– Gullruten utvikler seg med tiden

– Gullruten utvikler seg med tiden

– Antall påmeldinger innen Gullruten-kategorien grafisk design/vfx har foreløpig ikke gitt grunnlag for å dele kategorien, slik Anders Narverud Moen tar til orde for. Men det kan godt være at det snart er behov for det, svarer Leif Holst Jensen på kritikken av Gullruten.

Foto: Heimebane, en av de mest priste produksjonene i år

Det er alltid fint med innspill og kritikk. Gullruten betyr mye, og fagprisen som har eksistert i ti år har utviklet seg til en viktig anerkjennelse av faglig innsats, særlig for alle de som ikke står foran kamera, men som bidrar til at publikum får gode opplevelser foran skjermen. Det er et stort arrangement med stor grad av dugnadsinnsats fra hele bransjen å få til dette. Fagprisutdelingen sendes lørdag 5. mai på TV 2 rett etter sendingen fra Grieghallen.

Anders Narverud Moen fra Fredrikstad Animasjonsfestival skriver at Gullruten viser dårlig fagforståelse når vi har en kategori på fagprisen som heter grafisk design/vfx, der ganske ulike arbeider skal vurderes opp mot hverandre.

Det er riktig at det er krevende, og at juryene årlig drøfter hvordan de skal vekte de ulike bidrag, spesielt i de kategoriene som omfatter flere fagområder og funksjoner. Juryene må av og til vurdere bidrag som er veldig forskjellige, og likevel forsøke å vurdere hva som er best.

Animasjonsbransjen er in vekst, det samme gjelder VFX og grafisk design. Kategorien har fått justert navn, også med tanke på behov for forenkling og kommunikasjon, men dekker sikkert ikke alt. Det foregår utrolig mye spennende på disse fagområdene i Norge, og vi holder høy internasjonal klasse. Vi er mange som ønsker dette velkommen og bidrar til å utvikle fagene.

Når Gullrutens fagpriskomité årlig foretar vurderinger av de ulike kategoriene er det basert på innspill fra de ulike fagmiljøene innenfor tv-bransjen. Komitéen består av representanter for produksjonsmiljøene oppnevnt av de fire kanalhusene  NRK, TV2, Discovery og MTG, Dramatikerforbundet, Norsk Filmforbund, NOPA og Virke Produsentforeningen.

Det gjøres en helhetlig vurdering av antall priser som er mulig å dele ut på en forsvarlig måte i en tv-sending og det som er etterspurt i fagmiljøene. Vi ser også på antall påmeldinger i ulike kategoriene, og innenfor denne kategorien har det vært mellom 12 og 20 påmeldinger de siste fire årene. Det har ikke gitt grunnlag for å dele kategorien hittil. Men det kan godt være at det er behov for det.

Vi sammenligner oss også med svenske Kristallen, den danske TVprisen, BAFTA og EMMY for å se hvilke kategorier som finnes, også vurdert opp mot volumet. Vi er veldig stolte av fagprisen og den bredden vi har fått, og vi ligger foran våre naboland i anerkjennelse av våre fagfolk. Både den svenske prisen Kristallen og TVprisen i Danmark har hentet inspirasjon fra oss.

Anders Narverud Moen går inn på vurderingen av de enkelte bidragene, det kan vi ikke gjøre. Vi kan likevel si at det var en god jurydiskusjon, og at det selvfølgelig også er enkelte bidrag som var med i finalediskusjonen som også ville fortjent en nominasjon, men som ikke nådde opp. Vinnerbidraget og konseptet fra Future Group, «Lost in time» hadde et omfang og en kompleksitet som vi sjeldent har sett. Konkurransen er heldigvis hard, og nivået blir bedre hvert år. Alle fagområder og miljøer bør engasjere seg, og vi tar innspillet med oss inn i evalueringen og vurderingen med tanke på 2019.

Leif Holst Jensen er instituttleder ved Westerdals institutt for film og medier, og leder av fagpriskomitéen Gullruten

– Gullruten utvikler seg med tiden

– Gullruten utvikler seg med tiden

– Antall påmeldinger innen Gullruten-kategorien grafisk design/vfx har foreløpig ikke gitt grunnlag for å dele kategorien, slik Anders Narverud Moen tar til orde for. Men det kan godt være at det snart er behov for det, svarer Leif Holst Jensen på kritikken av Gullruten.

Foto: Heimebane, en av de mest priste produksjonene i år

Det er alltid fint med innspill og kritikk. Gullruten betyr mye, og fagprisen som har eksistert i ti år har utviklet seg til en viktig anerkjennelse av faglig innsats, særlig for alle de som ikke står foran kamera, men som bidrar til at publikum får gode opplevelser foran skjermen. Det er et stort arrangement med stor grad av dugnadsinnsats fra hele bransjen å få til dette. Fagprisutdelingen sendes lørdag 5. mai på TV 2 rett etter sendingen fra Grieghallen.

Anders Narverud Moen fra Fredrikstad Animasjonsfestival skriver at Gullruten viser dårlig fagforståelse når vi har en kategori på fagprisen som heter grafisk design/vfx, der ganske ulike arbeider skal vurderes opp mot hverandre.

Det er riktig at det er krevende, og at juryene årlig drøfter hvordan de skal vekte de ulike bidrag, spesielt i de kategoriene som omfatter flere fagområder og funksjoner. Juryene må av og til vurdere bidrag som er veldig forskjellige, og likevel forsøke å vurdere hva som er best.

Animasjonsbransjen er in vekst, det samme gjelder VFX og grafisk design. Kategorien har fått justert navn, også med tanke på behov for forenkling og kommunikasjon, men dekker sikkert ikke alt. Det foregår utrolig mye spennende på disse fagområdene i Norge, og vi holder høy internasjonal klasse. Vi er mange som ønsker dette velkommen og bidrar til å utvikle fagene.

Når Gullrutens fagpriskomité årlig foretar vurderinger av de ulike kategoriene er det basert på innspill fra de ulike fagmiljøene innenfor tv-bransjen. Komitéen består av representanter for produksjonsmiljøene oppnevnt av de fire kanalhusene  NRK, TV2, Discovery og MTG, Dramatikerforbundet, Norsk Filmforbund, NOPA og Virke Produsentforeningen.

Det gjøres en helhetlig vurdering av antall priser som er mulig å dele ut på en forsvarlig måte i en tv-sending og det som er etterspurt i fagmiljøene. Vi ser også på antall påmeldinger i ulike kategoriene, og innenfor denne kategorien har det vært mellom 12 og 20 påmeldinger de siste fire årene. Det har ikke gitt grunnlag for å dele kategorien hittil. Men det kan godt være at det er behov for det.

Vi sammenligner oss også med svenske Kristallen, den danske TVprisen, BAFTA og EMMY for å se hvilke kategorier som finnes, også vurdert opp mot volumet. Vi er veldig stolte av fagprisen og den bredden vi har fått, og vi ligger foran våre naboland i anerkjennelse av våre fagfolk. Både den svenske prisen Kristallen og TVprisen i Danmark har hentet inspirasjon fra oss.

Anders Narverud Moen går inn på vurderingen av de enkelte bidragene, det kan vi ikke gjøre. Vi kan likevel si at det var en god jurydiskusjon, og at det selvfølgelig også er enkelte bidrag som var med i finalediskusjonen som også ville fortjent en nominasjon, men som ikke nådde opp. Vinnerbidraget og konseptet fra Future Group, «Lost in time» hadde et omfang og en kompleksitet som vi sjeldent har sett. Konkurransen er heldigvis hard, og nivået blir bedre hvert år. Alle fagområder og miljøer bør engasjere seg, og vi tar innspillet med oss inn i evalueringen og vurderingen med tanke på 2019.

Leif Holst Jensen er instituttleder ved Westerdals institutt for film og medier, og leder av fagpriskomitéen Gullruten

MENY