– Beskjeden satsing på film

Giske_Refseth_lite.jpgDe rød-grønne bevilger 603 millioner til norsk film for 2009. – Det tilsvarer en reell økning på om lag 3 prosent per år, og ikke 10 prosent som Kulturløftet forespeiler, sier forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen.    

Giske_Refseth_stort.jpg

De rød-grønne bevilger 603 millioner til norsk film for 2009.
– Det tilsvarer en reell økning på om lag 3 prosent per år, og ikke 10 prosent som Kulturløftet forespeiler, sier forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen.  

Regjeringen vil styrke filmfeltet med 50 millioner kroner. Til sammen 603 millioner kroner bevilges til norsk film i 2009, hvorav 326,4 millioner kroner er direkte støtte til filmproduksjoner, skriver Kultur- og Kirkedepartementet (KKD).

Sverre Pedersen er glad for at KKD fortsetter sin satsning på kultursektor, men mener at dette i realiteten er en lavere satsning på filmområdet enn det Kulturløftet legger opp til.

-Vi må huske at budsjettet skal dekke alle filmformål, dvs. kinofilm, kort- og novellefilm, dokumentarfilm, TV-drama, animasjonsfilm og dataspill.

– Hvis vi ser på satsningen på filmbransjen fra Bondevik IIs siste budsjett i 2005 og fram til i dag, har bevilgningene til produksjon økt fra 213 millioner i 2005, 230 millioner i 2006, 264 millioner i 2007, 292 millioner i 2008 – og nå er det budsjettert med 326 millioner i 2009. Bruttoøkningen ser flott ut, men når man justerer for prisutviklingen basert på konsumprisindeksen for hvert år blir bildet annerledes.

– Produksjonsbudsjettet har økt med 157 millioner, men realveksten korrigert for KPI er bare 76 millioner. Delt på fire år, tilsvarer det en reell økning på om lag 3 prosent per år – i stedet for 10 prosent som det legges opp til i Kulturløftet. Med andre ord er det lagt opp til en beskjeden vekst, som er langt lavere en forespeilet i Kulturløftet, forklarer Pedersen.

Han mener tallene som Kulturdepartementet har offentliggjort må nyanseres.

– Å ikke problematisere dette, er servilt, slår Pedersen fast, og legger til at et annet viktig poeng er kompensasjonen i privatkopieringsordningen.

– Fra 2008 til 2009 ser vi en realnedgang i forhold til konsumprisindeksen. Når undersøkelser viser at den lovlige kopieringen utgjør et inntektstap i milliardstørrelsen, er ikke en kompensasjon på 37 millioner mye å snakke om.

– For det tredje, lover Veiviseren en biblioteksordning for film. Mens hovedreformen ble kjørt gjennom i ekspressfart, uteblir bibioteksordningen fortsatt, sier Pedersen.

Og fortsetter:

– Politikerne skriver i kapittelet om opphavsrett at det er en forutsetning for et mangfoldig kulturliv at skapende mennesker skal kunne leve av sine verk. Samtidig viste Kunstnerundersøkelsen i sommer at det er en veldig liten del opphavsmenn og kunstnere som kan leve av sin skapende innsats. Gjennomsnittslønnen er 190 000 kroner. At man heller ikke i dette budsjettet gjør grep for å bedre vilkårene til de utøvende kunstnere og opphavsmennene, er beklagelig. 

– Sist, men ikke minst, er satsningen på regionene for dårlige i budsjettet. Her burde politikerne vært mye djervere. En økning på 10 millioner ser flott ut. Men filmregionene har vært sulteforet gjennom hele sin historie. Deler man pengene på antall regioner, sitter de igjen med om lag 833 000 kroner per region. Dette dekker knapt en kortfilm, eller en halv dokumentar. Norsk Filmforbund mener at regionene må integreres i den nasjonale filmpolitikken for å møte de ambisiøse målene som ligger i filmpolitikken, avslutter Pedersen.

Kultur- og kirkedepartementet skriver i sin pressemelding at 748,3 millioner kroner går til oppfølging av Kulturløftet, hvorav 735,1 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett.

– Regjeringen fortsetter satsingen på kultur og øker også i år bevilgningen til kunst- og kulturformål mer enn noen gang tidligere. De samlede overføringene til kulturformål har økt med nesten 2 milliarder kroner siden regjeringsskiftet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske til KKD.

Kultur- og kirkedepartementets totale budsjettramme for 2009 er foreslått til 8,474 milliarder kroner, som ifølge departementet selv tilsvarer en økning fra 2008-budsjettet på 10,2 prosent.

Foto: Ida Meyn, Trond Giske (t.v.) og Nina Refseth (t.h.).

– Beskjeden satsing på film

Giske_Refseth_lite.jpgDe rød-grønne bevilger 603 millioner til norsk film for 2009. – Det tilsvarer en reell økning på om lag 3 prosent per år, og ikke 10 prosent som Kulturløftet forespeiler, sier forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen.    

Giske_Refseth_stort.jpg

De rød-grønne bevilger 603 millioner til norsk film for 2009.
– Det tilsvarer en reell økning på om lag 3 prosent per år, og ikke 10 prosent som Kulturløftet forespeiler, sier forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen.  

Regjeringen vil styrke filmfeltet med 50 millioner kroner. Til sammen 603 millioner kroner bevilges til norsk film i 2009, hvorav 326,4 millioner kroner er direkte støtte til filmproduksjoner, skriver Kultur- og Kirkedepartementet (KKD).

Sverre Pedersen er glad for at KKD fortsetter sin satsning på kultursektor, men mener at dette i realiteten er en lavere satsning på filmområdet enn det Kulturløftet legger opp til.

-Vi må huske at budsjettet skal dekke alle filmformål, dvs. kinofilm, kort- og novellefilm, dokumentarfilm, TV-drama, animasjonsfilm og dataspill.

– Hvis vi ser på satsningen på filmbransjen fra Bondevik IIs siste budsjett i 2005 og fram til i dag, har bevilgningene til produksjon økt fra 213 millioner i 2005, 230 millioner i 2006, 264 millioner i 2007, 292 millioner i 2008 – og nå er det budsjettert med 326 millioner i 2009. Bruttoøkningen ser flott ut, men når man justerer for prisutviklingen basert på konsumprisindeksen for hvert år blir bildet annerledes.

– Produksjonsbudsjettet har økt med 157 millioner, men realveksten korrigert for KPI er bare 76 millioner. Delt på fire år, tilsvarer det en reell økning på om lag 3 prosent per år – i stedet for 10 prosent som det legges opp til i Kulturløftet. Med andre ord er det lagt opp til en beskjeden vekst, som er langt lavere en forespeilet i Kulturløftet, forklarer Pedersen.

Han mener tallene som Kulturdepartementet har offentliggjort må nyanseres.

– Å ikke problematisere dette, er servilt, slår Pedersen fast, og legger til at et annet viktig poeng er kompensasjonen i privatkopieringsordningen.

– Fra 2008 til 2009 ser vi en realnedgang i forhold til konsumprisindeksen. Når undersøkelser viser at den lovlige kopieringen utgjør et inntektstap i milliardstørrelsen, er ikke en kompensasjon på 37 millioner mye å snakke om.

– For det tredje, lover Veiviseren en biblioteksordning for film. Mens hovedreformen ble kjørt gjennom i ekspressfart, uteblir bibioteksordningen fortsatt, sier Pedersen.

Og fortsetter:

– Politikerne skriver i kapittelet om opphavsrett at det er en forutsetning for et mangfoldig kulturliv at skapende mennesker skal kunne leve av sine verk. Samtidig viste Kunstnerundersøkelsen i sommer at det er en veldig liten del opphavsmenn og kunstnere som kan leve av sin skapende innsats. Gjennomsnittslønnen er 190 000 kroner. At man heller ikke i dette budsjettet gjør grep for å bedre vilkårene til de utøvende kunstnere og opphavsmennene, er beklagelig. 

– Sist, men ikke minst, er satsningen på regionene for dårlige i budsjettet. Her burde politikerne vært mye djervere. En økning på 10 millioner ser flott ut. Men filmregionene har vært sulteforet gjennom hele sin historie. Deler man pengene på antall regioner, sitter de igjen med om lag 833 000 kroner per region. Dette dekker knapt en kortfilm, eller en halv dokumentar. Norsk Filmforbund mener at regionene må integreres i den nasjonale filmpolitikken for å møte de ambisiøse målene som ligger i filmpolitikken, avslutter Pedersen.

Kultur- og kirkedepartementet skriver i sin pressemelding at 748,3 millioner kroner går til oppfølging av Kulturløftet, hvorav 735,1 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett.

– Regjeringen fortsetter satsingen på kultur og øker også i år bevilgningen til kunst- og kulturformål mer enn noen gang tidligere. De samlede overføringene til kulturformål har økt med nesten 2 milliarder kroner siden regjeringsskiftet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske til KKD.

Kultur- og kirkedepartementets totale budsjettramme for 2009 er foreslått til 8,474 milliarder kroner, som ifølge departementet selv tilsvarer en økning fra 2008-budsjettet på 10,2 prosent.

Foto: Ida Meyn, Trond Giske (t.v.) og Nina Refseth (t.h.).

MENY