Møt den nye nasjonale filmkommisjonæren

Møt den nye nasjonale filmkommisjonæren

Meghan Beaton er ansatt som ny daglig leder i Den nasjonale filmkommisjonen. Hun har bakgrunn fra film, teater- og festivalproduksjon og kommer fra stillingen som prosjektdirektør for ANTI i Bergen.

Foto av Meghan Beaton (foto: ANTI)

Det er styret i Den nasjonale filmkommisjonen som i dag sendte ut meldingen om at Meghan Beaton er ansatt som filmkommisjonens nye leder.

Den nasjonale filmkommisjonen ble fra 1. januar skilt ut fra Norsk Filminstitutt (NFI) som en egen stiftelse. Stiftelsen skal ha sitt kontor i Bergen, noe som blant annet gjorde det vanskelig for tidligere leder, Truls Kontny, å fortsette.

Meghan Beaton er født i Canada. Hun har fagbakgrunn innenfor film og TV, teater- og festivalproduksjon. Det siste tiåret har hun jobbet med reklame og markedsføring for noen av Norges største merkevarer. Hun kommer fra stillingen som prosjektdirektør for ANTI i Bergen, hvor hun har jobbet med store prosjekter innen destinasjonsmarkedsføring, merkevarebygging, strategisk og operativ kommunikasjon og digital markedsføring.

Rekrutteringsprosessen vektla blant annet dokumenterte leder- og samarbeidsegenskaper, god innsikt og bransjeforståelse i film- og TV-produksjon og faglig tyngde innen markedsføring og digital kommunikasjon.

Filmkommisjonæren skal blant annet ha et tett samarbeid med de regionale filmkommisjonene. Noen av disse er veletablert, andre er under oppbygging.

– Samarbeidet mellom filmkommisjonen og regionene er kritisk for at vi skal lykkes i å selge inn Norge som opptaksland i tøff konkurranse. Den nasjonale filmkommisjonen er en liten organisasjon alene. I godt samarbeid med regionene kan vi likevel utrettet mye, sier Beaton.

– Norge har unike forutsetninger for å tiltrekke seg internasjonale film- og TV-innspillinger i det tungt konkurranseutsatte internasjonale markedet. Internasjonale innspillinger kan gi fantastiske ringvirkninger til hele samfunnet. Vi har først nylig begynt å høste fruktene av insentivordningen. Stillingen byr på mange utfordringer og enda flere muligheter. Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på det viktige arbeidet med å få enda flere til å velge Norge som opptaksland, sier Beaton.

Den nye filmkommisjonæren tar altså over stafettpinnen fra Truls Kontny, som har ledet filmkommisjonsarbeidet i 17 år. Marit Reutz, styreleder i Den nasjonale filmkommisjonen, gir Kontny følgende skussmål:

– Truls valgte å ikke bli med stiftelsen tilbake til Bergen, da den nå ble skilt ut fra Norsk Filminstitutt. Vi skylder Truls en stor takk for en fantastisk innsats i mange år. Han har vært uvurderlig for posisjoneringen av Norge som innspillingsland. Truls etterlater seg en filmkommisjon med mange muligheter og har medvirket sterkt til at Norge har en attraktiv posisjon, sier Reutz.


Les vårt intervju med Kontny der han oppsummerer sine år som filmkommisjonær og veien videre.

Les Per Henry Borchs innlegg der han problematiserer plasseringen av kommisjonær-kontoret i Bergen.


 

 

Møt den nye nasjonale filmkommisjonæren

Møt den nye nasjonale filmkommisjonæren

Meghan Beaton er ansatt som ny daglig leder i Den nasjonale filmkommisjonen. Hun har bakgrunn fra film, teater- og festivalproduksjon og kommer fra stillingen som prosjektdirektør for ANTI i Bergen.

Foto av Meghan Beaton (foto: ANTI)

Det er styret i Den nasjonale filmkommisjonen som i dag sendte ut meldingen om at Meghan Beaton er ansatt som filmkommisjonens nye leder.

Den nasjonale filmkommisjonen ble fra 1. januar skilt ut fra Norsk Filminstitutt (NFI) som en egen stiftelse. Stiftelsen skal ha sitt kontor i Bergen, noe som blant annet gjorde det vanskelig for tidligere leder, Truls Kontny, å fortsette.

Meghan Beaton er født i Canada. Hun har fagbakgrunn innenfor film og TV, teater- og festivalproduksjon. Det siste tiåret har hun jobbet med reklame og markedsføring for noen av Norges største merkevarer. Hun kommer fra stillingen som prosjektdirektør for ANTI i Bergen, hvor hun har jobbet med store prosjekter innen destinasjonsmarkedsføring, merkevarebygging, strategisk og operativ kommunikasjon og digital markedsføring.

Rekrutteringsprosessen vektla blant annet dokumenterte leder- og samarbeidsegenskaper, god innsikt og bransjeforståelse i film- og TV-produksjon og faglig tyngde innen markedsføring og digital kommunikasjon.

Filmkommisjonæren skal blant annet ha et tett samarbeid med de regionale filmkommisjonene. Noen av disse er veletablert, andre er under oppbygging.

– Samarbeidet mellom filmkommisjonen og regionene er kritisk for at vi skal lykkes i å selge inn Norge som opptaksland i tøff konkurranse. Den nasjonale filmkommisjonen er en liten organisasjon alene. I godt samarbeid med regionene kan vi likevel utrettet mye, sier Beaton.

– Norge har unike forutsetninger for å tiltrekke seg internasjonale film- og TV-innspillinger i det tungt konkurranseutsatte internasjonale markedet. Internasjonale innspillinger kan gi fantastiske ringvirkninger til hele samfunnet. Vi har først nylig begynt å høste fruktene av insentivordningen. Stillingen byr på mange utfordringer og enda flere muligheter. Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på det viktige arbeidet med å få enda flere til å velge Norge som opptaksland, sier Beaton.

Den nye filmkommisjonæren tar altså over stafettpinnen fra Truls Kontny, som har ledet filmkommisjonsarbeidet i 17 år. Marit Reutz, styreleder i Den nasjonale filmkommisjonen, gir Kontny følgende skussmål:

– Truls valgte å ikke bli med stiftelsen tilbake til Bergen, da den nå ble skilt ut fra Norsk Filminstitutt. Vi skylder Truls en stor takk for en fantastisk innsats i mange år. Han har vært uvurderlig for posisjoneringen av Norge som innspillingsland. Truls etterlater seg en filmkommisjon med mange muligheter og har medvirket sterkt til at Norge har en attraktiv posisjon, sier Reutz.


Les vårt intervju med Kontny der han oppsummerer sine år som filmkommisjonær og veien videre.

Les Per Henry Borchs innlegg der han problematiserer plasseringen av kommisjonær-kontoret i Bergen.


 

 

MENY