– Gullruten viser dårlig fagforståelse

– Gullruten viser dårlig fagforståelse

Ved å sause sammen kategoriene design og VFX, samt utelate animasjon, viser Gullruten liten forståelse for vesentlige deler av den audiovisuelle bransjen, mener Anders Narverud Moen, leder av Fredrikstad Animation Festival.

Denne uken ble fagprisene for det som omtales som Norges viktigst TV-pris utdelt på Chatau Neuf. Første helg i mai er det klart for selve hovedutdelingen, med show og kjendisfest i Grieghallen, der også beste konkurransedrevne reality, beste reality og beste dokusåpe skal kåres.

Kategoriene er mangfoldige, både innen fagprisene og programprisene, og det er bare å ønske lykke til og gratulere de som allerede har vunnet. Priser som Gullruten, Amanda og Kanonprisen er viktige for å anerkjenne den jobben kreative ledere og fagpersoner innen film og tv gjør, ikke bare på enkeltproduksjoner, men over mange år.

Derfor er det synd at Gullruten ikke tar på like stort alvor andre viktige og voksende deler av film- og tv-bransjen, nemlig design, animasjon og visuelle effekter, som bør behandles som forskjellige kategorier på linje med foto, klipp og lys.

Gullrutens kategori for beste grafiske design/VFX er en utflytende hybridkategori på linje med den nye Viken-regionen, og når man plasserer de sammen signaliserer det en liten fagforståelse for grafisk design og visuelle effekter. Dette er to fagområder som kan ha en del til felles og hvor det ene benyttes i det andre, men hvor både formål og utøvelse av faget krever forskjellig tilnærming og utførelse.

Visuelle effekter integreres med live-action i film- og tv-produksjoner for å komplementere scenen gjennom enten å skape eller manipulere bilde. Dette fordi det enten er for kostbart eller ikke er mulig å fange opp med et vanlig kamera. Formålet med grafisk design er å lage nye visuelle komponenter som kan brukes innen alle former for visuell kommunikasjon.

At man i det hele tatt kan vurdere, sammenligne, og tilslutt kåre en vinner mellom arbeidet Øystein Larsen og Future Group gjorde med 3D-simulering og visuelle effekter i ”Lost in Time” og Mikael Noguchis tegninger og grafiske elementer i ”Taking Ova”, fremstår for meg som underlig.

Der ”Lost in Time” handler om å skape en verden som reelle mennesker skal handle i, er designutrykket i ”Taking Ova” med å skape en urban og karikert visuelle kommunikasjon som TV-serien lener seg på, for å sprite opp innslagene med talking heads.

Slik det fremstår nå er jeg ganske usikker på om vinneren vant for designet, som de visuelle effektene bruker, eller for de visuelle effektene som helhet i produksjonen.

Og når ikke Gimpville er nevnt som nominert for sitt arbeid med de visuelle effektene på NRK-serien ”Monster”, som innehar den siste nominasjonen, fremstår det hele som en ganske usammenhengende saus, hvor Gullruten ikke klarer å se forskjell på nettopp hva visuelle effekter og grafisk design er. Og opp i det hele er animasjon helt fraværende, som om det er noe Gullruten ikke mener er verd å anerkjenne.

Det er på høy tid at den norske film- og tv-bransjen tar innover seg at også VFX, animasjon og grafisk design er tre viktige deler av den norske bransjen og behandler dem likeverdig som resten av fagdisiplinene innen audiovisuell medieproduksjon. Å lage en samlepott i forbindelse med det som skal være den viktigste prisen for TV-produksjoner signalisere akkurat det motsatte.

Anders Narverud Moen er leder av Fredrikstad Animation Festival

Les mer om alle fagprisvinnerne

– Gullruten viser dårlig fagforståelse

– Gullruten viser dårlig fagforståelse

Ved å sause sammen kategoriene design og VFX, samt utelate animasjon, viser Gullruten liten forståelse for vesentlige deler av den audiovisuelle bransjen, mener Anders Narverud Moen, leder av Fredrikstad Animation Festival.

Denne uken ble fagprisene for det som omtales som Norges viktigst TV-pris utdelt på Chatau Neuf. Første helg i mai er det klart for selve hovedutdelingen, med show og kjendisfest i Grieghallen, der også beste konkurransedrevne reality, beste reality og beste dokusåpe skal kåres.

Kategoriene er mangfoldige, både innen fagprisene og programprisene, og det er bare å ønske lykke til og gratulere de som allerede har vunnet. Priser som Gullruten, Amanda og Kanonprisen er viktige for å anerkjenne den jobben kreative ledere og fagpersoner innen film og tv gjør, ikke bare på enkeltproduksjoner, men over mange år.

Derfor er det synd at Gullruten ikke tar på like stort alvor andre viktige og voksende deler av film- og tv-bransjen, nemlig design, animasjon og visuelle effekter, som bør behandles som forskjellige kategorier på linje med foto, klipp og lys.

Gullrutens kategori for beste grafiske design/VFX er en utflytende hybridkategori på linje med den nye Viken-regionen, og når man plasserer de sammen signaliserer det en liten fagforståelse for grafisk design og visuelle effekter. Dette er to fagområder som kan ha en del til felles og hvor det ene benyttes i det andre, men hvor både formål og utøvelse av faget krever forskjellig tilnærming og utførelse.

Visuelle effekter integreres med live-action i film- og tv-produksjoner for å komplementere scenen gjennom enten å skape eller manipulere bilde. Dette fordi det enten er for kostbart eller ikke er mulig å fange opp med et vanlig kamera. Formålet med grafisk design er å lage nye visuelle komponenter som kan brukes innen alle former for visuell kommunikasjon.

At man i det hele tatt kan vurdere, sammenligne, og tilslutt kåre en vinner mellom arbeidet Øystein Larsen og Future Group gjorde med 3D-simulering og visuelle effekter i ”Lost in Time” og Mikael Noguchis tegninger og grafiske elementer i ”Taking Ova”, fremstår for meg som underlig.

Der ”Lost in Time” handler om å skape en verden som reelle mennesker skal handle i, er designutrykket i ”Taking Ova” med å skape en urban og karikert visuelle kommunikasjon som TV-serien lener seg på, for å sprite opp innslagene med talking heads.

Slik det fremstår nå er jeg ganske usikker på om vinneren vant for designet, som de visuelle effektene bruker, eller for de visuelle effektene som helhet i produksjonen.

Og når ikke Gimpville er nevnt som nominert for sitt arbeid med de visuelle effektene på NRK-serien ”Monster”, som innehar den siste nominasjonen, fremstår det hele som en ganske usammenhengende saus, hvor Gullruten ikke klarer å se forskjell på nettopp hva visuelle effekter og grafisk design er. Og opp i det hele er animasjon helt fraværende, som om det er noe Gullruten ikke mener er verd å anerkjenne.

Det er på høy tid at den norske film- og tv-bransjen tar innover seg at også VFX, animasjon og grafisk design er tre viktige deler av den norske bransjen og behandler dem likeverdig som resten av fagdisiplinene innen audiovisuell medieproduksjon. Å lage en samlepott i forbindelse med det som skal være den viktigste prisen for TV-produksjoner signalisere akkurat det motsatte.

Anders Narverud Moen er leder av Fredrikstad Animation Festival

Les mer om alle fagprisvinnerne

MENY