Handlingsplan for bekjempelse av seksuell trakassering

Handlingsplan for bekjempelse av seksuell trakassering

Bransjeorganisasjonene lanserte i dag et handlingsprogram for bekjempelse av seksuell trakassering i film, tv- og spillbransjen. Det innebærer blant annet å utvikle yrkesetiske retningslinjer for bransjen og initiativ overfor utdanningsinstitusjonene.

Bransjeorganisasjonene drøftet i dag hvordan de som representantene for det organiserte arbeidslivet i film-, TV- og spillbransjen kan bidra til å forebygge seksuell trakassering i bransjen. Resultatet er et program som berører en rekke områder av film og tv-livet, og som følgende organisasjoner har sluttet seg til:  Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund og Virke Produsentforeningen

Organisasjonene har utarbeidet retningslinjer som skal bidra til å stoppe seksuell trakassering og vil utvikle yrkesetiske retningslinjer for de som jobber i bransjen. Retningslinjene vil omgående legges ut på organisasjonenes hjemmesider og sendes ut til alle medlemmer. Bransjeorganisasjonene tar også initiativ overfor utdanningsinstitusjonene for å få i gang et program på alle institusjonene for å bekjempe seksuell trakassering, et program som skal rette seg mot både lærere og studenter. Organisasjonene vil videre sette i gang en spørreundersøkelse som skal gi kunnskap og innsikt i hvordan de skal innrette det videre arbeidet for å bekjempe seksuell trakassering.

Her er hovedpunkter fra skrivet fra organisasjonene:

Stopp seksuell trakassering

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i film-, tv-, og spillbransjen som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle midlertidige og faste medarbeidere samt frilansere som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også rekrutterings- og utdanningssituasjoner.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8. Seksuell trakassering defineres i loven som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krekende og plagsom for den som rammes.

  1. Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv.
  2. Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, blotting og liknende.
  3. Fysisk trakassering: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk.

Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.

Hvem skal det sies fra til?

Du kan si fra til din nærmeste overordnede eller andre i virksomheten som har ansvar for de spørsmål eller personer det gjelder. Du kan si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg, som så igjen skal følge opp henvendelsen overfor rette vedkommende i virksomheten. Hvis informasjonen gjelder en sak som kan involvere ledere i virksomheten, eller du ikke har oppnådd noen reaksjon fra den du første sa fra til, kan du kontakte styreleder. Dersom du ikke ser mulighet til å si fra gjennom virksomheten kan du si fra gjennom en fagforening eller andre du har tillit til. Dette vil ofte gjelde om du er i en rekrutteringsprosess eller utenfor et konkret arbeidsforhold. Straffbare forhold bør meldes til politiet.

Reaksjon

Arbeidsgiver/oppdragsgiver plikter å forebygge og forhindre at trakassering skjer på arbeidsplassen, jfr. likestillingsloven § 25. Arbeidsgiver/oppdragsgiver skal følge opp informasjonen og undersøke påstandene grundig. Reaksjoner og tiltak som pålegges og innføres skal ha til formål å stanse, forebygge og forhindre ytterligere trakassering på arbeidsplassen. Den som sier fra skal så raskt som mulig få tilbakemelding om hvordan saken er behandlet. Dersom den som sier fra mener virksomheten ikke tar sitt ansvar jfr. likestillingsloven, så kan forholdet meldes til Arbeidstilsynet.

Forebygging

Bransjeorganisasjonene oppfordrer alle til å forebygge seksuell trakassering ved å bevisstgjøre hverandre på hva slik trakassering er og hvordan en unngår det. Organisasjonene vil jobbe løpende med forebygging og vil utarbeide yrkesetiske retningslinjer.

Vi oppfordrer til å unngå å skape situasjoner der seksuell trakassering har lettere for å oppstå.

– Vær bevisst signaler du sender ut, særlig til mennesker du står i et maktforhold til. – Arbeidsrelaterte møter bør i størst mulig grad bære preg av en arbeidssituasjon med tanke på sted, tid og deltakere.

– I møter er det viktig å presentere hvilket prosjekt du representerer og hva målet med møtet er. – Vær spesielt oppmerksom på arbeidssituasjoner som inkluderer barn og ungdom.

– Vær spesielt forsiktig i utdannings- og rekrutteringsprosesser.

– Vær forsiktig med alkohol i jobbsammenheng og følg alkoholpolitiske retningslinjer i den grad de finnes i virksomhet eller forbund.

 

Oslo, 27.10.2017: Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund, Virke Produsentforeningen

Handlingsplan for bekjempelse av seksuell trakassering

Handlingsplan for bekjempelse av seksuell trakassering

Bransjeorganisasjonene lanserte i dag et handlingsprogram for bekjempelse av seksuell trakassering i film, tv- og spillbransjen. Det innebærer blant annet å utvikle yrkesetiske retningslinjer for bransjen og initiativ overfor utdanningsinstitusjonene.

Bransjeorganisasjonene drøftet i dag hvordan de som representantene for det organiserte arbeidslivet i film-, TV- og spillbransjen kan bidra til å forebygge seksuell trakassering i bransjen. Resultatet er et program som berører en rekke områder av film og tv-livet, og som følgende organisasjoner har sluttet seg til:  Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund og Virke Produsentforeningen

Organisasjonene har utarbeidet retningslinjer som skal bidra til å stoppe seksuell trakassering og vil utvikle yrkesetiske retningslinjer for de som jobber i bransjen. Retningslinjene vil omgående legges ut på organisasjonenes hjemmesider og sendes ut til alle medlemmer. Bransjeorganisasjonene tar også initiativ overfor utdanningsinstitusjonene for å få i gang et program på alle institusjonene for å bekjempe seksuell trakassering, et program som skal rette seg mot både lærere og studenter. Organisasjonene vil videre sette i gang en spørreundersøkelse som skal gi kunnskap og innsikt i hvordan de skal innrette det videre arbeidet for å bekjempe seksuell trakassering.

Her er hovedpunkter fra skrivet fra organisasjonene:

Stopp seksuell trakassering

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i film-, tv-, og spillbransjen som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle midlertidige og faste medarbeidere samt frilansere som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også rekrutterings- og utdanningssituasjoner.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8. Seksuell trakassering defineres i loven som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krekende og plagsom for den som rammes.

  1. Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv.
  2. Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, blotting og liknende.
  3. Fysisk trakassering: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk.

Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.

Hvem skal det sies fra til?

Du kan si fra til din nærmeste overordnede eller andre i virksomheten som har ansvar for de spørsmål eller personer det gjelder. Du kan si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg, som så igjen skal følge opp henvendelsen overfor rette vedkommende i virksomheten. Hvis informasjonen gjelder en sak som kan involvere ledere i virksomheten, eller du ikke har oppnådd noen reaksjon fra den du første sa fra til, kan du kontakte styreleder. Dersom du ikke ser mulighet til å si fra gjennom virksomheten kan du si fra gjennom en fagforening eller andre du har tillit til. Dette vil ofte gjelde om du er i en rekrutteringsprosess eller utenfor et konkret arbeidsforhold. Straffbare forhold bør meldes til politiet.

Reaksjon

Arbeidsgiver/oppdragsgiver plikter å forebygge og forhindre at trakassering skjer på arbeidsplassen, jfr. likestillingsloven § 25. Arbeidsgiver/oppdragsgiver skal følge opp informasjonen og undersøke påstandene grundig. Reaksjoner og tiltak som pålegges og innføres skal ha til formål å stanse, forebygge og forhindre ytterligere trakassering på arbeidsplassen. Den som sier fra skal så raskt som mulig få tilbakemelding om hvordan saken er behandlet. Dersom den som sier fra mener virksomheten ikke tar sitt ansvar jfr. likestillingsloven, så kan forholdet meldes til Arbeidstilsynet.

Forebygging

Bransjeorganisasjonene oppfordrer alle til å forebygge seksuell trakassering ved å bevisstgjøre hverandre på hva slik trakassering er og hvordan en unngår det. Organisasjonene vil jobbe løpende med forebygging og vil utarbeide yrkesetiske retningslinjer.

Vi oppfordrer til å unngå å skape situasjoner der seksuell trakassering har lettere for å oppstå.

– Vær bevisst signaler du sender ut, særlig til mennesker du står i et maktforhold til. – Arbeidsrelaterte møter bør i størst mulig grad bære preg av en arbeidssituasjon med tanke på sted, tid og deltakere.

– I møter er det viktig å presentere hvilket prosjekt du representerer og hva målet med møtet er. – Vær spesielt oppmerksom på arbeidssituasjoner som inkluderer barn og ungdom.

– Vær spesielt forsiktig i utdannings- og rekrutteringsprosesser.

– Vær forsiktig med alkohol i jobbsammenheng og følg alkoholpolitiske retningslinjer i den grad de finnes i virksomhet eller forbund.

 

Oslo, 27.10.2017: Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund, Virke Produsentforeningen

MENY