– Vi holder på med forvaltning. 

– Vi holder på med forvaltning. 

Det var ingen protest eller aksjon fra NFI sin side da vi trakk oss ut av Amanda-komiteen, skriver Kjersti Mo som svar på kritikken fra bransjen. «Vi lukker heller ikke døren for videre dialog».

NFI fikk ikke anledning til samtidig imøtegåelse av påstander som fremkommer i saken «Hva i all verden er det de holder på med?”», så her er mine kommentarer og oppklaringer:

Jeg er glad for at det virker som om det er enighet om at vi trenger en åpen debatt om hva en nasjonal filmpris skal være. At debatten nå skjer i det offentlige rom hvor alle som mener noe om dette slipper til, er både demokratisk og positivt. Det var også med dette som formål at vi trakk oss ut av Amanda-komiteen.  Det var altså ikke som en protest – selv om det ble formidlet slik av enkelte medier. Det var heller ikke en “aksjon” eller en “markering”, slik det påstås i artikkelen. Men på bakgrunn av de senere årenes utvikling, og vårt plattformnøytrale oppdrag, har vi ønsket en åpen debatt som ikke har en kinopris som ramme. Denne debatten ser det ut til at vi nå får i gang.

Vi har villet sette konteksten og tydeliggjøre hvorfor vi trakk oss fra Amanda-komiteen i kronikken “Prisen for filmen” som er publisert av NRK. Jeg vil også anbefale alle å lese denne og gjerne selve også brevet vi sendte til komiteen forrige uke.

I Rushprints artikkel blir det presentert en del påstander om vår rolle som offentlig forvaltningsorgan som vi trenger å oppklare.

Vi har ikke trukket noen støtte til Den Norske Filmfestivalen

NFI har ikke trukket sin økonomiske støtte til Den Norske Filmfestivalen, som også arrangerer Amanda. Festivalene søker om driftsmidler hvert år. Søknadsfristen for tilskudd til drift av filmfestivaler er 1. november. Søknadene vurderes av et uavhengig festivalutvalg og NFI har ingen planer om å endre vilkårene eller kriteriene for denne runden.

NFI verken truer med sanksjoner eller har intensjon om å “diktere” Amanda. Det stilles spørsmål om vi ikke skjønner at vi er et forvaltningsorgan. Men som det redegjøres for i høringsnotatet til ny kulturlov, er det forventet en legitim og forsvarlig styring av offentlige midler gjennom at det gis overordnede føringer, mål og prioriteringer av et statlig forvaltningsorgan. Og det er dette som er hovedargumentet for at vi trakk oss ut av komitéen, et initiativ som bransjerådet for film også har støttet, selv om de ikke var fornøyde med timingen for utmeldingen.

Vi ønsker altså ikke å sitte i en komite for en søker med et spesifikt mandat, samtidig som vi skal vurdere føringene denne søker under.

Åpen for videre dialog

Det spørres om hvorfor vi bruker tid på dette, i en tid med store utfordringer i bransjen. Det gjør vi fordi det å bidra til legitimitet for pengebruken på filmfeltet, og bidra til at publikum engasjerer seg i norsk film, er helt vesentlig for en etat med vårt oppdrag.

Når det gjelder den videre prosessen så lukker ikke NFI døren for videre dialog, og vi kommer – i tråd med god forvaltningsskikk – til å etterstrebe prinsippene i utredningsinstruksen. Vi har etablert et årshjul som følger statsbudsjettprosessen og kommer også til å følge dette årshulet i den videre prosessen med fremtidige tilskudd til Den norske filmfestivalen.

Vi ønsker den videre debatten om hva en nasjonal filmpris bør romme hjertelig velkommen, og håper vi nå har klargjort tydelig hva som var instituttets beveggrunner for å trekke oss ut av Amandakomitéen og hvordan tilskuddene til priser og festivaler blir avgjort.

Kjersti Mo, direktør for Norsk filminstitutt.

Den redaksjonelle saken Mo viser til handlet om bransjens umiddelbare reaksjon på Mo sitt innlegg som vi publiserte utdrag fra og linket til i starten av saken. Istedenfor å vente på Mo sin kommentar til bransjens kommentar til hennes innlegg, fant vi det best å la henne komme med eget innlegg. Mvh redaksjonen.

– Vi holder på med forvaltning. 

– Vi holder på med forvaltning. 

Det var ingen protest eller aksjon fra NFI sin side da vi trakk oss ut av Amanda-komiteen, skriver Kjersti Mo som svar på kritikken fra bransjen. «Vi lukker heller ikke døren for videre dialog».

NFI fikk ikke anledning til samtidig imøtegåelse av påstander som fremkommer i saken «Hva i all verden er det de holder på med?”», så her er mine kommentarer og oppklaringer:

Jeg er glad for at det virker som om det er enighet om at vi trenger en åpen debatt om hva en nasjonal filmpris skal være. At debatten nå skjer i det offentlige rom hvor alle som mener noe om dette slipper til, er både demokratisk og positivt. Det var også med dette som formål at vi trakk oss ut av Amanda-komiteen.  Det var altså ikke som en protest – selv om det ble formidlet slik av enkelte medier. Det var heller ikke en “aksjon” eller en “markering”, slik det påstås i artikkelen. Men på bakgrunn av de senere årenes utvikling, og vårt plattformnøytrale oppdrag, har vi ønsket en åpen debatt som ikke har en kinopris som ramme. Denne debatten ser det ut til at vi nå får i gang.

Vi har villet sette konteksten og tydeliggjøre hvorfor vi trakk oss fra Amanda-komiteen i kronikken “Prisen for filmen” som er publisert av NRK. Jeg vil også anbefale alle å lese denne og gjerne selve også brevet vi sendte til komiteen forrige uke.

I Rushprints artikkel blir det presentert en del påstander om vår rolle som offentlig forvaltningsorgan som vi trenger å oppklare.

Vi har ikke trukket noen støtte til Den Norske Filmfestivalen

NFI har ikke trukket sin økonomiske støtte til Den Norske Filmfestivalen, som også arrangerer Amanda. Festivalene søker om driftsmidler hvert år. Søknadsfristen for tilskudd til drift av filmfestivaler er 1. november. Søknadene vurderes av et uavhengig festivalutvalg og NFI har ingen planer om å endre vilkårene eller kriteriene for denne runden.

NFI verken truer med sanksjoner eller har intensjon om å “diktere” Amanda. Det stilles spørsmål om vi ikke skjønner at vi er et forvaltningsorgan. Men som det redegjøres for i høringsnotatet til ny kulturlov, er det forventet en legitim og forsvarlig styring av offentlige midler gjennom at det gis overordnede føringer, mål og prioriteringer av et statlig forvaltningsorgan. Og det er dette som er hovedargumentet for at vi trakk oss ut av komitéen, et initiativ som bransjerådet for film også har støttet, selv om de ikke var fornøyde med timingen for utmeldingen.

Vi ønsker altså ikke å sitte i en komite for en søker med et spesifikt mandat, samtidig som vi skal vurdere føringene denne søker under.

Åpen for videre dialog

Det spørres om hvorfor vi bruker tid på dette, i en tid med store utfordringer i bransjen. Det gjør vi fordi det å bidra til legitimitet for pengebruken på filmfeltet, og bidra til at publikum engasjerer seg i norsk film, er helt vesentlig for en etat med vårt oppdrag.

Når det gjelder den videre prosessen så lukker ikke NFI døren for videre dialog, og vi kommer – i tråd med god forvaltningsskikk – til å etterstrebe prinsippene i utredningsinstruksen. Vi har etablert et årshjul som følger statsbudsjettprosessen og kommer også til å følge dette årshulet i den videre prosessen med fremtidige tilskudd til Den norske filmfestivalen.

Vi ønsker den videre debatten om hva en nasjonal filmpris bør romme hjertelig velkommen, og håper vi nå har klargjort tydelig hva som var instituttets beveggrunner for å trekke oss ut av Amandakomitéen og hvordan tilskuddene til priser og festivaler blir avgjort.

Kjersti Mo, direktør for Norsk filminstitutt.

Den redaksjonelle saken Mo viser til handlet om bransjens umiddelbare reaksjon på Mo sitt innlegg som vi publiserte utdrag fra og linket til i starten av saken. Istedenfor å vente på Mo sin kommentar til bransjens kommentar til hennes innlegg, fant vi det best å la henne komme med eget innlegg. Mvh redaksjonen.

MENY