NFI skal selge Norge

Golden Compas_lite.jpgFilmkommisjonen og dets virke vil bli overført fra Verftet i Bergen til Norsk Filminstitutt. Dermed blir det instituttets oppgave å selge Norge som locationland. 

Golden Compas_stort.jpg

Filmkommisjonen og dets virke vil bli overført fra Verftet i Bergen til Norsk Filminstitutt. Dermed blir det instituttets oppgave å selge Norge som locationland.

-Vi har ennå ikke mottatt formell bekreftelse, men har fått informasjon fra Kulturdepartementet om at Norsk filmkommisjon vil bli overført Norsk Filminstitutt. Dette vil trolig skje i form av en virksomhetsoverdragelse, slik at de ansatte i Norsk Filmkommisjon følger med til NFI, sier direktør i Norsk Filminstitutt, Nina Refseth til Rushprint.

Norwegian Film Commission (NFC), eller Norsk Filmkommisjon, er en uavhengig, nasjonal stiftelse som har som formål å stimulere til produksjon av internasjonale filmer i Norge. Filmkommisjonen hovedoppgave er å selge Norge som locationland til utenlandske aktører. Per i dag holder Filmkommisjonen til ved USF Verftet i Bergen.

Filmkommisjonen har blant solgt inn norske innspillingssteder i filmer som Det gylne kompass (foto) og den siste Harry Potter-filmen.

Refseth sier at tidspunktet og rammene for når overføringen skal skje ikke er klarlagt enda, men at hun ser frem til å komme i gang med samarbeidet.

– Vi er glade for å få den kompetansen som NFC innehar med oss i arbeidet videre, sier Refseth.

Foto: Det gylne kompass

NFI skal selge Norge

Golden Compas_lite.jpgFilmkommisjonen og dets virke vil bli overført fra Verftet i Bergen til Norsk Filminstitutt. Dermed blir det instituttets oppgave å selge Norge som locationland. 

Golden Compas_stort.jpg

Filmkommisjonen og dets virke vil bli overført fra Verftet i Bergen til Norsk Filminstitutt. Dermed blir det instituttets oppgave å selge Norge som locationland.

-Vi har ennå ikke mottatt formell bekreftelse, men har fått informasjon fra Kulturdepartementet om at Norsk filmkommisjon vil bli overført Norsk Filminstitutt. Dette vil trolig skje i form av en virksomhetsoverdragelse, slik at de ansatte i Norsk Filmkommisjon følger med til NFI, sier direktør i Norsk Filminstitutt, Nina Refseth til Rushprint.

Norwegian Film Commission (NFC), eller Norsk Filmkommisjon, er en uavhengig, nasjonal stiftelse som har som formål å stimulere til produksjon av internasjonale filmer i Norge. Filmkommisjonen hovedoppgave er å selge Norge som locationland til utenlandske aktører. Per i dag holder Filmkommisjonen til ved USF Verftet i Bergen.

Filmkommisjonen har blant solgt inn norske innspillingssteder i filmer som Det gylne kompass (foto) og den siste Harry Potter-filmen.

Refseth sier at tidspunktet og rammene for når overføringen skal skje ikke er klarlagt enda, men at hun ser frem til å komme i gang med samarbeidet.

– Vi er glade for å få den kompetansen som NFC innehar med oss i arbeidet videre, sier Refseth.

Foto: Det gylne kompass

MENY