Filmforbundet angriper Ryssevik-rapporten

Toril-Widvey - versjon 2
Baserer Kulturministeren sin nye politikk på feil premisser?

Konsulentselskapet Ideas2evidence har som kjent utarbeidet rapporten ”Åpen Framtid” (også kjent som Ryssevik-rapporten) som regjeringen legger til grunn for sin nye filmpolitikk. Men rapporten er full av faktafeil og gir et misvisende bilde av tv-dramabransjen, hevder Sverre Pedersen i Norsk filmforbund til Klassekampen i dag.

– Det vil være ødeleggende for den norske tv-dramabransjen om denne rapportens anbefalinger blir tatt til følge, mener han.

Et av forslagene i rapporten er å avvikle produksjonsstøtten til tv-drama, en støtte som utgjorde 47,5 millioner kroner i 2013. Det foreslår konsulentselskapet uten å ha gått i dialog med de største tv-produsentene, sier Pedersen.

– På tidspunktet da ideas2evidence innhentet faktagrunnlaget for denne rapporten, hadde seks av landets største tv-produsentselskaper akkurat meldt overgang fra Produsentforeningen til Virke. Disse produsentene ble aldri spurt om å bidra. Dermed fikk rapporten et mye svakere grunnlag for å analysere denne delen av bransjen, sier Pedersen.

Når diagnosen av det norske produsentmiljøet er basert på en rekke feilslutninger, blir også medisinen som foreskrives feil, mener Pedersen. Han anklager Ideas2evidence for brudd på forskningsetiske og metodiske prinsipper.

– En vesentlig del av datagrunnlaget er basert på en undersøkelse som det samme konsulentselskapet tidligere har laget på oppdrag for Produsentforeningen. Men dette blir ikke tydelig redegjort for eller problematisert. I sine analyser skjærer de alle selskaper over én kam, uten å skille mellom dem som får godkjent forhåndsstøtte og dem som går direkte for etterhåndsstøtte. Pedersen frykter likevel at rapportens anbefalinger har falt i god jord hos kulturministeren.

– Men faktum er at ingen andre deler av virkemiddelapparatet i norsk filmpolitikk er så effektiv som støtten til tv-drama. I 2013 utløste 47 millioner statlige kroner 415 millioner kroner i privat finansiering. Å avvikle denne støtten vil være fullstendig feilslått.

Les hele saken

Filmforbundet angriper Ryssevik-rapporten

Toril-Widvey - versjon 2
Baserer Kulturministeren sin nye politikk på feil premisser?

Konsulentselskapet Ideas2evidence har som kjent utarbeidet rapporten ”Åpen Framtid” (også kjent som Ryssevik-rapporten) som regjeringen legger til grunn for sin nye filmpolitikk. Men rapporten er full av faktafeil og gir et misvisende bilde av tv-dramabransjen, hevder Sverre Pedersen i Norsk filmforbund til Klassekampen i dag.

– Det vil være ødeleggende for den norske tv-dramabransjen om denne rapportens anbefalinger blir tatt til følge, mener han.

Et av forslagene i rapporten er å avvikle produksjonsstøtten til tv-drama, en støtte som utgjorde 47,5 millioner kroner i 2013. Det foreslår konsulentselskapet uten å ha gått i dialog med de største tv-produsentene, sier Pedersen.

– På tidspunktet da ideas2evidence innhentet faktagrunnlaget for denne rapporten, hadde seks av landets største tv-produsentselskaper akkurat meldt overgang fra Produsentforeningen til Virke. Disse produsentene ble aldri spurt om å bidra. Dermed fikk rapporten et mye svakere grunnlag for å analysere denne delen av bransjen, sier Pedersen.

Når diagnosen av det norske produsentmiljøet er basert på en rekke feilslutninger, blir også medisinen som foreskrives feil, mener Pedersen. Han anklager Ideas2evidence for brudd på forskningsetiske og metodiske prinsipper.

– En vesentlig del av datagrunnlaget er basert på en undersøkelse som det samme konsulentselskapet tidligere har laget på oppdrag for Produsentforeningen. Men dette blir ikke tydelig redegjort for eller problematisert. I sine analyser skjærer de alle selskaper over én kam, uten å skille mellom dem som får godkjent forhåndsstøtte og dem som går direkte for etterhåndsstøtte. Pedersen frykter likevel at rapportens anbefalinger har falt i god jord hos kulturministeren.

– Men faktum er at ingen andre deler av virkemiddelapparatet i norsk filmpolitikk er så effektiv som støtten til tv-drama. I 2013 utløste 47 millioner statlige kroner 415 millioner kroner i privat finansiering. Å avvikle denne støtten vil være fullstendig feilslått.

Les hele saken

MENY