Stories we (choose NOT to) tell

Stories we (choose NOT to) tell

Strukturell diskriminering i filmbransjen er et reellt problem, skriver produsent Khalid Maimouni. ”Jeg har ofte blitt oppfordret av NFI til å gi fra meg mine spillefilmprosjekter til mer erfarne produsenter – noe som de facto betyr at det skal gis til en produsent med norskklingende navn”.

– NFI må møte minoritetene med andre holdninger

– NFI må møte minoritetene med andre holdninger

Med regjeringens kutt i bevilgningene er jeg ikke overrasket over at bransjen og NFI søker kun det trygge og kjente, og dermed fortsetter å neglisjere filmskapere med minoritetsbakgrunn, skriver produsent Khalid Maimouni. Vi trenger ikke nødvendigvis nye ordninger, men nye holdninger.

– En filmbransje i stabilt sideleie er ikke forutsigbar

– En filmbransje i stabilt sideleie er ikke forutsigbar

Det finnes muligheter for privat finansiering, men dette kan aldri erstatte den offentlige støtten til produksjoner, ikke minst forutsigbarheten og variasjonen dette representerer. Vil man ha norsk film og det kulturelle mangfoldet det gir, så må dette betales for, skriver Khalid Maimouni, spillefilmprodusent i Storyline Studios.

MENY