Vestlandet samler krefter

set_lite.jpgI tillegg til at Produsentforeningen Vestlandet ble etablert denne uken, er et nytt filmhus på trappene i Bergen. Dette vitner om veksten produksjonsmiljøet på Vestlandet opplever.

set_stort.jpg

I tillegg til at Produsentforeningen Vestlandet ble etablert denne uken, er et nytt filmhus på trappene i Bergen. Dette vitner om veksten produksjonsmiljøet på Vestlandet opplever.

Denne uken ble det kjent at Produsentforeningen etablerer en avdeling på Vestlandet med Morten Offerdal som konstituerte leder. Med dette har en viktig samarbeidspartner kommet på banen, mener daglig leder i Vestnorsk Filmsenter, Irmelin Nordahl.

– Filmforbundet har etablert lokallagene Bergen og Sørvestlandet fordi produksjonsmiljøet har vokst de fem siste årene og produksjonsselskapene har blitt flere. Når profesjonaliseringen har blitt tydeligere, er det naturlig at Produsentforeningen følger Filmforbundets eksempel, og etablerer en avdeling på Vestlandet. 80 % av produksjonsmiljøet utenfor Oslo befinner seg i dette området, sier Nordahl.

– Sett fra Vestnorsk Filmsenters side vil Produsentforeningens avdeling Vestlandet være en ny viktig samarbeidspartner, på linje med Filmforbundenes lokallag, legger hun til.

Foreningen skal hete Produsentforeningen Vestlandet, og skal ha som hovedformål å sikre vestnorske produsenters interesse og innflytelse ovenfor regionale politikere, myndigheter og institusjoner. Foreningen skal spille inn felles behov overfor sentrale institusjoner og aktører i samarbeid med den sentrale foreningen. Andre viktige mål blir å styrke det faglige samarbeidet, det profesjonelle fagmiljø i landsdelen og sikre fokus på kulturbaserte næringer og skape gode rammebetingelser for disse.

Filmhus i Bergen på trappene
Produksjonsmiljøet opplever en eventyrlig vekst på Vestlandet. Et eksempel er avgjørelsen om å produsere seks nye Varg Veum-filmer, som resulterte i at det det nye filmselskapet CineMiso nå er etablert. Selskapet er en koalisjon av de to produksjonsselskapene Miso Film og Cinenord.

Nå mener bransjeaktører der behov for et slags Filmens Hus i Bergen, og et nytt kraftsenter er på trappene. Filmhuset vil sannsynligvis ligge i tilknytning til USF Verftet og TV2 i Bergen. I tillegg til Vestnorsk Filmsenter, har flere bransjeaktører per i dag tilhold i Verftet, som Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), Alligator Film, Corianderfilm AS, Synopsis Film, Filmfondet FUZZ AS og Norway Film Commission.

Det er fortsatt ikke avklart hvordan det nye filmhuset i Bergen skal finansieres eller når vil se dagens lys.

– Først må vi finne ut hva slags kraftsenter vi ønsker oss, sier Nordahl, som understreker at bransjeorganisasjonene vil være sentrale i utformingen av et filmhus i Bergen, avslutter Nordahl.

Vestlandet samler krefter

set_lite.jpgI tillegg til at Produsentforeningen Vestlandet ble etablert denne uken, er et nytt filmhus på trappene i Bergen. Dette vitner om veksten produksjonsmiljøet på Vestlandet opplever.

set_stort.jpg

I tillegg til at Produsentforeningen Vestlandet ble etablert denne uken, er et nytt filmhus på trappene i Bergen. Dette vitner om veksten produksjonsmiljøet på Vestlandet opplever.

Denne uken ble det kjent at Produsentforeningen etablerer en avdeling på Vestlandet med Morten Offerdal som konstituerte leder. Med dette har en viktig samarbeidspartner kommet på banen, mener daglig leder i Vestnorsk Filmsenter, Irmelin Nordahl.

– Filmforbundet har etablert lokallagene Bergen og Sørvestlandet fordi produksjonsmiljøet har vokst de fem siste årene og produksjonsselskapene har blitt flere. Når profesjonaliseringen har blitt tydeligere, er det naturlig at Produsentforeningen følger Filmforbundets eksempel, og etablerer en avdeling på Vestlandet. 80 % av produksjonsmiljøet utenfor Oslo befinner seg i dette området, sier Nordahl.

– Sett fra Vestnorsk Filmsenters side vil Produsentforeningens avdeling Vestlandet være en ny viktig samarbeidspartner, på linje med Filmforbundenes lokallag, legger hun til.

Foreningen skal hete Produsentforeningen Vestlandet, og skal ha som hovedformål å sikre vestnorske produsenters interesse og innflytelse ovenfor regionale politikere, myndigheter og institusjoner. Foreningen skal spille inn felles behov overfor sentrale institusjoner og aktører i samarbeid med den sentrale foreningen. Andre viktige mål blir å styrke det faglige samarbeidet, det profesjonelle fagmiljø i landsdelen og sikre fokus på kulturbaserte næringer og skape gode rammebetingelser for disse.

Filmhus i Bergen på trappene
Produksjonsmiljøet opplever en eventyrlig vekst på Vestlandet. Et eksempel er avgjørelsen om å produsere seks nye Varg Veum-filmer, som resulterte i at det det nye filmselskapet CineMiso nå er etablert. Selskapet er en koalisjon av de to produksjonsselskapene Miso Film og Cinenord.

Nå mener bransjeaktører der behov for et slags Filmens Hus i Bergen, og et nytt kraftsenter er på trappene. Filmhuset vil sannsynligvis ligge i tilknytning til USF Verftet og TV2 i Bergen. I tillegg til Vestnorsk Filmsenter, har flere bransjeaktører per i dag tilhold i Verftet, som Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), Alligator Film, Corianderfilm AS, Synopsis Film, Filmfondet FUZZ AS og Norway Film Commission.

Det er fortsatt ikke avklart hvordan det nye filmhuset i Bergen skal finansieres eller når vil se dagens lys.

– Først må vi finne ut hva slags kraftsenter vi ønsker oss, sier Nordahl, som understreker at bransjeorganisasjonene vil være sentrale i utformingen av et filmhus i Bergen, avslutter Nordahl.

MENY