Norsk film og Frp

Norske filmarbeidere glimrer med sitt fravær på Kulturkampen sin liste over 100 kulturarbeidere, som sammen kjemper mot at Frp skal legge ned kulturlivet i Norge. På listen finner vi hovedsaklig skuespillere, kunstnere, musikere og forfattere. Kun åtte stykker på listen har en stødig fot innenfor filmbransjen. Og da har vi tatt med skuespiller Aksel Hennie, som også jobber som regissør.

De andre er Sirin Eide, John M. Jacobsen, Sverre Pedersen, Ulrik Imtiaz Rolfsen, Vibeke Idsøe, Aage Aaberge og Grethe Bøe.

Ikke vet jeg, om norske filmskapere tar det for gitt at Frp ikke kommer til å gjøre noe brakvalg til høsten. Eller at konsekvensene av en Frp-styrt regjering ikke kommer til å merkes (les for øvrig innlegget til Frps Jøran Kallmyr i Aftenposten, om sutrete filmarbeidere).

Det er en kjentsak at Frp ikke setter kultur øverst på lista. I lys av det nye Kulturløftet, er det interessant å høre hva Frp egentlig vil gjøre med filmstøtten, dersom de kommer i regjering. I en mail fra Frps kulturpolitiske talsmann, Ulf Erik Knudsen, får vi følgende svar:

«Fremskrittspartiet ser film som en mulig vekstnæring og ønsker at dette kan bli ett av flere eksempler på kreative næringer som på sikt kan gi landet et styrket kulturliv. Så lenge det finnes støtteordninger til produksjon av film, skal disse ha som formål å nå et størst mulig publikum og utløse mest mulig privat kapital. Utenlandske filmproduksjoner vil både kunne gi en markedsføringseffekt for landet, samtidig som det styrker de norske kulturnæringene.

Fremskrittspartiet vil blant annet at det skal gis incitamenter slik at det lønner seg å investere i eller støtte filmproduksjon – og at offentlig støtte skal stimulere til å treffe et større og mer variert publikum og til at produksjonen blir mindre avhengig av offentlige midler.»

Det ser med andre ord ut som norske filmskapere må vende seg til å bruke penger fra egen lomme, med en Frp-styrt regjering. Men uten å sutre.

Norsk film og Frp

Norske filmarbeidere glimrer med sitt fravær på Kulturkampen sin liste over 100 kulturarbeidere, som sammen kjemper mot at Frp skal legge ned kulturlivet i Norge. På listen finner vi hovedsaklig skuespillere, kunstnere, musikere og forfattere. Kun åtte stykker på listen har en stødig fot innenfor filmbransjen. Og da har vi tatt med skuespiller Aksel Hennie, som også jobber som regissør.

De andre er Sirin Eide, John M. Jacobsen, Sverre Pedersen, Ulrik Imtiaz Rolfsen, Vibeke Idsøe, Aage Aaberge og Grethe Bøe.

Ikke vet jeg, om norske filmskapere tar det for gitt at Frp ikke kommer til å gjøre noe brakvalg til høsten. Eller at konsekvensene av en Frp-styrt regjering ikke kommer til å merkes (les for øvrig innlegget til Frps Jøran Kallmyr i Aftenposten, om sutrete filmarbeidere).

Det er en kjentsak at Frp ikke setter kultur øverst på lista. I lys av det nye Kulturløftet, er det interessant å høre hva Frp egentlig vil gjøre med filmstøtten, dersom de kommer i regjering. I en mail fra Frps kulturpolitiske talsmann, Ulf Erik Knudsen, får vi følgende svar:

«Fremskrittspartiet ser film som en mulig vekstnæring og ønsker at dette kan bli ett av flere eksempler på kreative næringer som på sikt kan gi landet et styrket kulturliv. Så lenge det finnes støtteordninger til produksjon av film, skal disse ha som formål å nå et størst mulig publikum og utløse mest mulig privat kapital. Utenlandske filmproduksjoner vil både kunne gi en markedsføringseffekt for landet, samtidig som det styrker de norske kulturnæringene.

Fremskrittspartiet vil blant annet at det skal gis incitamenter slik at det lønner seg å investere i eller støtte filmproduksjon – og at offentlig støtte skal stimulere til å treffe et større og mer variert publikum og til at produksjonen blir mindre avhengig av offentlige midler.»

Det ser med andre ord ut som norske filmskapere må vende seg til å bruke penger fra egen lomme, med en Frp-styrt regjering. Men uten å sutre.

MENY