– En protest mot Amandanomineringen

titanic_lite.jpgNordisk Film har trukket Titanics ti liv fra Amanda i protest mot at Mannen som elsket Yngve er nominert i samme barne- og ungdomsfilmkategori. – Vi krever en gjennomgang av hva som defineres som barne- og ungdomsfilm, sier produsent Cornelia Boysen. 

titanic_stort.jpg

Nordisk Film har trukket Titanics ti liv fra Amanda i protest mot at Mannen som elsket Yngve er nominert i samme barne- og ungdomsfilmkategori. – Vi krever en gjennomgang av hva som defineres som barne- og ungdomsfilm, sier produsent Cornelia Boysen.

Det var Ole Martin Hafsmos Switch, Stian Kristiansens Mannen som elsket Yngve og Grethe Bøes film Titanics ti liv som ble nominert i Amanda-kategorien Beste barne- og ungdomsfilm i juni i år.

Da Nordisk Film etter nøye vurdering valgte å trekke Titanics ti liv, var det i protest og med ønske om å starte en debatt om hvordan barne- og ungdomsfilm skal defineres av Den norske Filmfestivalen.

– Vi er usikre på hvordan man definerer barne- og ungdomsfilm i Amandakomiteen. Mannen som elsket Yngve er ingen utpreget ungdomsfilm. Den er laget for et bredere publikum, mener Cornelia Boysen, som er produsent for Titanics ti liv i Nordisk Film.

– Problemet er at nomineringen er inkonsekvent for denne kategorien, sier Boysen. – For eksempel ble Izzat nominert i denne kategorien i 2006, mens Fritt Vilt ikke ble det i 2007. Dette sier mye om hvor tilfeldig utvelgelsen av filmer som appellerer til ungdom er for denne kategorien, mener hun.

Boysen tror ungdom fra 16 år og oppover vil finne sine egne filmer, og at det er noe de skal få gjøre uten at noen skal fortelle dem hva de skal se. Fra 16-årsalderen faller man inn i en målgruppe hvor filmer ikke nødvendigvis er laget for aldersgruppen man tilhører, selv om de appellerer.

– Jeg mener det er viktig å respektere dette, på samme måte som jeg syntes det er riktig å sørge for at de yngre barn og unge får se filmer fra en virkelighet de kjenner seg igjen i, på et språk de forstår. På bakgrunn av dette håper hun nå på en gjennomgang i Amandakomiteen av hvordan man behandler barne- og ungdomsfilm. Hun legger til at filmfestivalen i Haugesund er et egnet sted for å ta nettopp denne diskusjonen.

– Kanskje skulle man gjøre som i Berlin? At barnefilmprisen juryeres av en barnejury, foreslår hun.

-Leit å invitere til debatt ved å trekke sitt kandidatur

Det er med andre ord bare Switch og Mannen som elsket Yngve som nå konkurrerer om prisen for Beste barne- og ungdomsfilm. Men, var aldri aktuelt å erstatte Titanics ti liv med en annen barne- og ungdomsfilm i kategorien.

– Det har blitt nøye diskutert med juryleder Harry Guttormsen og vi har kommet frem til at det ville undergrave hele nominasjonssystemet, sier festivaldirektør Gunnar Johan Løvvik.

Han synes det er leit at man inviterer til en debatt rundt Amandanominasjonene ved å trekke sitt kandidatur, men understreker at Amandakomiteen ønsker debatten velkommen.

– Hvis det er en trend at det lages stadig flere og bedre barne- og ungdomsfilmer, er tiden kanskje inne for å skille barne – og ungdomsfilmene fra hverandre slik at de konkurrerer i hver sin kategori, sier Løvvik.

– Dette er en avgjørelse som eventuelt må diskuteres grundig, kanskje fra år til år, slik at man fortløpende kan vurdere tilfagnet av filmer for barn og unge.

Amandaprisutdelingen foregår under Den Norske filmfestivalen, som går av stabelen i Haugesund i perioden 16.- 23. august.

Foto: Titanics ti liv

– En protest mot Amandanomineringen

titanic_lite.jpgNordisk Film har trukket Titanics ti liv fra Amanda i protest mot at Mannen som elsket Yngve er nominert i samme barne- og ungdomsfilmkategori. – Vi krever en gjennomgang av hva som defineres som barne- og ungdomsfilm, sier produsent Cornelia Boysen. 

titanic_stort.jpg

Nordisk Film har trukket Titanics ti liv fra Amanda i protest mot at Mannen som elsket Yngve er nominert i samme barne- og ungdomsfilmkategori. – Vi krever en gjennomgang av hva som defineres som barne- og ungdomsfilm, sier produsent Cornelia Boysen.

Det var Ole Martin Hafsmos Switch, Stian Kristiansens Mannen som elsket Yngve og Grethe Bøes film Titanics ti liv som ble nominert i Amanda-kategorien Beste barne- og ungdomsfilm i juni i år.

Da Nordisk Film etter nøye vurdering valgte å trekke Titanics ti liv, var det i protest og med ønske om å starte en debatt om hvordan barne- og ungdomsfilm skal defineres av Den norske Filmfestivalen.

– Vi er usikre på hvordan man definerer barne- og ungdomsfilm i Amandakomiteen. Mannen som elsket Yngve er ingen utpreget ungdomsfilm. Den er laget for et bredere publikum, mener Cornelia Boysen, som er produsent for Titanics ti liv i Nordisk Film.

– Problemet er at nomineringen er inkonsekvent for denne kategorien, sier Boysen. – For eksempel ble Izzat nominert i denne kategorien i 2006, mens Fritt Vilt ikke ble det i 2007. Dette sier mye om hvor tilfeldig utvelgelsen av filmer som appellerer til ungdom er for denne kategorien, mener hun.

Boysen tror ungdom fra 16 år og oppover vil finne sine egne filmer, og at det er noe de skal få gjøre uten at noen skal fortelle dem hva de skal se. Fra 16-årsalderen faller man inn i en målgruppe hvor filmer ikke nødvendigvis er laget for aldersgruppen man tilhører, selv om de appellerer.

– Jeg mener det er viktig å respektere dette, på samme måte som jeg syntes det er riktig å sørge for at de yngre barn og unge får se filmer fra en virkelighet de kjenner seg igjen i, på et språk de forstår. På bakgrunn av dette håper hun nå på en gjennomgang i Amandakomiteen av hvordan man behandler barne- og ungdomsfilm. Hun legger til at filmfestivalen i Haugesund er et egnet sted for å ta nettopp denne diskusjonen.

– Kanskje skulle man gjøre som i Berlin? At barnefilmprisen juryeres av en barnejury, foreslår hun.

-Leit å invitere til debatt ved å trekke sitt kandidatur

Det er med andre ord bare Switch og Mannen som elsket Yngve som nå konkurrerer om prisen for Beste barne- og ungdomsfilm. Men, var aldri aktuelt å erstatte Titanics ti liv med en annen barne- og ungdomsfilm i kategorien.

– Det har blitt nøye diskutert med juryleder Harry Guttormsen og vi har kommet frem til at det ville undergrave hele nominasjonssystemet, sier festivaldirektør Gunnar Johan Løvvik.

Han synes det er leit at man inviterer til en debatt rundt Amandanominasjonene ved å trekke sitt kandidatur, men understreker at Amandakomiteen ønsker debatten velkommen.

– Hvis det er en trend at det lages stadig flere og bedre barne- og ungdomsfilmer, er tiden kanskje inne for å skille barne – og ungdomsfilmene fra hverandre slik at de konkurrerer i hver sin kategori, sier Løvvik.

– Dette er en avgjørelse som eventuelt må diskuteres grundig, kanskje fra år til år, slik at man fortløpende kan vurdere tilfagnet av filmer for barn og unge.

Amandaprisutdelingen foregår under Den Norske filmfestivalen, som går av stabelen i Haugesund i perioden 16.- 23. august.

Foto: Titanics ti liv

MENY