Varsler nye grep

ytrearneltie.jpgBjarte Ytre-Arne er ny lanseringsdirektør i Norsk Filminstitutt. – Jeg tror det er viktig å fortelle om produktet tidlig. Det er ikke nok at publikum får vite at det kommer en film på kino i august.

Ytre-Arnestort.jpg


Bjarte Ytre-Arne er ny lanseringsdirektør i Norsk Filminstitutt. – Jeg tror det er viktig å fortelle om produktet tidlig. Det er ikke nok at publikum får vite at det kommer en film på kino i august.

Det som tidligere ble kalt Utenlandsavdelingen i Norsk Filminstitutt, har nå fått navnet Avdeling for lansering. Det er Bjarte Ytre-Arne som har fått jobben som direktør i avdelingen, som han tiltrer 9.juni. Tidligere har han ledet produksjonsselskapet Fabelaktiv og vært daglig leder i Innovation Studios. Han er utdannet journalist, og har en bred erfaring fra avis, radio film og tv. Nå ser han frem til å gjøre livet lettere for filmbransjens produsenter.

– Jeg tror det er viktig å samarbeide tett med produsentene helt fra begynnelsen og følge filmen gjennom hele dens livsløp. Dette er et av de stedene jeg vil starte når jeg begynner som Lanseringsdirektør.

Ytre-Arne ønsker å finne ut av hvor forbedringspotensialet ligger i forhold til lanseringsarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder å lære av de beste, og samtidig tørre å stole på egen styrke, sier den kommende Lanseringsdirektøren.

Som har tenkt til å bruke tiden fram til 9. juni til å gjøre seg kjent med filmbransjen og dens samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

– Først skal jeg på studietur til Cannes! – Min viktigste oppgave blir å få publikum til å få lyst til å se eller kjøpe mer film. Om man skal gjøre det ved hjelp av cross media-markedsføring, geriljamarkedsføring, gjennom pressen eller ved å være synlige på festivaler, kommer an på filmens karakter. Men jeg tror det er viktig å fortelle om produktet tidlig. Det er ikke nok at publikum får vite at det kommer en film på kino i august, sier Ytre-Arne.

Han tror Norge har mye å hente ved å markere seg på de store, internasjonale filmfestivalene, men at det er like viktig å være offensiv på festivalfronten her hjemme. Han ser ingen grunn til at norsk film ikke skal kunne gjøre det bedre på det svenske og danske markedet.

-Vi er ikke kulturelt så unike at danskene og svenskene ikke forstår oss. At norsk film gjør det så bra som vi har sett de siste årene, tror jeg gjenspeiler at vi har fått etablert en god filmskole. Vi har blitt flere og bedre. Bransjen består av erfarne fagfolk og mange lovende talenter. Selv om våre skandinaviske naboer har hatt en lenger og tyngre filmbransje, tror jeg norsk film har all mulighet til å markere seg sterkere i tiden som kommer. At filmene som i dag høster suksess, er en direkte konsekvens av Norsk Filmfonds tilskuddsordninger, er ikke et argument for at opprettelsen av det nye virkemiddelapparatet var en uklok politisk avgjørelse, mener Ytre-Arne.

Snarere tvert imot tror han Filmmeldingen og Kulturdepartementet har tatt bransjens innspill til etterretning.

– Rasjonalisering betyr ikke nødvendigvis at noen må miste jobben. Men vi kan kanskje jobbe smartere, sammen? Det siste man ønsker er å gjøre byråkratiet tyngre, og en sammenslåing og opprettelsen av det nye Norsk Filminstitutt er gjort i tråd med Veiviseren og en politisk målsetning om å styrke produksjonsmiljøet.

– Spesielt tror jeg det er viktig at Informasjonsavdelingen, Lanseringsavdelingen og avdelingen for utvikling og produksjon danner en trekant og blir produsentenes gode hjelpere, avslutter Ytre-Arne.

Bjarte Ytre-Arne begynner i jobben som direktør for Lanseringsavdelingen i Norsk Filminstitutt 9. juni.

Foto: Kristina Meyn Krogvold

Varsler nye grep

ytrearneltie.jpgBjarte Ytre-Arne er ny lanseringsdirektør i Norsk Filminstitutt. – Jeg tror det er viktig å fortelle om produktet tidlig. Det er ikke nok at publikum får vite at det kommer en film på kino i august.

Ytre-Arnestort.jpg


Bjarte Ytre-Arne er ny lanseringsdirektør i Norsk Filminstitutt. – Jeg tror det er viktig å fortelle om produktet tidlig. Det er ikke nok at publikum får vite at det kommer en film på kino i august.

Det som tidligere ble kalt Utenlandsavdelingen i Norsk Filminstitutt, har nå fått navnet Avdeling for lansering. Det er Bjarte Ytre-Arne som har fått jobben som direktør i avdelingen, som han tiltrer 9.juni. Tidligere har han ledet produksjonsselskapet Fabelaktiv og vært daglig leder i Innovation Studios. Han er utdannet journalist, og har en bred erfaring fra avis, radio film og tv. Nå ser han frem til å gjøre livet lettere for filmbransjens produsenter.

– Jeg tror det er viktig å samarbeide tett med produsentene helt fra begynnelsen og følge filmen gjennom hele dens livsløp. Dette er et av de stedene jeg vil starte når jeg begynner som Lanseringsdirektør.

Ytre-Arne ønsker å finne ut av hvor forbedringspotensialet ligger i forhold til lanseringsarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder å lære av de beste, og samtidig tørre å stole på egen styrke, sier den kommende Lanseringsdirektøren.

Som har tenkt til å bruke tiden fram til 9. juni til å gjøre seg kjent med filmbransjen og dens samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

– Først skal jeg på studietur til Cannes! – Min viktigste oppgave blir å få publikum til å få lyst til å se eller kjøpe mer film. Om man skal gjøre det ved hjelp av cross media-markedsføring, geriljamarkedsføring, gjennom pressen eller ved å være synlige på festivaler, kommer an på filmens karakter. Men jeg tror det er viktig å fortelle om produktet tidlig. Det er ikke nok at publikum får vite at det kommer en film på kino i august, sier Ytre-Arne.

Han tror Norge har mye å hente ved å markere seg på de store, internasjonale filmfestivalene, men at det er like viktig å være offensiv på festivalfronten her hjemme. Han ser ingen grunn til at norsk film ikke skal kunne gjøre det bedre på det svenske og danske markedet.

-Vi er ikke kulturelt så unike at danskene og svenskene ikke forstår oss. At norsk film gjør det så bra som vi har sett de siste årene, tror jeg gjenspeiler at vi har fått etablert en god filmskole. Vi har blitt flere og bedre. Bransjen består av erfarne fagfolk og mange lovende talenter. Selv om våre skandinaviske naboer har hatt en lenger og tyngre filmbransje, tror jeg norsk film har all mulighet til å markere seg sterkere i tiden som kommer. At filmene som i dag høster suksess, er en direkte konsekvens av Norsk Filmfonds tilskuddsordninger, er ikke et argument for at opprettelsen av det nye virkemiddelapparatet var en uklok politisk avgjørelse, mener Ytre-Arne.

Snarere tvert imot tror han Filmmeldingen og Kulturdepartementet har tatt bransjens innspill til etterretning.

– Rasjonalisering betyr ikke nødvendigvis at noen må miste jobben. Men vi kan kanskje jobbe smartere, sammen? Det siste man ønsker er å gjøre byråkratiet tyngre, og en sammenslåing og opprettelsen av det nye Norsk Filminstitutt er gjort i tråd med Veiviseren og en politisk målsetning om å styrke produksjonsmiljøet.

– Spesielt tror jeg det er viktig at Informasjonsavdelingen, Lanseringsavdelingen og avdelingen for utvikling og produksjon danner en trekant og blir produsentenes gode hjelpere, avslutter Ytre-Arne.

Bjarte Ytre-Arne begynner i jobben som direktør for Lanseringsavdelingen i Norsk Filminstitutt 9. juni.

Foto: Kristina Meyn Krogvold

MENY