NFI med støtte til fem nye spillefilmer

NFI med støtte til fem nye spillefilmer

I noen ”vanvittig sterke søknadsrunder” har fem regissører stått ut, melder konsulentene Ståle Stein Berg og Silje Riise Næss som har vurdert søknadene.

Med en feministisk spillefilm, et mangefasettert samtidsdrama, en storslått romanadaptasjon, en fengende fiksjonell vri på konsertfilmsjangeren og en ungdomsfilm om generasjon prestasjon bidrar disse filmskaperne til stor bredde og publikumsappell i det norske filmtilbudet”.

Hans Petter Molands filmatisering av Per Pettersons prisbelønte roman Ut og stjæle hester har det suverent største totalbudsjettet (over 39 millioner) og ble sammen med produsenten 4 ½ Fiksjon tildelt 11 830 250 kroner i produksjonstilskudd. Motlys med regissør Dag Johan Haugerud fikk 11 500 000 kroner i tilskudd til Barn (budsjett: 19 millioner). Martin Lund og Ape&Bjørn er tildelt 4 500 000 kroner til Psychobitch (totalbudsjett på 16 millioner). Drama Einar med regissør Thea Hvistendahl får 950 000 kroner til Montebello (totalbudsjett: 5,4 mill) og Mer Film og regissør Katja Eyde Jacobsen er tildelt 2 000 000 i produksjonstilskudd til Det annet kjønn (totalbudsjett: 4 mill).

Om Molands filmatisering av Ut og stjæle hester, begrunner Silje Riise Næss tildelingen på følgende måte:

”Når den kritikerroste filmskaperen Hans Petter Moland skriver og regisserer filmversjonen av forfatter Per Pettersons viden anerkjente roman, står vi overfor et mestermøte i nyere norsk kulturhistorie. «Ut og stjæle hester» ble norsk folkelesning og en New York Times-bestselger som er oversatt til over 60 språk og belønnet med både Independent- og IMPAC-prisen. Hans Petter Moland er en helt sentral norsk regissør, og en av våre internasjonalt mest anerkjente – tre ganger har han konkurrert i Berlinalens hovedprogram, hvor han i 2010 vant publikumsprisen. Moland har en stor bredde i sitt regiskap, men vender denne gangen tilbake til et tema han har turnert finstemt og nennsomt tidligere – relasjonen mellom far og barn i et livsperspektiv. Dette er en roman som fortjener det store lerretet, og et samarbeid mellom Moland, Per Petterson og produksjonsselskapet 4 ½ som fortjener å bli realisert til det beste for et stort nasjonalt og internasjonalt publikum”.

Om Haugeruds Barn skriver hun i tildelingsbrevet:

Dag Johan Haugerud er en av filmnorges fineste auteurer. Han laget sin første kortfilm på Super8 som et lite hobbyprosjekt, likevel endte den på kino. Allerede her var hans umiskjennelige stemme etablert – en på samme tid humoristisk og alvorlig tilnærming som har preget tjue år med kortere og lengre filmer og bokutgivelser. Haugerud er en skarp, underfundig og varm observatør av alt menneskelig, vår tilkortkommenhet og sårbarhet, og av samfunnet vi har skapt for oss selv. Spillefilmdebuten Som du ser meg fikk Kritikerprisen og ble en stor Amandavinner. Gjennom en mosaikk av menneskeportretter berørte han både tilskuernes følelser og viktige sosiale spørsmål. Filmen Barn begynner med et skjebnesvangert og tragisk øyeblikk i en norsk skolegård, men folder seg ut til en rik og bredspektret fortelling om et helt lokalsamfunn. Med dette sterke filmprosjektet vil Dag Johan Haugerud og produksjonsselskapet Motlys i enda større grad kunne engasjere og utfordre både kulturoffentligheten og samfunnsdebatten”.

Om Katja Eyde Jacobsens Det annet kjønn:

”En tittel som «Det annet kjønn» forplikter, men denne filmen kan bære det: her har regissør Katja Eyde Jacobsen et unikt og klokt feministisk filmprosjekt mellom hendene. Med utgangspunkt i sin egen familiehistorie skildrer Jacobsen en mormor, en mor og en datter, og deres livsvalg og muligheter. Menneskeportrettene sammenveves så med arkivmateriale og tanker om kvinners stilling i de ulike epokene de levde og lever sine liv i. Til sammen vil filmen si noe allmenngyldig om kvinneroller og samfunnsutvikling i etterkrigstidens Norge. Som regissør har Katja Eyde Jacobsen en fin visuell nerve, og hun kommer tett på sine karakterer gjennom studier av gester, uttrykk og virkelighetsnær dialog. «Det annet kjønn» taler både til intellektet og følelsene våre, og tegner til å bli en meningsfull og rørende filmopplevelse for kvinner og menn i alle aldre”.

Konsulent Ståle Stein Berg om sin bevilgning til Martin Lunds Psykobitch og Thea Hvistendahls Montebello:

Martin Lund er ein regissør med breitt nedslagsfelt – frå Knerten til Mer eller mindre mann. Eg synest han har eit godt blikk for forteljingar retta mot eit yngre publikum. Forteljinga tar sikte på å vere eit oppgjer med prestasjonsjag, fasadepussing og angsten for å feile. I så måte eit prisverdig aktuelt og viktig prosjekt. Dette vil truleg bli ei forteljing som treff sitt unge publikum med både vidd, varme og tyngde. Psychobitch tar for seg ei sterk historie for eit publikum vi synest det er viktig å nå ut til. Det er eit prosjekt eg gjerne vil sjå realisert.

 ”Prosjektet (Montebello) osar av kreativt overskot, forteljarglede, entusiasme og samfunskommentar med vidd og brodd. I tillegg byr det på kjærkommen nytenking rundt det forslitte og stort sett fastlåste formatet konsertfilm/bandportrett. Her får vi staden ein i mine auge banebrytande hybridfilm der fiksjonsnarrativet er det berande – og til og med spelar tilbake på live-oppredenen; filmens historie pregar konsertens scenografi og koreografi. dette er eit prosjekt som truleg vil klare den vanskelege balansegangen mellom å engasjere og underhalde eit breidt publikum, samtidig som det byr på både kunstnarleg eigenart og sosialt engasjement. Når søknaden synleggjer eit prosjekt som går på sida av det meste, samtidig som det ivaretar”. formidlingsglede og brei appell, er det i mine auge umogleg å ikkje bli med på ferda.

NFI med støtte til fem nye spillefilmer

NFI med støtte til fem nye spillefilmer

I noen ”vanvittig sterke søknadsrunder” har fem regissører stått ut, melder konsulentene Ståle Stein Berg og Silje Riise Næss som har vurdert søknadene.

Med en feministisk spillefilm, et mangefasettert samtidsdrama, en storslått romanadaptasjon, en fengende fiksjonell vri på konsertfilmsjangeren og en ungdomsfilm om generasjon prestasjon bidrar disse filmskaperne til stor bredde og publikumsappell i det norske filmtilbudet”.

Hans Petter Molands filmatisering av Per Pettersons prisbelønte roman Ut og stjæle hester har det suverent største totalbudsjettet (over 39 millioner) og ble sammen med produsenten 4 ½ Fiksjon tildelt 11 830 250 kroner i produksjonstilskudd. Motlys med regissør Dag Johan Haugerud fikk 11 500 000 kroner i tilskudd til Barn (budsjett: 19 millioner). Martin Lund og Ape&Bjørn er tildelt 4 500 000 kroner til Psychobitch (totalbudsjett på 16 millioner). Drama Einar med regissør Thea Hvistendahl får 950 000 kroner til Montebello (totalbudsjett: 5,4 mill) og Mer Film og regissør Katja Eyde Jacobsen er tildelt 2 000 000 i produksjonstilskudd til Det annet kjønn (totalbudsjett: 4 mill).

Om Molands filmatisering av Ut og stjæle hester, begrunner Silje Riise Næss tildelingen på følgende måte:

”Når den kritikerroste filmskaperen Hans Petter Moland skriver og regisserer filmversjonen av forfatter Per Pettersons viden anerkjente roman, står vi overfor et mestermøte i nyere norsk kulturhistorie. «Ut og stjæle hester» ble norsk folkelesning og en New York Times-bestselger som er oversatt til over 60 språk og belønnet med både Independent- og IMPAC-prisen. Hans Petter Moland er en helt sentral norsk regissør, og en av våre internasjonalt mest anerkjente – tre ganger har han konkurrert i Berlinalens hovedprogram, hvor han i 2010 vant publikumsprisen. Moland har en stor bredde i sitt regiskap, men vender denne gangen tilbake til et tema han har turnert finstemt og nennsomt tidligere – relasjonen mellom far og barn i et livsperspektiv. Dette er en roman som fortjener det store lerretet, og et samarbeid mellom Moland, Per Petterson og produksjonsselskapet 4 ½ som fortjener å bli realisert til det beste for et stort nasjonalt og internasjonalt publikum”.

Om Haugeruds Barn skriver hun i tildelingsbrevet:

Dag Johan Haugerud er en av filmnorges fineste auteurer. Han laget sin første kortfilm på Super8 som et lite hobbyprosjekt, likevel endte den på kino. Allerede her var hans umiskjennelige stemme etablert – en på samme tid humoristisk og alvorlig tilnærming som har preget tjue år med kortere og lengre filmer og bokutgivelser. Haugerud er en skarp, underfundig og varm observatør av alt menneskelig, vår tilkortkommenhet og sårbarhet, og av samfunnet vi har skapt for oss selv. Spillefilmdebuten Som du ser meg fikk Kritikerprisen og ble en stor Amandavinner. Gjennom en mosaikk av menneskeportretter berørte han både tilskuernes følelser og viktige sosiale spørsmål. Filmen Barn begynner med et skjebnesvangert og tragisk øyeblikk i en norsk skolegård, men folder seg ut til en rik og bredspektret fortelling om et helt lokalsamfunn. Med dette sterke filmprosjektet vil Dag Johan Haugerud og produksjonsselskapet Motlys i enda større grad kunne engasjere og utfordre både kulturoffentligheten og samfunnsdebatten”.

Om Katja Eyde Jacobsens Det annet kjønn:

”En tittel som «Det annet kjønn» forplikter, men denne filmen kan bære det: her har regissør Katja Eyde Jacobsen et unikt og klokt feministisk filmprosjekt mellom hendene. Med utgangspunkt i sin egen familiehistorie skildrer Jacobsen en mormor, en mor og en datter, og deres livsvalg og muligheter. Menneskeportrettene sammenveves så med arkivmateriale og tanker om kvinners stilling i de ulike epokene de levde og lever sine liv i. Til sammen vil filmen si noe allmenngyldig om kvinneroller og samfunnsutvikling i etterkrigstidens Norge. Som regissør har Katja Eyde Jacobsen en fin visuell nerve, og hun kommer tett på sine karakterer gjennom studier av gester, uttrykk og virkelighetsnær dialog. «Det annet kjønn» taler både til intellektet og følelsene våre, og tegner til å bli en meningsfull og rørende filmopplevelse for kvinner og menn i alle aldre”.

Konsulent Ståle Stein Berg om sin bevilgning til Martin Lunds Psykobitch og Thea Hvistendahls Montebello:

Martin Lund er ein regissør med breitt nedslagsfelt – frå Knerten til Mer eller mindre mann. Eg synest han har eit godt blikk for forteljingar retta mot eit yngre publikum. Forteljinga tar sikte på å vere eit oppgjer med prestasjonsjag, fasadepussing og angsten for å feile. I så måte eit prisverdig aktuelt og viktig prosjekt. Dette vil truleg bli ei forteljing som treff sitt unge publikum med både vidd, varme og tyngde. Psychobitch tar for seg ei sterk historie for eit publikum vi synest det er viktig å nå ut til. Det er eit prosjekt eg gjerne vil sjå realisert.

 ”Prosjektet (Montebello) osar av kreativt overskot, forteljarglede, entusiasme og samfunskommentar med vidd og brodd. I tillegg byr det på kjærkommen nytenking rundt det forslitte og stort sett fastlåste formatet konsertfilm/bandportrett. Her får vi staden ein i mine auge banebrytande hybridfilm der fiksjonsnarrativet er det berande – og til og med spelar tilbake på live-oppredenen; filmens historie pregar konsertens scenografi og koreografi. dette er eit prosjekt som truleg vil klare den vanskelege balansegangen mellom å engasjere og underhalde eit breidt publikum, samtidig som det byr på både kunstnarleg eigenart og sosialt engasjement. Når søknaden synleggjer eit prosjekt som går på sida av det meste, samtidig som det ivaretar”. formidlingsglede og brei appell, er det i mine auge umogleg å ikkje bli med på ferda.

MENY