– Vi mister en forkjemper for kortfilmen.

– Vi mister en forkjemper for kortfilmen.

Toril Simonsen har vært en bauta for norsk kortfilm og animasjon. Når hun nå går av med pensjon oppstår et tomrom som Norsk filminstitutt ikke ser ut til å ville fylle, frykter styret i Fredrikstad Animation Festival.

Foto fra Kortfilmfestivalen i Grimstad som starter denne uken.

Film startet som kortfilm, og kortfilm er fortsatt et vitalt spillerom for utforskning av hva film kan være.

På 70-tallet forsvant kortfilmen fra de kommunale kinoene, motreaksjonen på dette var oppstarten av Kortfilmfestivalen i Grimstad. I denne gjengen av kortfilmentusiaster befant Toril Simonsen seg. Hun har ledet Norsk filminstitutts lanseringsarbeid for kort- og dokumentarfilm i alle år. Nå går Toril av med pensjon og vi ønsker å hylle henne for innsatsen for den norske kortfilmen gjennom så mange år.

Toril har vært en bauta. Som en sentral skikkelse i NFIs avdeling for internasjonal lansering og distribusjon av kortfilm og dokumentar har hun gjort en kjempeinnsats for å få norske kortfilmer ut til festivaler i hele verden. I 2020 besluttet NFI å legge ned kortfilmdistribusjonsordningen, og resultatet er at andelen norske kortfilmer som blir vist på internasjonale festivaler synker. NRK har ikke vist interesse eller tatt ansvar for det korte formatet og viser en stemoderlig holdning til kortfilmen. Der NFI tidligere hadde dedikerte kortfilmkonsulenter, er nå kortfilmskapere henvist til konsulenter med et bredere ansvar som ikke har kortfilm som kjerneoppgave.

– Det er færre norske kortfilmer som deltar på anerkjente internasjonale festivaler og vinner anerkjente priser, kunne Toril Simonsen nylig fortelle i Rushprint. Kortfilmen er blitt nærmest usynlig for det allmenne publikum, sier hun.

Det norske animasjonsfilmmiljøet, som nå produserer langfilmer på løpende bånd, har mange og viktige registemmer, både innenfor det lange og det korte formatet. For den norske animasjonsbransjen har satsingen på kortfilmen vært vesentlig for å få frem disse stemmene. En hel bransje har oppstått i løpet av 25-30 år, mye takket være NFIs kortfilmsatsing. Flere av Norges toneangivende animasjonsstudioer ble bygget opp med animasjonsregissører og animatører som etablerte seg nettopp gjennom produksjon av kortfilm. Det er unikt for Norge at vi har så mange regissører innen animasjonsfilm –regissører med en tydelig stemme og ofte særegne visuelle uttrykksmåter og fortellerstil. 

For folk i vår bransje har Toril Simonsen vært en vesentlig medhjelper og døråpner ute i verden. Ved å sette filmskaperne i sentrum har hun bidratt til at vi har kunnet bygge opp et høyst levende animasjonsmiljø i Norge. Hun har sett det kunstneriske potensialet i animasjonsfilmen, delt raust på kunnskap, nettverk og arenaer, og bidratt til synliggjøring internasjonalt. Hennes forkjærlighet for det korte formatet, hennes unike kunnskap og det utrettelige arbeidet med å få filmene – og filmskaperne – ut i verden, har skapt store muligheter for norske animasjonsregissører og det norske animasjonsfilmmiljøet. «Alle» har blitt tatt vare på og blitt vist vei av Toril Simonsen.

NFI oppleves å ha mindre og mindre fokus på, og kjærlighet til det korte formatet. Dette bekymrer oss som lever for og av å lage norsk animasjonsfilm. Nå «mister» vi, i tillegg, en tydelig forkjemper for kortfilmen og det animerte uttrykket. For ikke bare har Toril Simonsen arbeidet i NFI og vært med i oppstarten av kortfilmfestivalen i Grimstad, hun har også sittet i styret i NAF (Norsk Animasjonsforum), som drifter Fredrikstad Animation Festival, en viktig arena for det animerte uttrykket. Toril er på en måte litt «vår».

De store selskapene som produserer langfilm klarer seg nok, men for alle de mindre selskapene i animasjonsbransjen er den animerte kortfilmen vesentlig. Uten en solid satsing på kortfilmen fra NFI, vil det da være grobunn for nye stemmer og nye filmproduserende små selskaper som lager kunstneriske, underfundige, tankevekkende, rørende, rare, originale og eksplosive filmfortellinger i det korte formatet? For kortfilmen er ikke bare en fruktbar arena for filmskapere som vil øve seg på lengre formater – det er også en uttrykksform i sin egen rett, der filmskapere kan jobbe med fortettede poetiske strukturer, personlige uttrykk og konsise ytringer. Kortfilmen har dessuten et enormt potensial i vår tid, en tid der oppmerksomhetsspennet har andre vilkår. Kortfilmen trenger bare mer synlighet, og noen som jobber for å gi kortfilmen den magiske «auraen» den fortjener.

På vegne av animasjonsbransjen ønsker vi å takke Toril Simonsen for det fantastiske engasjementet hun har hatt for oss og alle disse særegne filmfortellingene. En bauta trer inn i pensjonistenes rekker, men forhåpentligvis «forsvinner» hun ikke. Velkommen hjem til Fredrikstad Animation Festival, Toril! 

Vi ønsker også velkommen en ny kortfilmsatsing fra NFI. Kortfilmen har tross alt gitt Norge priser både i Cannes og Hollywood og mange andre steder. Det er ingen grunn til å være mindre ambisiøs for fremtiden, men for at bransjen skal fortsette fremgangen og forhåpentligvis nå enda større høyder, er vi helt avhengig av at NFI klinker til med både strategi, midler og ikke minst – vågemot – gjerne i form av ansettelsen av en ny kortfilmambassadør til å fylle Toril Simonsens sko. Vi trenger en ny Toril!


Signert av styret i Fredrikstad Animation Festival: Trine Vallevik Håbjørg, Endre Eidsaa Larsen, Yaprak Morali Austnes, Johannes Hafnor, Lise Fearnley.


 

– Vi mister en forkjemper for kortfilmen.

– Vi mister en forkjemper for kortfilmen.

Toril Simonsen har vært en bauta for norsk kortfilm og animasjon. Når hun nå går av med pensjon oppstår et tomrom som Norsk filminstitutt ikke ser ut til å ville fylle, frykter styret i Fredrikstad Animation Festival.

Foto fra Kortfilmfestivalen i Grimstad som starter denne uken.

Film startet som kortfilm, og kortfilm er fortsatt et vitalt spillerom for utforskning av hva film kan være.

På 70-tallet forsvant kortfilmen fra de kommunale kinoene, motreaksjonen på dette var oppstarten av Kortfilmfestivalen i Grimstad. I denne gjengen av kortfilmentusiaster befant Toril Simonsen seg. Hun har ledet Norsk filminstitutts lanseringsarbeid for kort- og dokumentarfilm i alle år. Nå går Toril av med pensjon og vi ønsker å hylle henne for innsatsen for den norske kortfilmen gjennom så mange år.

Toril har vært en bauta. Som en sentral skikkelse i NFIs avdeling for internasjonal lansering og distribusjon av kortfilm og dokumentar har hun gjort en kjempeinnsats for å få norske kortfilmer ut til festivaler i hele verden. I 2020 besluttet NFI å legge ned kortfilmdistribusjonsordningen, og resultatet er at andelen norske kortfilmer som blir vist på internasjonale festivaler synker. NRK har ikke vist interesse eller tatt ansvar for det korte formatet og viser en stemoderlig holdning til kortfilmen. Der NFI tidligere hadde dedikerte kortfilmkonsulenter, er nå kortfilmskapere henvist til konsulenter med et bredere ansvar som ikke har kortfilm som kjerneoppgave.

– Det er færre norske kortfilmer som deltar på anerkjente internasjonale festivaler og vinner anerkjente priser, kunne Toril Simonsen nylig fortelle i Rushprint. Kortfilmen er blitt nærmest usynlig for det allmenne publikum, sier hun.

Det norske animasjonsfilmmiljøet, som nå produserer langfilmer på løpende bånd, har mange og viktige registemmer, både innenfor det lange og det korte formatet. For den norske animasjonsbransjen har satsingen på kortfilmen vært vesentlig for å få frem disse stemmene. En hel bransje har oppstått i løpet av 25-30 år, mye takket være NFIs kortfilmsatsing. Flere av Norges toneangivende animasjonsstudioer ble bygget opp med animasjonsregissører og animatører som etablerte seg nettopp gjennom produksjon av kortfilm. Det er unikt for Norge at vi har så mange regissører innen animasjonsfilm –regissører med en tydelig stemme og ofte særegne visuelle uttrykksmåter og fortellerstil. 

For folk i vår bransje har Toril Simonsen vært en vesentlig medhjelper og døråpner ute i verden. Ved å sette filmskaperne i sentrum har hun bidratt til at vi har kunnet bygge opp et høyst levende animasjonsmiljø i Norge. Hun har sett det kunstneriske potensialet i animasjonsfilmen, delt raust på kunnskap, nettverk og arenaer, og bidratt til synliggjøring internasjonalt. Hennes forkjærlighet for det korte formatet, hennes unike kunnskap og det utrettelige arbeidet med å få filmene – og filmskaperne – ut i verden, har skapt store muligheter for norske animasjonsregissører og det norske animasjonsfilmmiljøet. «Alle» har blitt tatt vare på og blitt vist vei av Toril Simonsen.

NFI oppleves å ha mindre og mindre fokus på, og kjærlighet til det korte formatet. Dette bekymrer oss som lever for og av å lage norsk animasjonsfilm. Nå «mister» vi, i tillegg, en tydelig forkjemper for kortfilmen og det animerte uttrykket. For ikke bare har Toril Simonsen arbeidet i NFI og vært med i oppstarten av kortfilmfestivalen i Grimstad, hun har også sittet i styret i NAF (Norsk Animasjonsforum), som drifter Fredrikstad Animation Festival, en viktig arena for det animerte uttrykket. Toril er på en måte litt «vår».

De store selskapene som produserer langfilm klarer seg nok, men for alle de mindre selskapene i animasjonsbransjen er den animerte kortfilmen vesentlig. Uten en solid satsing på kortfilmen fra NFI, vil det da være grobunn for nye stemmer og nye filmproduserende små selskaper som lager kunstneriske, underfundige, tankevekkende, rørende, rare, originale og eksplosive filmfortellinger i det korte formatet? For kortfilmen er ikke bare en fruktbar arena for filmskapere som vil øve seg på lengre formater – det er også en uttrykksform i sin egen rett, der filmskapere kan jobbe med fortettede poetiske strukturer, personlige uttrykk og konsise ytringer. Kortfilmen har dessuten et enormt potensial i vår tid, en tid der oppmerksomhetsspennet har andre vilkår. Kortfilmen trenger bare mer synlighet, og noen som jobber for å gi kortfilmen den magiske «auraen» den fortjener.

På vegne av animasjonsbransjen ønsker vi å takke Toril Simonsen for det fantastiske engasjementet hun har hatt for oss og alle disse særegne filmfortellingene. En bauta trer inn i pensjonistenes rekker, men forhåpentligvis «forsvinner» hun ikke. Velkommen hjem til Fredrikstad Animation Festival, Toril! 

Vi ønsker også velkommen en ny kortfilmsatsing fra NFI. Kortfilmen har tross alt gitt Norge priser både i Cannes og Hollywood og mange andre steder. Det er ingen grunn til å være mindre ambisiøs for fremtiden, men for at bransjen skal fortsette fremgangen og forhåpentligvis nå enda større høyder, er vi helt avhengig av at NFI klinker til med både strategi, midler og ikke minst – vågemot – gjerne i form av ansettelsen av en ny kortfilmambassadør til å fylle Toril Simonsens sko. Vi trenger en ny Toril!


Signert av styret i Fredrikstad Animation Festival: Trine Vallevik Håbjørg, Endre Eidsaa Larsen, Yaprak Morali Austnes, Johannes Hafnor, Lise Fearnley.


 

MENY