HINNs rektor gir forlenget høringsfrist.

HINNs rektor gir forlenget høringsfrist.

Rektor Peer Jacob Svenkerud synes studentenes streik er trist og har nå utsatt høringsfristen med én måned. Men han vil ikke diskutere studentene og de fagansattes opplevelse av å ikke bli lyttet til.

Foto: dagens studiested på Storhove på Lillehammer. 

Dekanene Eli Bø ved Den norske filmskolen (DNF) og Leif Holst Jensen ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) la 9. juni frem en rapport, med høringsfrist 15. august. I rapporten anbefaler de en sammenslåing av de to fakultetene. 

Rapporten og anbefalingen fra dekanene har ført til at 41 bachelorstudenter har gått ut i streik. De opplever å ikke ha blitt lyttet til under dekanenes arbeid med rapporten og omtaler den blant annet som en skinnprosess.

Fagkollegiet ved DNF har i dag uttrykt sin bekymring over rapporten og omtaler den som «unødig forhastet… Den har ikke lyktes i å inkludere synspunkter fra studenter eller ansatte på tilfredsstillende vis, den inneholder ikke tilstrekkelige forsikringer for at DNF sin identitet og pedagogikk ivaretas under den nye konstruksjonen.»

Eli Bø, dekan ved DNF, har ikke ønsket å kommentere rapporten eller studentenes reaksjon overfor Rushprint. Hun viser isteden til rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet som ga dekanene oppdraget. Svenkerud ønsker heller ikke å kommentere direkte den kritikken av prosessen og rapporten som studentene og de fagansatte har framsatt. 

– Jeg har gitt oppdraget til dekanene på bakgrunn av et ønske fra vårt styre. Jeg og styret eier dette oppdraget. Jeg er ikke overrasket over at det er mange meninger om fremtidig organisering. Nå har jeg et ønske om at vi skal få en god høringsperiode. Jeg ønsker at ulike synspunkter skal bli belyst. Slik at det endelige beslutningsgrunnlaget blir så gjennomarbeidet som overhode mulig. 

Det nye i saken er at han har tatt en beslutning om å forlenge høringsfristen.

– Det er på bakgrunn av særlig innspill fra fakultetsråd. Men også innspill fra andre eksterne og interne interessenter. Jeg har tatt de ulike tilbakemeldingene til etterretning og bestemt at vi utvider høringsfristen med én måned. Ny høringsfrist blir 15. september. Høringsprosessen går som planlagt.

Peer Jacob Svenkerud.

Hva tenker du om reaksjonene fra studentene? 

– Jeg synes situasjonen og at studentene føler at de må reagere på denne måten, er trist. Men det har de lov til. Jeg vil ikke løfte noen pekefinger. Det er lov å ha meninger om dette. Vi har åpnet opp for at studentene skal komme med innspill til hva som vurderes i dekanenes rapport. Nå har de også god tid til å forberede sine høringssvar, hvis de opplever at de ikke har blitt hørt godt nok så langt i prosessen.

Når kommer det en beslutning etter høringsfristen?

– Nå går det ut brev til ulike høringsinstanser i løpet av veldig kort tid. Det vil ta tid å få bearbeidet og innarbeidet dette. Så vil etterhvert et endelig forslag, altså rektors (hans) anbefaling bli forelagt styret i Høgskolen i Innlandet, med en anbefaling. Altså hvilken fremtidig organisering rektor ser på som det beste. Det er rektor som fremmer alle saker for vårt styre.

Hvem sitter i styret?

– Det nåværende styret avslutter sin periode 31. juli. Det kommer et nytt styre. Vi vet ennå ikke hvem som blir utnevnt som eksterne representanter. Det kan godt hende at det blir de samme som er nå. Det er det Kunnskapsdepartementet og statsråden som avgjør. En stor del av styret er interne representanter. Disse er allerede valgt. Flere av disse fortsetter i styrevervene sine. Men det er også utskiftninger. Vi vet altså ikke hvordan det nye styret ser ut, før vi får vite hvem som blir oppnevnt som eksterne representanter. Vi venter på Kunnskapsdepartementets og statsrådens beslutning om det nå. 

Hva vil du råde studentene å gjøre?

– Jeg skal være veldig forsiktig med å løfte en slags pekefinger. Studentene har rett til å uttrykke sin frustrasjon. Det respekterer jeg. Nå vet ikke studentene ennå, for dette har vi akkurat bestemt, at vi har utsatt høringsfristen med én måned (dette intervjuet ble gjort kl 10 i dag. Red.anm.). Det vil i alle fall gi studentene en mulighet til å samle sine argumenter og lese rapporten grundig. Studentene må selv ta valget på hva de ønsker å gjøre. Det skal ikke jeg mene for mye om.

Hvordan skal dere bygge opp studentenes tillit etter dette?

– Jeg vil ikke gå inn og spekulere om tillit. DNF er en del av Høgskolen i Innlandet. Ledelsen ved DNF og AMEK har fått et oppdrag, som de har utført. Oppdraget er blitt gitt av meg, på vegne av styret. Det er jeg som står som ansvarlig.


Les også:

«Studentene våre streiker. Det er veldig alvorlig.»

Derfor streiker vi.


 

HINNs rektor gir forlenget høringsfrist.

HINNs rektor gir forlenget høringsfrist.

Rektor Peer Jacob Svenkerud synes studentenes streik er trist og har nå utsatt høringsfristen med én måned. Men han vil ikke diskutere studentene og de fagansattes opplevelse av å ikke bli lyttet til.

Foto: dagens studiested på Storhove på Lillehammer. 

Dekanene Eli Bø ved Den norske filmskolen (DNF) og Leif Holst Jensen ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) la 9. juni frem en rapport, med høringsfrist 15. august. I rapporten anbefaler de en sammenslåing av de to fakultetene. 

Rapporten og anbefalingen fra dekanene har ført til at 41 bachelorstudenter har gått ut i streik. De opplever å ikke ha blitt lyttet til under dekanenes arbeid med rapporten og omtaler den blant annet som en skinnprosess.

Fagkollegiet ved DNF har i dag uttrykt sin bekymring over rapporten og omtaler den som «unødig forhastet… Den har ikke lyktes i å inkludere synspunkter fra studenter eller ansatte på tilfredsstillende vis, den inneholder ikke tilstrekkelige forsikringer for at DNF sin identitet og pedagogikk ivaretas under den nye konstruksjonen.»

Eli Bø, dekan ved DNF, har ikke ønsket å kommentere rapporten eller studentenes reaksjon overfor Rushprint. Hun viser isteden til rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet som ga dekanene oppdraget. Svenkerud ønsker heller ikke å kommentere direkte den kritikken av prosessen og rapporten som studentene og de fagansatte har framsatt. 

– Jeg har gitt oppdraget til dekanene på bakgrunn av et ønske fra vårt styre. Jeg og styret eier dette oppdraget. Jeg er ikke overrasket over at det er mange meninger om fremtidig organisering. Nå har jeg et ønske om at vi skal få en god høringsperiode. Jeg ønsker at ulike synspunkter skal bli belyst. Slik at det endelige beslutningsgrunnlaget blir så gjennomarbeidet som overhode mulig. 

Det nye i saken er at han har tatt en beslutning om å forlenge høringsfristen.

– Det er på bakgrunn av særlig innspill fra fakultetsråd. Men også innspill fra andre eksterne og interne interessenter. Jeg har tatt de ulike tilbakemeldingene til etterretning og bestemt at vi utvider høringsfristen med én måned. Ny høringsfrist blir 15. september. Høringsprosessen går som planlagt.

Peer Jacob Svenkerud.

Hva tenker du om reaksjonene fra studentene? 

– Jeg synes situasjonen og at studentene føler at de må reagere på denne måten, er trist. Men det har de lov til. Jeg vil ikke løfte noen pekefinger. Det er lov å ha meninger om dette. Vi har åpnet opp for at studentene skal komme med innspill til hva som vurderes i dekanenes rapport. Nå har de også god tid til å forberede sine høringssvar, hvis de opplever at de ikke har blitt hørt godt nok så langt i prosessen.

Når kommer det en beslutning etter høringsfristen?

– Nå går det ut brev til ulike høringsinstanser i løpet av veldig kort tid. Det vil ta tid å få bearbeidet og innarbeidet dette. Så vil etterhvert et endelig forslag, altså rektors (hans) anbefaling bli forelagt styret i Høgskolen i Innlandet, med en anbefaling. Altså hvilken fremtidig organisering rektor ser på som det beste. Det er rektor som fremmer alle saker for vårt styre.

Hvem sitter i styret?

– Det nåværende styret avslutter sin periode 31. juli. Det kommer et nytt styre. Vi vet ennå ikke hvem som blir utnevnt som eksterne representanter. Det kan godt hende at det blir de samme som er nå. Det er det Kunnskapsdepartementet og statsråden som avgjør. En stor del av styret er interne representanter. Disse er allerede valgt. Flere av disse fortsetter i styrevervene sine. Men det er også utskiftninger. Vi vet altså ikke hvordan det nye styret ser ut, før vi får vite hvem som blir oppnevnt som eksterne representanter. Vi venter på Kunnskapsdepartementets og statsrådens beslutning om det nå. 

Hva vil du råde studentene å gjøre?

– Jeg skal være veldig forsiktig med å løfte en slags pekefinger. Studentene har rett til å uttrykke sin frustrasjon. Det respekterer jeg. Nå vet ikke studentene ennå, for dette har vi akkurat bestemt, at vi har utsatt høringsfristen med én måned (dette intervjuet ble gjort kl 10 i dag. Red.anm.). Det vil i alle fall gi studentene en mulighet til å samle sine argumenter og lese rapporten grundig. Studentene må selv ta valget på hva de ønsker å gjøre. Det skal ikke jeg mene for mye om.

Hvordan skal dere bygge opp studentenes tillit etter dette?

– Jeg vil ikke gå inn og spekulere om tillit. DNF er en del av Høgskolen i Innlandet. Ledelsen ved DNF og AMEK har fått et oppdrag, som de har utført. Oppdraget er blitt gitt av meg, på vegne av styret. Det er jeg som står som ansvarlig.


Les også:

«Studentene våre streiker. Det er veldig alvorlig.»

Derfor streiker vi.


 

MENY