– Vi vil sikre at norsk drama forblir relevant og tilgjengelig

– Vi vil sikre at norsk drama forblir relevant og tilgjengelig

NRK er Nordens beste rettighetsforvalter fordi vi sikrer at publikum får mulighet til å se det de har betalt for når de vil og på den plattformen de ønsker, svarer Ivar Køhn på kritikken fra Bjørn Brem og Jan Toreg.

Konflikten mellom NRK og Filmforbundet fortsetter. Foto fra Mammon, som har havnet i skuddlinjen.

Norsk filmforbunds advokat Bjørn Brem bruker mange ord når han til Rushprint prøver å forklare hvorfor forbundet oppfordrer til boikott av NRK. Det bli ikke mer forståelig den grunn. Jan Toreg prøver å forstå hva jeg prøver å forklare. Det har ikke vært lett det heller. Dette er en kompleks sak, mange begreper og mange temaer som blandes i hverandre. Men både Filmforbundets påstander og Toregs innlegg krever svar. Jeg skal forsøke å være kort:

Først til Jan Toregs innlegg. Jeg er enig med deg. NRK trenger frilansere, og vi må ha avtaler som folk forstår. Det bør vi fikse. Utfordringen akkurat nå er at frilanserne som har skrevet under på avtalen med F©R ikke lenger disponerer over egne rettigheter som oppdragstakere. Vi innledet en dialog med Filmforbundet om vilkårene for ansettelse av frilansere, men etter to møter bestemte forbundet seg for å gå til boikott. Det trengs nok litt mer tålmodighet. Man kan ikke lukke øynene for at NRK er en stor organisasjon med mange hensyn å forholde seg til. Trusler om boikott er også lite konstruktivt.

Og så til Filmforbundets svartmaling. Den er heldigvis feil:

NRK er Nordens beste rettighetsforvalter! Hvorfor? Fordi vi sikrer at publikum som har betalt for en produksjon får mulighet til å se det de har betalt for når de vil og på den plattformen de ønsker. Dette er fremtidsrettet og sikrer at norsk drama forblir relevant og tilgjengelig.

NRK tilbyr de beste vilkårene for oppdragstakere! Hvordan? Vi betaler godt for visningsretten på forhånd i stedet for reprisevederlag som aldri blir utløst. Vi betaler mer royalties enn noen andre, og vi betaler fra vår første inntektskrone. Vi lar rettighetshavere beholde alle inntekter fra såkalt tredjepartsdistribusjon. Vi forhandler om vilkårene med fagorganisasjonene,

NRK har stor respekt for fagforeninger og spillereglene i arbeidslivet. Hvordan? Gjennom gode og forpliktende avtaler med fagforeninger. Vi har åtte tariffavtaler og flere rammeavtaler med fagforeninger og rettighetsorganisasjoner. Vi vil i dialog om en avtale med Norsk filmforbund, og vi tror det er best for alle parter med felles avtaler om vilkår. 

NRK vil samarbeide mer med det eksterne miljøet og er en attraktiv arbeidsgiver for film- og tv-arbeidere. Hvorfor? Vi tilbyr sikre og stabile arbeidsforhold. Det er et profesjonelt og erfarent miljø. Og selv om vi ikke ønsker å være lønnsledende, er lønnen i dramaproduksjon svært konkurransedyktig i forhold til nivået i den eksterne bransjen.

NRK ønsker å forvalte de rettighetene NRK betaler for. Norsk filmforbund vil forvalte dem selv. De krever å kontrollere medlemmenes fremtidige rettigheter for å hindre at NRK kan kjøpe dem. Filmforbundet vil begrense tilgjengeligheten av norske dramaserier til norsk publikum.

Dermed er det dessverre Norsk filmforbund selv som aspirerer til betegnelsen «Nordens dårligste rettighetsforvalter», både for sine medlemmer og for publikum.

Ivar Køhn, dramasjef, NRK

Les også:

– Kall en spade for en spade!

– NRK framstår som Nordens dårligste rettighetsforvalter

– Boikott er lite konstruktivt

NRK presser filmarbeiderne på tv-serien «Hjemmebane»

Sorry, comments are closed for this post.

– Vi vil sikre at norsk drama forblir relevant og tilgjengelig

– Vi vil sikre at norsk drama forblir relevant og tilgjengelig

NRK er Nordens beste rettighetsforvalter fordi vi sikrer at publikum får mulighet til å se det de har betalt for når de vil og på den plattformen de ønsker, svarer Ivar Køhn på kritikken fra Bjørn Brem og Jan Toreg.

Konflikten mellom NRK og Filmforbundet fortsetter. Foto fra Mammon, som har havnet i skuddlinjen.

Norsk filmforbunds advokat Bjørn Brem bruker mange ord når han til Rushprint prøver å forklare hvorfor forbundet oppfordrer til boikott av NRK. Det bli ikke mer forståelig den grunn. Jan Toreg prøver å forstå hva jeg prøver å forklare. Det har ikke vært lett det heller. Dette er en kompleks sak, mange begreper og mange temaer som blandes i hverandre. Men både Filmforbundets påstander og Toregs innlegg krever svar. Jeg skal forsøke å være kort:

Først til Jan Toregs innlegg. Jeg er enig med deg. NRK trenger frilansere, og vi må ha avtaler som folk forstår. Det bør vi fikse. Utfordringen akkurat nå er at frilanserne som har skrevet under på avtalen med F©R ikke lenger disponerer over egne rettigheter som oppdragstakere. Vi innledet en dialog med Filmforbundet om vilkårene for ansettelse av frilansere, men etter to møter bestemte forbundet seg for å gå til boikott. Det trengs nok litt mer tålmodighet. Man kan ikke lukke øynene for at NRK er en stor organisasjon med mange hensyn å forholde seg til. Trusler om boikott er også lite konstruktivt.

Og så til Filmforbundets svartmaling. Den er heldigvis feil:

NRK er Nordens beste rettighetsforvalter! Hvorfor? Fordi vi sikrer at publikum som har betalt for en produksjon får mulighet til å se det de har betalt for når de vil og på den plattformen de ønsker. Dette er fremtidsrettet og sikrer at norsk drama forblir relevant og tilgjengelig.

NRK tilbyr de beste vilkårene for oppdragstakere! Hvordan? Vi betaler godt for visningsretten på forhånd i stedet for reprisevederlag som aldri blir utløst. Vi betaler mer royalties enn noen andre, og vi betaler fra vår første inntektskrone. Vi lar rettighetshavere beholde alle inntekter fra såkalt tredjepartsdistribusjon. Vi forhandler om vilkårene med fagorganisasjonene,

NRK har stor respekt for fagforeninger og spillereglene i arbeidslivet. Hvordan? Gjennom gode og forpliktende avtaler med fagforeninger. Vi har åtte tariffavtaler og flere rammeavtaler med fagforeninger og rettighetsorganisasjoner. Vi vil i dialog om en avtale med Norsk filmforbund, og vi tror det er best for alle parter med felles avtaler om vilkår. 

NRK vil samarbeide mer med det eksterne miljøet og er en attraktiv arbeidsgiver for film- og tv-arbeidere. Hvorfor? Vi tilbyr sikre og stabile arbeidsforhold. Det er et profesjonelt og erfarent miljø. Og selv om vi ikke ønsker å være lønnsledende, er lønnen i dramaproduksjon svært konkurransedyktig i forhold til nivået i den eksterne bransjen.

NRK ønsker å forvalte de rettighetene NRK betaler for. Norsk filmforbund vil forvalte dem selv. De krever å kontrollere medlemmenes fremtidige rettigheter for å hindre at NRK kan kjøpe dem. Filmforbundet vil begrense tilgjengeligheten av norske dramaserier til norsk publikum.

Dermed er det dessverre Norsk filmforbund selv som aspirerer til betegnelsen «Nordens dårligste rettighetsforvalter», både for sine medlemmer og for publikum.

Ivar Køhn, dramasjef, NRK

Les også:

– Kall en spade for en spade!

– NRK framstår som Nordens dårligste rettighetsforvalter

– Boikott er lite konstruktivt

NRK presser filmarbeiderne på tv-serien «Hjemmebane»

Sorry, comments are closed for this post.

MENY