Sørnorsk offensiv

KKF_lite.jpgSørnorsk Filmsenter er under etablering. – Med opprettelsen av Sørnorsk Filmsenter blir det filmpolitiske Norgeskartet komplett, sier styreleder Mette Gundersen.

KKF_stort.jpg

Sørnorsk Filmsenter er under etablering. – Med opprettelsen av Sørnorsk Filmsenter blir det filmpolitiske Norgeskartet komplett, sier styreleder Mette Gundersen.

Sørnorsk Filmsenter er planlagt operativt fra høsten 2008, og i dag går søknadsfristen ut på stillingen som daglig leder. Gundersen hevder at det har kommet inn mange spennende søknader, og ser frem til å gjøre Filmsenteret operativt.

– Når vi får den daglige lederen på plass, vil han eller hun utvikle et visjonsdokument for sentret. Per i dag har vi kun et styre og en sekretærtjeneste styrt fra Kristiansand kommune. Nå er vi ultrakommunale, men det er bare midlertidig, sier hun til Rushprint.

Hun påpeker at regionen allerede huser en rekke viktige institusjoner, som Kortfilmfestivalen i Grimstad og Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Filmbransjen er i ferd med å slå rot på Sørlandet, og Gundersen tror det er avgjørende å gjøre det attraktivt å jobbe i regionen for holde produksjonsmiljøet levende.

– Et problem til nå, har vært at de som har jobbet i bransjen har flyttet til Oslo og andre steder for å komme nærmere produksjonsmiljøene. Men jeg tror vi har gode forutsetninger for å få til et godt spillefilmmiljø på Sørlandet, samtidig som jeg ikke er så naiv at jeg ser nødvendigheten av å hente kompetanse andre steder fra, både i Norge og i utlandet.

Men om det er mulig å etablere et levedyktig spillefilmmiljø, synes hun det er vanskelig å svare på.

– Per i dag har vi ingen fastsatte mål for hvor stort produksjonsvolumet skal være. For tiden spilles jo Barnevandrerne inn her, selv om det har vært lite hyggelig lesning i avisene i den forbindelse. Men vi er gode på digital distribusjon og animasjon, og det skal vi bli enda bedre på, sier Gundersen.

Som mener noe av utfordringen med å etablere et levende produksjonsmiljø, er å oppdage talentene i regionen tidlig – og holde på dem. Hun trekker frem utdanningsinstitusjonene, som Noroff-insituttet og Mediehøgskolen, som viktige i den forbindelse.

I arbeidet mot etableringen av Sørnorsk Filmsenter har Sørlandets TV- og filmforening (STOFF) vært den viktigste samarbeidspartneren.

– STOFF har vært vår viktigste pådriver for å realisere Sørnorsk Filmsenter. De er en helt naturlig samarbeidspartner; det er ikke større her enn at alle kjenner alle. Nå opplever jeg at hele film- og tv-bransjen på Sørlandet drar i samme retning. Ikke minst opplever vi en entusiasme fra de andre filmsentrene som er veldig hyggelig.

-Med opprettelsen av Sørnorsk Filmsenter blir det filmpolitiske Norgeskartet komplett, avslutter hun.

Foto: Billedcollage fra Kortfilmfestivalen i Grimstad, 2007

Sørnorsk offensiv

KKF_lite.jpgSørnorsk Filmsenter er under etablering. – Med opprettelsen av Sørnorsk Filmsenter blir det filmpolitiske Norgeskartet komplett, sier styreleder Mette Gundersen.

KKF_stort.jpg

Sørnorsk Filmsenter er under etablering. – Med opprettelsen av Sørnorsk Filmsenter blir det filmpolitiske Norgeskartet komplett, sier styreleder Mette Gundersen.

Sørnorsk Filmsenter er planlagt operativt fra høsten 2008, og i dag går søknadsfristen ut på stillingen som daglig leder. Gundersen hevder at det har kommet inn mange spennende søknader, og ser frem til å gjøre Filmsenteret operativt.

– Når vi får den daglige lederen på plass, vil han eller hun utvikle et visjonsdokument for sentret. Per i dag har vi kun et styre og en sekretærtjeneste styrt fra Kristiansand kommune. Nå er vi ultrakommunale, men det er bare midlertidig, sier hun til Rushprint.

Hun påpeker at regionen allerede huser en rekke viktige institusjoner, som Kortfilmfestivalen i Grimstad og Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Filmbransjen er i ferd med å slå rot på Sørlandet, og Gundersen tror det er avgjørende å gjøre det attraktivt å jobbe i regionen for holde produksjonsmiljøet levende.

– Et problem til nå, har vært at de som har jobbet i bransjen har flyttet til Oslo og andre steder for å komme nærmere produksjonsmiljøene. Men jeg tror vi har gode forutsetninger for å få til et godt spillefilmmiljø på Sørlandet, samtidig som jeg ikke er så naiv at jeg ser nødvendigheten av å hente kompetanse andre steder fra, både i Norge og i utlandet.

Men om det er mulig å etablere et levedyktig spillefilmmiljø, synes hun det er vanskelig å svare på.

– Per i dag har vi ingen fastsatte mål for hvor stort produksjonsvolumet skal være. For tiden spilles jo Barnevandrerne inn her, selv om det har vært lite hyggelig lesning i avisene i den forbindelse. Men vi er gode på digital distribusjon og animasjon, og det skal vi bli enda bedre på, sier Gundersen.

Som mener noe av utfordringen med å etablere et levende produksjonsmiljø, er å oppdage talentene i regionen tidlig – og holde på dem. Hun trekker frem utdanningsinstitusjonene, som Noroff-insituttet og Mediehøgskolen, som viktige i den forbindelse.

I arbeidet mot etableringen av Sørnorsk Filmsenter har Sørlandets TV- og filmforening (STOFF) vært den viktigste samarbeidspartneren.

– STOFF har vært vår viktigste pådriver for å realisere Sørnorsk Filmsenter. De er en helt naturlig samarbeidspartner; det er ikke større her enn at alle kjenner alle. Nå opplever jeg at hele film- og tv-bransjen på Sørlandet drar i samme retning. Ikke minst opplever vi en entusiasme fra de andre filmsentrene som er veldig hyggelig.

-Med opprettelsen av Sørnorsk Filmsenter blir det filmpolitiske Norgeskartet komplett, avslutter hun.

Foto: Billedcollage fra Kortfilmfestivalen i Grimstad, 2007

MENY