– NRK tilbyr ikke «minstelønn»

– NRK tilbyr ikke «minstelønn»

Vi i NRK ønsker løsninger på de utfordringene Torkel Gjørv tar opp, skriver Ivar Køhn. Men når Gjørv hevder at NRK tilbyr frilansere «minstelønn for tilkallingsvikarer”, tar han feil.

Norske filmklippere ønsker ordnede og ryddige arbeidsavtaler alle er fornøyd med. Det er et ønske vi deler. Forhåpentligvis kan vi nå få en dialog med Norsk filmforbund om gode løsninger på felles utfordringer.

Det er ingen tvil om at NRK er i endring, og at bedriften i stadig større grad arbeider i møterommet mellom det interne miljøet og det eksterne miljøet. Det er en ønsket utvikling, og skaper en positiv utveksling av erfaring, kompetanse og muligheter. Det er et møterom som gjør produksjonene bedre for publikum.

De utfordringene som Torkel Gjørv tar opp i sitt innlegg er kjent i NRK, og det er vilje til å søke løsninger. Men når han hevder at NRK som regel tilbyr frilansere «minstelønn for tilkallingsvikarer, ned mot 50% av lønnsnivået ellers i bransjen», så blir det feil. Det er naturlig nok et spenn i forhold til arbeidsoppgaver, alder og kompetanse – men «minstelønn for tilkallingsvikarer» høres ut som gamle rykter.

NRK bruker tilkallingsvikarer til det de er ment som; faste avtaler med frilansere for å vikariere sporadisk ved plutselig sykdom og ekstra, kortvarige behov. NRK har en løpende produksjon og daglig sending av nyheter, sport og underholdning – og det trengs folk på kort varsel. Lønna ligger som regel godt over minstesats. Lønn, enten det er i forbindelse med dramaproduksjon eller TV-underholdning, står seg godt i forhold til nivået utenfor NRK.

Det er for de fleste positivt å bli ansatt innenfor en tariffavtale med regulert arbeidstid, ulempekompensasjon, pensjonsordninger og sykelønnsordning. Kontraktsformen vil variere etter behov. Men NRK forstår at frilansejobbing er annerledes enn fast ansettelse, og at frilansoppdrag må lønnes på en annen måte enn fast ansatte. En felles forståelse av nivåene er bare positivt. Dette vil vi også ta opp i dialogen med Norsk filmforbund.

Ivar Køhn, dramasjef, NRK

Tidligere innlegg i debatten:

– Derfor trenger vi frilansere kollektiv avtale med NRK

– Takk for første dans, NRK

– Vi vil sikre at norsk drama blir tilgjengelig

– Kall en spade for en spade!

– NRK framstår som Nordens dårligste rettighetsforvalter

– Boikott er lite konstruktivt

NRK presser filmarbeiderne på tv-serien «Hjemmebane»

– NRK tilbyr ikke «minstelønn»

– NRK tilbyr ikke «minstelønn»

Vi i NRK ønsker løsninger på de utfordringene Torkel Gjørv tar opp, skriver Ivar Køhn. Men når Gjørv hevder at NRK tilbyr frilansere «minstelønn for tilkallingsvikarer”, tar han feil.

Norske filmklippere ønsker ordnede og ryddige arbeidsavtaler alle er fornøyd med. Det er et ønske vi deler. Forhåpentligvis kan vi nå få en dialog med Norsk filmforbund om gode løsninger på felles utfordringer.

Det er ingen tvil om at NRK er i endring, og at bedriften i stadig større grad arbeider i møterommet mellom det interne miljøet og det eksterne miljøet. Det er en ønsket utvikling, og skaper en positiv utveksling av erfaring, kompetanse og muligheter. Det er et møterom som gjør produksjonene bedre for publikum.

De utfordringene som Torkel Gjørv tar opp i sitt innlegg er kjent i NRK, og det er vilje til å søke løsninger. Men når han hevder at NRK som regel tilbyr frilansere «minstelønn for tilkallingsvikarer, ned mot 50% av lønnsnivået ellers i bransjen», så blir det feil. Det er naturlig nok et spenn i forhold til arbeidsoppgaver, alder og kompetanse – men «minstelønn for tilkallingsvikarer» høres ut som gamle rykter.

NRK bruker tilkallingsvikarer til det de er ment som; faste avtaler med frilansere for å vikariere sporadisk ved plutselig sykdom og ekstra, kortvarige behov. NRK har en løpende produksjon og daglig sending av nyheter, sport og underholdning – og det trengs folk på kort varsel. Lønna ligger som regel godt over minstesats. Lønn, enten det er i forbindelse med dramaproduksjon eller TV-underholdning, står seg godt i forhold til nivået utenfor NRK.

Det er for de fleste positivt å bli ansatt innenfor en tariffavtale med regulert arbeidstid, ulempekompensasjon, pensjonsordninger og sykelønnsordning. Kontraktsformen vil variere etter behov. Men NRK forstår at frilansejobbing er annerledes enn fast ansettelse, og at frilansoppdrag må lønnes på en annen måte enn fast ansatte. En felles forståelse av nivåene er bare positivt. Dette vil vi også ta opp i dialogen med Norsk filmforbund.

Ivar Køhn, dramasjef, NRK

Tidligere innlegg i debatten:

– Derfor trenger vi frilansere kollektiv avtale med NRK

– Takk for første dans, NRK

– Vi vil sikre at norsk drama blir tilgjengelig

– Kall en spade for en spade!

– NRK framstår som Nordens dårligste rettighetsforvalter

– Boikott er lite konstruktivt

NRK presser filmarbeiderne på tv-serien «Hjemmebane»

MENY