonsselskapene i Norge, som produserer det meste av underholdning på dagens norske sendeflate.

Årsaken er at selskapene søker medlemskap i NHO.

– Selskapene har hatt et godt samarbeid med Produsentforeningen, men uttrykker nå et ønske om å komme inn i en større næringslivsorganisasjon for å få et sterkere fokus på å profesjonalisere bransjen, skriver gruppen i pressemeldingen, som er signert topplederne i selskapene.

Og legger til:

– Beslutningen har også sammenheng med en vurdering som har pågått i lengre tid om hvor selskapene rent bransjeorganisatorisk passer best inn. Selskapene ønsker fortsatt gode og stabile betingelser for norsk tv-produksjon, både fra et arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektiv, men beslutningen er også tatt under erkjennelse av at tv-bransjen er i en rivende utvikling.

Generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, avdramatiserer flukten.

– De er alle sammen deler av store nordiske og internasjonale konsern, og står i en særstilling. De har vokst mye de siste årene, og da har de også fått nye behov. Det er naturlig at de ønsker tilknytning til større arbeidsgiverforeninger med mer ressurser innen overenskomster, arbeidsrett og bedriftsutvikling, sier han til Kampanje.

Holst Jensen sier til Rushprint at tapet kommer til å få betydning for Produsentforeningens videre arbeid.

– Det er klart at vi gjerne skulle beholdt disse selskapene som medlem. De har vært viktige ressurser for vårt arbeid, og vi har brukt ressurser på dem. Det kommer til å få betydning for vårt arbeid, men vi har fortsatt mange medlemmer, og må jobbe ennå mer og bedre for dem. Vi må redefinere hva vi gjør innen tv-området, og kommer helt sikkert til også å samarbeide med de selskapene som har meldt seg ut, og den foreningen de eventuelt melder seg inn i, sier han.

Kilde: Kampanje.com

MENY