Voksende synergi mellom spill og film

Age_of_Conan_lite.jpgNorsk spillindustri er inne i en avgjørende fase, med Funcoms lansering av Age of Conan. – Kontakten mellom animasjonsmiljøet i spill- og filmbransjen ser vi allerede konturene av. Teknologiene nærmer seg hverandre, sier Kaja Hench Dyrlie, spillkonsulent i Norsk Filminstitutt.

Age_of_Conan_stort.jpg

Norsk spillindustri er inne i en avgjørende fase, med Funcoms lansering av Age of Conan. – Kontakten mellom animasjonsmiljøet i spill- og filmbransjen ser vi allerede konturene av. Teknologiene nærmer seg hverandre, sier Kaja Hench Dyrlie, spillkonsulent i Norsk Filminstitutt.

Neste uke lanseres det norskproduserte online-rollespillet Age of Conan, en storsatsning for utviklerne i Funcom – som har pådratt seg store utgifter i påvente av lanseringen. På tross av det negative driftsresultatet på over tre millioner dollar, stiger Funcom-aksjen, ifølge idg.no. Dette vitner om de enorme forventningene til Conan-lanseringen.

– Jeg vet ikke om Conan-lanseringen er avgjørende for Funcoms fremtid. Men man kommer ikke utenom at investorene har brukt mye penger på dette prosjektet. Derfor er produksjonen, og lanseringen av den, en milepæl for hele den norske spillbransjen, sier spillkonsulent og produksjonsrådgiver for interaktive medier i Norsk Filminstitutt, Kaja Hench Dyrlie.

Hun beskriver Funcoms Conan-satsning som et gigantisk og spennende prosjekt. Tidligere har Funcom søkt og fått innvilget utviklingstilskudd fra Norsk Filmfond (nå Norsk Filminstitutt) til spillet Drømmefall, som ble utgitt i 2006. Når Age of Conan nå kommer på markedet, har Funcom giret opp den globale infrastrukturen til å håndtere mellom 500 000 og 600 000 brukere.

Conan2_web.jpg

Satsningen den norske spillindustrien nå er inne i, vil ha verdifull betydning for den norske filmindustrien, mener Dyrlie. Likeledes har spillindustrien mye å lære av filmbransjen, og det er duket for positive synergier for begge bransjer.

– Spesielt i forhold til digital distribusjon, etterarbeid og 3d-animasjon, sier Dyrlie. – Kontakten mellom animasjonsmiljøet i spill- og filmbransjen ser vi allerede konturene av. Effekthuset Storm Studios er et eksempel. Den digitale teknologien som brukes i spill- og filmbransjen nærmer hverandre.

– Spillbransjen er veldig liten. Det sitter dyktige kunstnere, animatører og utviklere i spillselskapene som spesielt animasjonsbransjen vil kunne dra nytte av, legger hun til.

Hun mener også at filmbransjen kan se til spillbransjen for å lære om digital distribusjon. Spillbransjen klarer å utnytte nedlastningsfenomenet på en helt annen måte enn det filmbransjen har gjort.

– I spillverdenen foregår veldig mye online, og her har filmbransjen mye å lære. På den andre siden, har spillbransjen mye å lære av filmbransjen i forhold til historiefortelling og dramaturgi.

At film- og spillbransjen nærmer hverandre, er ikke et nytt fenomen. Vi har sett mange eksempler på spillkonsepter som har blitt til film, og filmer som har blitt til dataspill – uten at hybridene alltid har høstet de helt store suksessene.

– Det holder ikke å ta en dataspillfigur til filmen, om historien man dikter rundt ikke er god nok. På samme måte må en rollekarakter hentet fra filmen tilpasses spillet, avslutter Dyrlie.

I år har Norsk Filminstitutt 7 millioner kroner i potten til bevilgningstilskudd for spillsatsninger. Per i dag er dette i hovedsak de øremerkede midlene som finnes hvor spillutviklere kan søke om statlige bevilgninger. Til sammenlikning er budsjettet på Conan et sted mellom 100 og 200 millioner kroner.

Stortingsmeldingen om spill som ble offentliggjort i mars i år, vitner om Kulturdepartementets økte bevissthet om å holde i live den norske spillindustrien. Formålet med Spillmeldingen er å utvikle norske dataspill i ulike sjangre, basert på norsk språk og innhold. Det legges vekt på kompetanse, innovasjon og teknologiutvikling – i tillegg til trygg bruk av dataspill.

Foto: Age of Conan

Voksende synergi mellom spill og film

Age_of_Conan_lite.jpgNorsk spillindustri er inne i en avgjørende fase, med Funcoms lansering av Age of Conan. – Kontakten mellom animasjonsmiljøet i spill- og filmbransjen ser vi allerede konturene av. Teknologiene nærmer seg hverandre, sier Kaja Hench Dyrlie, spillkonsulent i Norsk Filminstitutt.

Age_of_Conan_stort.jpg

Norsk spillindustri er inne i en avgjørende fase, med Funcoms lansering av Age of Conan. – Kontakten mellom animasjonsmiljøet i spill- og filmbransjen ser vi allerede konturene av. Teknologiene nærmer seg hverandre, sier Kaja Hench Dyrlie, spillkonsulent i Norsk Filminstitutt.

Neste uke lanseres det norskproduserte online-rollespillet Age of Conan, en storsatsning for utviklerne i Funcom – som har pådratt seg store utgifter i påvente av lanseringen. På tross av det negative driftsresultatet på over tre millioner dollar, stiger Funcom-aksjen, ifølge idg.no. Dette vitner om de enorme forventningene til Conan-lanseringen.

– Jeg vet ikke om Conan-lanseringen er avgjørende for Funcoms fremtid. Men man kommer ikke utenom at investorene har brukt mye penger på dette prosjektet. Derfor er produksjonen, og lanseringen av den, en milepæl for hele den norske spillbransjen, sier spillkonsulent og produksjonsrådgiver for interaktive medier i Norsk Filminstitutt, Kaja Hench Dyrlie.

Hun beskriver Funcoms Conan-satsning som et gigantisk og spennende prosjekt. Tidligere har Funcom søkt og fått innvilget utviklingstilskudd fra Norsk Filmfond (nå Norsk Filminstitutt) til spillet Drømmefall, som ble utgitt i 2006. Når Age of Conan nå kommer på markedet, har Funcom giret opp den globale infrastrukturen til å håndtere mellom 500 000 og 600 000 brukere.

Conan2_web.jpg

Satsningen den norske spillindustrien nå er inne i, vil ha verdifull betydning for den norske filmindustrien, mener Dyrlie. Likeledes har spillindustrien mye å lære av filmbransjen, og det er duket for positive synergier for begge bransjer.

– Spesielt i forhold til digital distribusjon, etterarbeid og 3d-animasjon, sier Dyrlie. – Kontakten mellom animasjonsmiljøet i spill- og filmbransjen ser vi allerede konturene av. Effekthuset Storm Studios er et eksempel. Den digitale teknologien som brukes i spill- og filmbransjen nærmer hverandre.

– Spillbransjen er veldig liten. Det sitter dyktige kunstnere, animatører og utviklere i spillselskapene som spesielt animasjonsbransjen vil kunne dra nytte av, legger hun til.

Hun mener også at filmbransjen kan se til spillbransjen for å lære om digital distribusjon. Spillbransjen klarer å utnytte nedlastningsfenomenet på en helt annen måte enn det filmbransjen har gjort.

– I spillverdenen foregår veldig mye online, og her har filmbransjen mye å lære. På den andre siden, har spillbransjen mye å lære av filmbransjen i forhold til historiefortelling og dramaturgi.

At film- og spillbransjen nærmer hverandre, er ikke et nytt fenomen. Vi har sett mange eksempler på spillkonsepter som har blitt til film, og filmer som har blitt til dataspill – uten at hybridene alltid har høstet de helt store suksessene.

– Det holder ikke å ta en dataspillfigur til filmen, om historien man dikter rundt ikke er god nok. På samme måte må en rollekarakter hentet fra filmen tilpasses spillet, avslutter Dyrlie.

I år har Norsk Filminstitutt 7 millioner kroner i potten til bevilgningstilskudd for spillsatsninger. Per i dag er dette i hovedsak de øremerkede midlene som finnes hvor spillutviklere kan søke om statlige bevilgninger. Til sammenlikning er budsjettet på Conan et sted mellom 100 og 200 millioner kroner.

Stortingsmeldingen om spill som ble offentliggjort i mars i år, vitner om Kulturdepartementets økte bevissthet om å holde i live den norske spillindustrien. Formålet med Spillmeldingen er å utvikle norske dataspill i ulike sjangre, basert på norsk språk og innhold. Det legges vekt på kompetanse, innovasjon og teknologiutvikling – i tillegg til trygg bruk av dataspill.

Foto: Age of Conan

MENY