– Eierskapet må avklares

Utekino_lite.jpgRolv Gjestland ber Kulturdepartementet om en juridisk vurdering av hvem som eier Kortfilmfestivalen. – Vi ønsker å få departementets vurdering av hvorvidt styret har fattet et gyldig vedtak, sier han.

Utekino_stort.jpg

Rolv Gjestland ber Kulturdepartementet om en juridisk vurdering av hvem som eier Kortfilmfestivalen. – Vi ønsker å få departementets vurdering av hvorvidt styret har fattet et gyldig vedtak, sier han.

Det er på vegne av den avgåtte programkomiteen Rolv Gjestland nå ber Kulturdepartementet avgjøre eierskapet i Kortfilmfestivalen.

– Vi må få avklart hvorvidt styret fattet et gyldig vedtak da vedtektene ble satt til side og programkomiteen ble fratatt ansvaret for programprofil og innhold, sier han.

Gjestland var selv medlem av programkomiteen i Kortfilmfestivalen – inntil den i vinter trakk seg i protest om det de opplevde som at styret overprøvde programinnholdet. Ved hjelp fra styreleders dobbeltstemme vedtok styret å gi daglig leder avgjørende myndighet over programinnholdet.

– Da vi inngikk knutepunktavtale, var vi opptatt av at innholdet i festivalen og eierskapet til den skulle ligge hos programkomiteen. Det er nedfelt i vedtektene at styret skulle ha det økonomiske ansvaret, mens det innholdsmessige ansvaret skulle ligge hos programkomiteen, forklarer Gjestland.

Da festivalen ble knutepunktinstitusjon i 2006, sto det klart i vedtektene at det er programkomiteen som har det kunstneriske ansvaret. I følge Stortingsmelding nr. 10 om knutepunkt, står det at festivaler som har knutepunktstatus står fritt til å bestemme sin kunstneriske profil og formål med festivalen. Det legges vekt på at det skal være en armlengdes avstand til den frie, kunstneriske ledelsen av festivalen.

Eventuelle endringer i hovedprofilen kan få konsekvenser for den fremtidige vurderingen av den enkelte knutepunktfestivalen. Det er med utgangspunkt i Knutepunktmeldingens retningslinjer at Gjestland blant annet har bedt om en juridisk vurdering av eierskapet i festivalen.

– En stiftelse er jo for så vidt selveid, så på den måten er det vanskelig å avgjøre eierskapet. Men det jeg er ute etter, er en juridisk vurdering i forhold til eierskapsforholdet. Jeg har brukt 25 år og mitt engasjement på en festival jeg er glad i, og synes ikke det var riktig at programkomiteen ble avviklet på grunn av et "kupp".

– Kulturdepartementets avgjørelse i denne saken kan være retningsgivende for festivaler som opplever liknende uenigheter i ledelsen – slik vi har gjort i Kortfilmfestivalen, avslutter Gjestland.

Den 31. Kortfilmfestivalen i Grimstad går av stabelen denne uken, fra 12.- 17. juni.

Foto: Merethe Haseth, Utekino under Kortfilmfestivalen 2007

– Eierskapet må avklares

Utekino_lite.jpgRolv Gjestland ber Kulturdepartementet om en juridisk vurdering av hvem som eier Kortfilmfestivalen. – Vi ønsker å få departementets vurdering av hvorvidt styret har fattet et gyldig vedtak, sier han.

Utekino_stort.jpg

Rolv Gjestland ber Kulturdepartementet om en juridisk vurdering av hvem som eier Kortfilmfestivalen. – Vi ønsker å få departementets vurdering av hvorvidt styret har fattet et gyldig vedtak, sier han.

Det er på vegne av den avgåtte programkomiteen Rolv Gjestland nå ber Kulturdepartementet avgjøre eierskapet i Kortfilmfestivalen.

– Vi må få avklart hvorvidt styret fattet et gyldig vedtak da vedtektene ble satt til side og programkomiteen ble fratatt ansvaret for programprofil og innhold, sier han.

Gjestland var selv medlem av programkomiteen i Kortfilmfestivalen – inntil den i vinter trakk seg i protest om det de opplevde som at styret overprøvde programinnholdet. Ved hjelp fra styreleders dobbeltstemme vedtok styret å gi daglig leder avgjørende myndighet over programinnholdet.

– Da vi inngikk knutepunktavtale, var vi opptatt av at innholdet i festivalen og eierskapet til den skulle ligge hos programkomiteen. Det er nedfelt i vedtektene at styret skulle ha det økonomiske ansvaret, mens det innholdsmessige ansvaret skulle ligge hos programkomiteen, forklarer Gjestland.

Da festivalen ble knutepunktinstitusjon i 2006, sto det klart i vedtektene at det er programkomiteen som har det kunstneriske ansvaret. I følge Stortingsmelding nr. 10 om knutepunkt, står det at festivaler som har knutepunktstatus står fritt til å bestemme sin kunstneriske profil og formål med festivalen. Det legges vekt på at det skal være en armlengdes avstand til den frie, kunstneriske ledelsen av festivalen.

Eventuelle endringer i hovedprofilen kan få konsekvenser for den fremtidige vurderingen av den enkelte knutepunktfestivalen. Det er med utgangspunkt i Knutepunktmeldingens retningslinjer at Gjestland blant annet har bedt om en juridisk vurdering av eierskapet i festivalen.

– En stiftelse er jo for så vidt selveid, så på den måten er det vanskelig å avgjøre eierskapet. Men det jeg er ute etter, er en juridisk vurdering i forhold til eierskapsforholdet. Jeg har brukt 25 år og mitt engasjement på en festival jeg er glad i, og synes ikke det var riktig at programkomiteen ble avviklet på grunn av et "kupp".

– Kulturdepartementets avgjørelse i denne saken kan være retningsgivende for festivaler som opplever liknende uenigheter i ledelsen – slik vi har gjort i Kortfilmfestivalen, avslutter Gjestland.

Den 31. Kortfilmfestivalen i Grimstad går av stabelen denne uken, fra 12.- 17. juni.

Foto: Merethe Haseth, Utekino under Kortfilmfestivalen 2007

MENY