– Derfor trenger vi frilansere en kollektiv avtale med NRK

– Derfor trenger vi frilansere en kollektiv avtale med NRK

Vi står kanskje fritt til å forhandle om lønn enkeltvis, men de fleste blir tvunget til å akseptere «minstelønn for tilkallingsvikarer“, ofte ned mot 50 prosent av lønnsnivået ellers i bransjen, skriver Torkel Gjørv, styreleder i Norske filmklippere.

Denne uken gjenopptar NRK og Norsk Filmforbund forhandlingene om en kollektiv rammeavtale, etter forrige ukes konflikt. Kravet om en slik avtale er resultatet av årevis med frustrasjon forbundet med å måtte stå alene og forhandle enkeltvis med en stor aktør som NRK.

Vi i NFK, Norske Filmklippere, har jobbet lenge for å sette dette på dagsorden. Frustrasjonen er stor blant alle som jobber frilans for NRK, derfor stiller også Norske Filmregissører, Foreningen Norske Filmfotografer og Norsk Filmlydforening seg bak kravet.

Grunnen til at dette presser seg frem akkurat nå er at NRK legger om driften, for å satse på redusert bruk av fast ansatte og økt bruk av frilansere. Men en slik omlegging krever at NRK aksepterer de vilkårene som er allment akseptert i resten av bransjen.

Slik det er nå blir vi som er frilans film- og TV-arbeidere tvunget inn i Norsk Journalistlags tariffavtale, en avtale som hverken passer for oss eller er beregnet på oss. Regissører, fotografer og klippere må si fra seg sin yrkestittel og akseptere stillingsbeskrivelse som ”journalist” hvis man vil jobbe for NRK. Dette betyr at vi må si fra oss rettighetene som våre yrkestitler innehar.

Som frilansere er vi avhengig av et lønnsnivå som ligger høyere enn for de som er fast ansatt. Ifølge NRK står vi fritt til å forhandle om lønn enkeltvis. Men i virkeligheten blir de fleste tvunget til å akseptere NJ-avtalens ”minstelønn for tilkallingsvikarer”. I mange tilfeller betyr det ned mot 50% av det lønnsnivået som er vanlig ellers i bransjen.

Det medfører kanskje riktighet at NRK noen ganger tilbyr konkurransedyktige lønninger på prestisjefylte TV-drama produksjoner, men dette er i for stor grad basert på trynefaktor. Vi ønsker heller en kollektiv rammeavtale med ordnede og forutsigbare betingelser.

Så er det dette med opphavsrett. I Rushprint 20.mars hevder NRKs dramasjef Ivar Køhn at NRK er åpen for å bli enige om både arbeidsforhold og rettigheter, men at det er Norsk Filmforbunds forvaltningsorgan for opphavsrett, F©R, som er problemet.

NRK kaller dette et prestisjeprosjekt, og fremstiller det som at de heller vil gi pengene direkte til hver enkelt filmarbeider enn til Filmforbundet. Det høres jo høyverdig ut, men de krever altså at vi skal forhandle om dette enkeltvis.

Vi som er film- og TV-arbeidere ønsker ikke å forhandle enkeltvis om opphavsrettskompensasjon med sterke aktører som NRK. Vi har valgt å overdra forvaltningen av våre rettigheter til F©R nettopp for å unngå dette.

Denne ordningen har fungert bra i den eksterne bransjen, og har ført til at vi endelig har fått ordnede forhold etter årevis med konflikt. Alle andre aktører i film- og TV-bransjen, både produksjonsselskaper, kringkastere og distributører har akseptert ordningen. NRK er den eneste som fremdeles stritter imot. Vi i NFK mener at F©R ikke burde representere et problem for NRK, men tvert i mot en løsning.

Derfor er vi glad for at NRK i forrige uke endelig ble enige med Norsk Filmforbund om betingelsene for de som skal jobbe på NRKs dramaproduksjon ”Hjemmebane”. Denne avtalen danner et godt utgangspunkt for videre forhandlinger om en kollektiv rammeavtale med NRK, med Filmforbundet og F©R som forhandlingsmotpart for oss film- og TV-arbeidere.

NFK, Norske Filmklippere har også medlemmer som er fast ansatt i NRK. Sammen med flere andre yrkesgrupper representerer de et sterkt og godt fagmiljø innad i NRK som er verdifullt. Det håper vi at NRK husker i all effektiviseringsiveren.

Det vi alle har til felles er ønsket om å heve kvaliteten på NRKs produksjoner. Den raskeste veien til det målet er ordnede og ryddige arbeidsavtaler som alle er fornøyd med.

Torkel Gjørv, styreleder NFK, Norske Filmklippere

– Derfor trenger vi frilansere en kollektiv avtale med NRK

– Derfor trenger vi frilansere en kollektiv avtale med NRK

Vi står kanskje fritt til å forhandle om lønn enkeltvis, men de fleste blir tvunget til å akseptere «minstelønn for tilkallingsvikarer“, ofte ned mot 50 prosent av lønnsnivået ellers i bransjen, skriver Torkel Gjørv, styreleder i Norske filmklippere.

Denne uken gjenopptar NRK og Norsk Filmforbund forhandlingene om en kollektiv rammeavtale, etter forrige ukes konflikt. Kravet om en slik avtale er resultatet av årevis med frustrasjon forbundet med å måtte stå alene og forhandle enkeltvis med en stor aktør som NRK.

Vi i NFK, Norske Filmklippere, har jobbet lenge for å sette dette på dagsorden. Frustrasjonen er stor blant alle som jobber frilans for NRK, derfor stiller også Norske Filmregissører, Foreningen Norske Filmfotografer og Norsk Filmlydforening seg bak kravet.

Grunnen til at dette presser seg frem akkurat nå er at NRK legger om driften, for å satse på redusert bruk av fast ansatte og økt bruk av frilansere. Men en slik omlegging krever at NRK aksepterer de vilkårene som er allment akseptert i resten av bransjen.

Slik det er nå blir vi som er frilans film- og TV-arbeidere tvunget inn i Norsk Journalistlags tariffavtale, en avtale som hverken passer for oss eller er beregnet på oss. Regissører, fotografer og klippere må si fra seg sin yrkestittel og akseptere stillingsbeskrivelse som ”journalist” hvis man vil jobbe for NRK. Dette betyr at vi må si fra oss rettighetene som våre yrkestitler innehar.

Som frilansere er vi avhengig av et lønnsnivå som ligger høyere enn for de som er fast ansatt. Ifølge NRK står vi fritt til å forhandle om lønn enkeltvis. Men i virkeligheten blir de fleste tvunget til å akseptere NJ-avtalens ”minstelønn for tilkallingsvikarer”. I mange tilfeller betyr det ned mot 50% av det lønnsnivået som er vanlig ellers i bransjen.

Det medfører kanskje riktighet at NRK noen ganger tilbyr konkurransedyktige lønninger på prestisjefylte TV-drama produksjoner, men dette er i for stor grad basert på trynefaktor. Vi ønsker heller en kollektiv rammeavtale med ordnede og forutsigbare betingelser.

Så er det dette med opphavsrett. I Rushprint 20.mars hevder NRKs dramasjef Ivar Køhn at NRK er åpen for å bli enige om både arbeidsforhold og rettigheter, men at det er Norsk Filmforbunds forvaltningsorgan for opphavsrett, F©R, som er problemet.

NRK kaller dette et prestisjeprosjekt, og fremstiller det som at de heller vil gi pengene direkte til hver enkelt filmarbeider enn til Filmforbundet. Det høres jo høyverdig ut, men de krever altså at vi skal forhandle om dette enkeltvis.

Vi som er film- og TV-arbeidere ønsker ikke å forhandle enkeltvis om opphavsrettskompensasjon med sterke aktører som NRK. Vi har valgt å overdra forvaltningen av våre rettigheter til F©R nettopp for å unngå dette.

Denne ordningen har fungert bra i den eksterne bransjen, og har ført til at vi endelig har fått ordnede forhold etter årevis med konflikt. Alle andre aktører i film- og TV-bransjen, både produksjonsselskaper, kringkastere og distributører har akseptert ordningen. NRK er den eneste som fremdeles stritter imot. Vi i NFK mener at F©R ikke burde representere et problem for NRK, men tvert i mot en løsning.

Derfor er vi glad for at NRK i forrige uke endelig ble enige med Norsk Filmforbund om betingelsene for de som skal jobbe på NRKs dramaproduksjon ”Hjemmebane”. Denne avtalen danner et godt utgangspunkt for videre forhandlinger om en kollektiv rammeavtale med NRK, med Filmforbundet og F©R som forhandlingsmotpart for oss film- og TV-arbeidere.

NFK, Norske Filmklippere har også medlemmer som er fast ansatt i NRK. Sammen med flere andre yrkesgrupper representerer de et sterkt og godt fagmiljø innad i NRK som er verdifullt. Det håper vi at NRK husker i all effektiviseringsiveren.

Det vi alle har til felles er ønsket om å heve kvaliteten på NRKs produksjoner. Den raskeste veien til det målet er ordnede og ryddige arbeidsavtaler som alle er fornøyd med.

Torkel Gjørv, styreleder NFK, Norske Filmklippere

MENY