NFI som merkevare

merkevare_lite.jpgHvordan skal det nyopprettede Norsk Filminstitutt etablere seg som en god merkevare? – Det er viktigere å bygge en sterk merkevare overfor de bevilgende myndigheter, kulturlivet og filmbransjen enn for det allmenne publikum, mener forsker og kulturkommentator Erling Dokk Holm.

merkevare_stort.jpg

Hvordan skal det nyopprettede Norsk Filminstitutt etablere seg som en god merkevare? – Det er viktigere å bygge en sterk merkevare overfor de bevilgende myndigheter, kulturlivet og filmbransjen enn for det allmenne publikum, mener forsker ved Arkitekthøgskolen og kulturkommentator Erling Dokk Holm.

Erling Dokk Holm er foredragsholder, trend- og merkevareanalytiker, samfunnsviter, forfatter og journalist – ved siden av å være forsker ved Arkitekthøgskolen. Tidligere har han jobbet i Norsk Form og sittet i Norsk Filminstitutts fagråd. Han mener Norsk Filminstitutt (NFI) må se bort fra allmennheten når de skal bygge seg selv som en god merkevare.

– For det første er ikke NFI en sterk merkevare for det allmenne publikum. Mange tror det, men det er ikke slik. Det er viktigere for NFI å bygge en sterk merkevare og identitet overfor de bevilgende myndigheter, kulturlivet generelt og filmbransjen i utlandet og hjemme.

– Det som kjennetegner en god merkevare er at den alltid leverer. På bakgrunn av filmpolitikken har man nå slått sammen Norsk Filmfond, Norsk Filmutvikling og det tidligere Filminstituttet til et nytt Norsk Filminstitutt. NFI har fått en ny leder, Nina Refseth, som det går gjeteord om, og jeg synes hun er modig som har tatt jobben som direktør. Det viktigste for NFI nå, er at de fremstår som kompetente, og at de leverer varene.

– Dette er mye viktigere enn en fin logo. Reklamemateriellet har egentlig ikke noe å si – det er tjenestene NFI leverer, som bestemmer om de opparbeider seg en god merkevare eller ikke. Altså; brukeropplevelsen er avgjørende, slår Dokk Holm fast.

Han tror det er avgjørende at regissørene, produsentene og manusforfatterne ikke opplever NFI som en byråkratisk tungrodd mastodont. Han påpeker at den todelte strukturen vi har levd med til nå, med Norsk Filmfond og det tidligere Norsk Filminstitutt, fungerte veldig godt. De gode, norske filmene som så dagens lys i kinomørket de siste årene, har kommet i Filmfondets levetid. Dette legger et enormt press på det nye NFI, i følge Dokk Holm.

– Å gå fra å være middelmådig til å bli god, er ikke så vanskelig. Men å gå fra å være god til å bli enda bedre, er mye vanskeligere. Det er der NFI står i dag. NFI må bli en god merkevare om man skal bevise at intensjonen bak fusjonen hadde noe for seg.

Holm selv mener han har vært vitne til svært mange sammenslåinger i det offentlige som ikke har vært særlig vellykket, og nevner Nasjonalmuseet som et katastrofalt tilfelle. Selv tror han opprettelsen av det nye Filminstituttet lå i grenseland for hva som er nødvendig. Filmfondet, Norsk Filmutvikling og instituttet fungerte godt som individuelle institusjoner. Det er ikke alle planer som er fornuftlige på papiret, som er fornuftlige i virkeligheten, mener han.

– NFI skal være en merkevare av typen business to business, om man skal se rent markedsføringsmessig på det. Om to papirgrossister A og B fusjonerer, er det viktigste for kunden at de fortsatt vet hvem de skal forholde seg til i bedriften AB, og at de får like gode eller bedre tilbud i henhold til kvalitet og pris på produktet de kjøper, illustrerer Dokk Holm.

Som mener en av hovedutfordringene til NFI nå, er å veilede brukerne, politikere og bevilgende myndigheter og gjøre klart for dem hva NFI faktisk gjør. At NFI ikke hadde en ny, ferdig hjemmeside klart ved åpningen 1. april – og fortsatt ikke har det – gjør at den nye organisasjonen ikke framstår samlet, mener han.

– I dag kan man lage et godt publiseringssystem over natten. Hvorfor ikke nettsidene til det nye instituttet var ferdig til åpningen, synes jeg er underlig. På nfi.no i dag, er det fortsatt linker til de tre, tidligere institusjonene Norsk filminstitutt, Norsk filmfond og Norsk filmutvikling.

Dokk Holm presiserer at han synes både Norsk Filminstitutts tidligere direktør, Vigdis Lian, og nåværende direktør, Nina Refseth, er gode ledere.

– Lista ligger høyt nå, og jeg mener ikke å strå salt i halvåpne sår. Men det er viktig at opprettelsen av det nye NFI fører til at de samlede tjenestene for brukerne blir bedre enn før omorganiseringen.

Foto: Lange Flate Ballær 2

NFI som merkevare

merkevare_lite.jpgHvordan skal det nyopprettede Norsk Filminstitutt etablere seg som en god merkevare? – Det er viktigere å bygge en sterk merkevare overfor de bevilgende myndigheter, kulturlivet og filmbransjen enn for det allmenne publikum, mener forsker og kulturkommentator Erling Dokk Holm.

merkevare_stort.jpg

Hvordan skal det nyopprettede Norsk Filminstitutt etablere seg som en god merkevare? – Det er viktigere å bygge en sterk merkevare overfor de bevilgende myndigheter, kulturlivet og filmbransjen enn for det allmenne publikum, mener forsker ved Arkitekthøgskolen og kulturkommentator Erling Dokk Holm.

Erling Dokk Holm er foredragsholder, trend- og merkevareanalytiker, samfunnsviter, forfatter og journalist – ved siden av å være forsker ved Arkitekthøgskolen. Tidligere har han jobbet i Norsk Form og sittet i Norsk Filminstitutts fagråd. Han mener Norsk Filminstitutt (NFI) må se bort fra allmennheten når de skal bygge seg selv som en god merkevare.

– For det første er ikke NFI en sterk merkevare for det allmenne publikum. Mange tror det, men det er ikke slik. Det er viktigere for NFI å bygge en sterk merkevare og identitet overfor de bevilgende myndigheter, kulturlivet generelt og filmbransjen i utlandet og hjemme.

– Det som kjennetegner en god merkevare er at den alltid leverer. På bakgrunn av filmpolitikken har man nå slått sammen Norsk Filmfond, Norsk Filmutvikling og det tidligere Filminstituttet til et nytt Norsk Filminstitutt. NFI har fått en ny leder, Nina Refseth, som det går gjeteord om, og jeg synes hun er modig som har tatt jobben som direktør. Det viktigste for NFI nå, er at de fremstår som kompetente, og at de leverer varene.

– Dette er mye viktigere enn en fin logo. Reklamemateriellet har egentlig ikke noe å si – det er tjenestene NFI leverer, som bestemmer om de opparbeider seg en god merkevare eller ikke. Altså; brukeropplevelsen er avgjørende, slår Dokk Holm fast.

Han tror det er avgjørende at regissørene, produsentene og manusforfatterne ikke opplever NFI som en byråkratisk tungrodd mastodont. Han påpeker at den todelte strukturen vi har levd med til nå, med Norsk Filmfond og det tidligere Norsk Filminstitutt, fungerte veldig godt. De gode, norske filmene som så dagens lys i kinomørket de siste årene, har kommet i Filmfondets levetid. Dette legger et enormt press på det nye NFI, i følge Dokk Holm.

– Å gå fra å være middelmådig til å bli god, er ikke så vanskelig. Men å gå fra å være god til å bli enda bedre, er mye vanskeligere. Det er der NFI står i dag. NFI må bli en god merkevare om man skal bevise at intensjonen bak fusjonen hadde noe for seg.

Holm selv mener han har vært vitne til svært mange sammenslåinger i det offentlige som ikke har vært særlig vellykket, og nevner Nasjonalmuseet som et katastrofalt tilfelle. Selv tror han opprettelsen av det nye Filminstituttet lå i grenseland for hva som er nødvendig. Filmfondet, Norsk Filmutvikling og instituttet fungerte godt som individuelle institusjoner. Det er ikke alle planer som er fornuftlige på papiret, som er fornuftlige i virkeligheten, mener han.

– NFI skal være en merkevare av typen business to business, om man skal se rent markedsføringsmessig på det. Om to papirgrossister A og B fusjonerer, er det viktigste for kunden at de fortsatt vet hvem de skal forholde seg til i bedriften AB, og at de får like gode eller bedre tilbud i henhold til kvalitet og pris på produktet de kjøper, illustrerer Dokk Holm.

Som mener en av hovedutfordringene til NFI nå, er å veilede brukerne, politikere og bevilgende myndigheter og gjøre klart for dem hva NFI faktisk gjør. At NFI ikke hadde en ny, ferdig hjemmeside klart ved åpningen 1. april – og fortsatt ikke har det – gjør at den nye organisasjonen ikke framstår samlet, mener han.

– I dag kan man lage et godt publiseringssystem over natten. Hvorfor ikke nettsidene til det nye instituttet var ferdig til åpningen, synes jeg er underlig. På nfi.no i dag, er det fortsatt linker til de tre, tidligere institusjonene Norsk filminstitutt, Norsk filmfond og Norsk filmutvikling.

Dokk Holm presiserer at han synes både Norsk Filminstitutts tidligere direktør, Vigdis Lian, og nåværende direktør, Nina Refseth, er gode ledere.

– Lista ligger høyt nå, og jeg mener ikke å strå salt i halvåpne sår. Men det er viktig at opprettelsen av det nye NFI fører til at de samlede tjenestene for brukerne blir bedre enn før omorganiseringen.

Foto: Lange Flate Ballær 2

MENY