Filmsentrene spisser talentsatsingen med FilmLab

Filmsentrene spisser talentsatsingen med FilmLab

Nordisk Film Fonden har gjennom mer enn tjue år bidratt til dansk filmbransje gjennom å støtte prosjekter for talentutvikling og kunnskapsdeling. I fjor delte det danske fondet for første gang i Norge ut talentprisen «Nordisk Film Prisen» på kroner 100 000, som gikk til filmfotograf Anna Myking.

Nå melder Mediefabrikken, som er en av initiativtakerne til prosjektet, at Nordisk Film Fonden for første gang skal støtte et norsk talentuviklingsprogram. Fondet tilgodeser i år FilmLab-programmet med 500 000 norske kroner.

Programmet FilmLab skal gjennomføres av Mediefabrikken, Midtnorsk Filmsenter, Filmveksthuset Tvibit og Sørnorsk filmsenter i samarbeid med de øvrige regionale filmsentrene.

FilmLab-programmet starter opp høsten 2016 og går i første omgang over tre år med årlige opptak av nye deltakere. Programmet er rettet mot unge talentfulle filmskapere som har resultater å vise til. Deltakerne søker seg inn med en konkret prosjektidé og følges hele veien frem til det ferdige resultatet – en kortfilm eller en pilot som skal være et springbrett til utvikling av større prosjekter som spillefilm og dramaserier. Søknadsfristen for de som ønsker å delta i FilmLab-programmet er 1. mai.

I tillegg til Nordisk Film Fonden er Talent Norge prosjektets viktigste bidragsyter. De vil bidra med én million kroner i året i til sammen tre år. Talent Norge deler årlig ut 30 millioner kroner til talentutvikling innen kunst og kultur. Aksjeselskapet ble stiftet i januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Kulturdepartementet, og FilmLab er det første filmprosjektet støttet av Talent Norge.

Øvrige bidragsytere er Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge, Cultiva og Bergesenstiftelsen som samlet bidrar med 650 000 kroner.

Filmsentrene spisser talentsatsingen med FilmLab

Filmsentrene spisser talentsatsingen med FilmLab

Nordisk Film Fonden har gjennom mer enn tjue år bidratt til dansk filmbransje gjennom å støtte prosjekter for talentutvikling og kunnskapsdeling. I fjor delte det danske fondet for første gang i Norge ut talentprisen «Nordisk Film Prisen» på kroner 100 000, som gikk til filmfotograf Anna Myking.

Nå melder Mediefabrikken, som er en av initiativtakerne til prosjektet, at Nordisk Film Fonden for første gang skal støtte et norsk talentuviklingsprogram. Fondet tilgodeser i år FilmLab-programmet med 500 000 norske kroner.

Programmet FilmLab skal gjennomføres av Mediefabrikken, Midtnorsk Filmsenter, Filmveksthuset Tvibit og Sørnorsk filmsenter i samarbeid med de øvrige regionale filmsentrene.

FilmLab-programmet starter opp høsten 2016 og går i første omgang over tre år med årlige opptak av nye deltakere. Programmet er rettet mot unge talentfulle filmskapere som har resultater å vise til. Deltakerne søker seg inn med en konkret prosjektidé og følges hele veien frem til det ferdige resultatet – en kortfilm eller en pilot som skal være et springbrett til utvikling av større prosjekter som spillefilm og dramaserier. Søknadsfristen for de som ønsker å delta i FilmLab-programmet er 1. mai.

I tillegg til Nordisk Film Fonden er Talent Norge prosjektets viktigste bidragsyter. De vil bidra med én million kroner i året i til sammen tre år. Talent Norge deler årlig ut 30 millioner kroner til talentutvikling innen kunst og kultur. Aksjeselskapet ble stiftet i januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Kulturdepartementet, og FilmLab er det første filmprosjektet støttet av Talent Norge.

Øvrige bidragsytere er Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge, Cultiva og Bergesenstiftelsen som samlet bidrar med 650 000 kroner.

MENY