– Ingen radikale endringer

Ivar_Køhn_lite.jpgIvar Køhn går fra konsulent i Norsk Filmfond til direktør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt. – Vi må få en klarhet i de endringene vi må gjøre i henhold til filmmeldingen, samtidig må vi ta hensyn til innspillene som kommer fra bransjen.

Ivar_Køhn_stort.jpg

Ivar Køhn går fra konsulent i Norsk Filmfond til direktør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt. – Vi må få en klarhet i de endringene vi må gjøre i henhold til filmmeldingen, samtidig må vi ta hensyn til innspillene som kommer fra bransjen.

Som et ledd i Giskes filmpolitiske føringer og opprettelsen av det nye Norsk Filminstitutt (NFI), slås Norsk Filmfond og Norsk Filmutvikling sammen til Avdeling for utvikling og produksjon i det nye virkemiddelapparatet. De siste to årene har Ivar Køhn jobbet som drama- og langfilmkonsulent i Filmfondet. Nå er han tilsatt som avdelingsdirektør i den nye avdelingen for utvikling og produksjon.

– Oppgavene fra Norsk Filmfond og Norsk Filmutvikling blir umiddelbart overført til avdelingen for utvikling og produksjon. Avdelingen er i prinsippet de to organisasjonene og deres ansatte slått sammen til én. Den største endringen akkurat nå, er at jeg faller bort på konsulentsiden. Ellers er det ingen radikale forandringer. Det arbeidet vi begynner på nå, er å se på hvordan vi skal jobbe og organisere oss i tråd med de nye retningslinjene.

Sier Køhn, som mener det skal bli utfordrende og givende å jobbe som avdelingsdirektør for produksjon og utvikling.

Han understreker at avviklingen av Norsk Filmfond og videreføringen av konsulentvirksomheten til Norsk Filminstitutt ikke bør by på nevneverdige konsekvenser verken for nye prosjekter eller bransjen for øvrig.

– Vi håper på så lite fødselssmerter som mulig. Men vi vil bruke litt tid på å gjøre dette ordentlig. Samtidig er det en del som må skje fort; det er mange som venter på svar.

Som avdelingsdirektør vil Køhn bruke den første tiden til å videreformidle tanker og ideer fra avdelingen til og inn i styret. Som tidligere nevnt i Rushprint, varslet Køhn en hardere konkurranse om støttemidlene i tiden fremover da han fortsatt jobbet i Norsk Filmfond. Et av målene nå er å effektivisere bransjen.

– Målet er å styrke bransjen, ha mer kontinuitet og videreformidle erfaringer slik at film- og tv-miljøet får mulighet til å utvikle seg enda lengre. Samtidig som vi tar med oss tidligere erfaringer inn i Filminstituttet, er det viktig å etablere en god dialog med regionene, miljøet og bransjen som helhet. Vi får heller bruke noen måneder på å finne ut av veiene vi skal gå for å nå de målene vi har satt oss, forklarer han.

I kjølevannet av Norsk Filmseminar ble det satt fokus på hvorvidt Norge er et land som utdanner engangsregissører. Produsent Aage Aaberge signaliserer i neste utgave av Rushprint, at han ønsker å ta opp denne tendensen i forhold til talentutvikling. Køhn tror det er viktig at man definerer hva talentutvikling egentlig innebærer.

-Talentutvikling er et satsningsområde i Filmmeldingen som det legges vekt på i Norsk Filminstitutt. Talentutvikling er noe alle er for, men når man diskuterer det, viser det seg at det hersker litt forkjellige ideer om hva begrepet egentlig innebærer. Det er et litt sprikende og vanskelig ord. Men dette skal vi ta tak i, diskutere og samordne.

– Samtidig skal vi ikke glemme at det skjer talentutvikling i dag, hele tiden. I Danmark er det de færreste som får mulighet til å lage en eneste film. De som får det, får til gjengjeld muligheten til å lage flere filmer. Mitt inntrykk er at man i Norge i dag her flere andregangsregissører enn for noen år siden, og at produsentene velger regissører som har laget film før. Sett i det perspektivet blir det kanskje vanskeligere og vanskeligere å lage debutfilm, avslutter han.

Norsk Filmfond melder for øvrig at ny stilling som langfilmkonsulent vil bli utlyst så snart som mulig. Inntil videre vil langfilmkonsulentene Nikolaj Frobenius og Vera Micaelsen vurdere samtlige langfilmprosjekt.

Foto: Ivar Køhn

– Ingen radikale endringer

Ivar_Køhn_lite.jpgIvar Køhn går fra konsulent i Norsk Filmfond til direktør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt. – Vi må få en klarhet i de endringene vi må gjøre i henhold til filmmeldingen, samtidig må vi ta hensyn til innspillene som kommer fra bransjen.

Ivar_Køhn_stort.jpg

Ivar Køhn går fra konsulent i Norsk Filmfond til direktør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt. – Vi må få en klarhet i de endringene vi må gjøre i henhold til filmmeldingen, samtidig må vi ta hensyn til innspillene som kommer fra bransjen.

Som et ledd i Giskes filmpolitiske føringer og opprettelsen av det nye Norsk Filminstitutt (NFI), slås Norsk Filmfond og Norsk Filmutvikling sammen til Avdeling for utvikling og produksjon i det nye virkemiddelapparatet. De siste to årene har Ivar Køhn jobbet som drama- og langfilmkonsulent i Filmfondet. Nå er han tilsatt som avdelingsdirektør i den nye avdelingen for utvikling og produksjon.

– Oppgavene fra Norsk Filmfond og Norsk Filmutvikling blir umiddelbart overført til avdelingen for utvikling og produksjon. Avdelingen er i prinsippet de to organisasjonene og deres ansatte slått sammen til én. Den største endringen akkurat nå, er at jeg faller bort på konsulentsiden. Ellers er det ingen radikale forandringer. Det arbeidet vi begynner på nå, er å se på hvordan vi skal jobbe og organisere oss i tråd med de nye retningslinjene.

Sier Køhn, som mener det skal bli utfordrende og givende å jobbe som avdelingsdirektør for produksjon og utvikling.

Han understreker at avviklingen av Norsk Filmfond og videreføringen av konsulentvirksomheten til Norsk Filminstitutt ikke bør by på nevneverdige konsekvenser verken for nye prosjekter eller bransjen for øvrig.

– Vi håper på så lite fødselssmerter som mulig. Men vi vil bruke litt tid på å gjøre dette ordentlig. Samtidig er det en del som må skje fort; det er mange som venter på svar.

Som avdelingsdirektør vil Køhn bruke den første tiden til å videreformidle tanker og ideer fra avdelingen til og inn i styret. Som tidligere nevnt i Rushprint, varslet Køhn en hardere konkurranse om støttemidlene i tiden fremover da han fortsatt jobbet i Norsk Filmfond. Et av målene nå er å effektivisere bransjen.

– Målet er å styrke bransjen, ha mer kontinuitet og videreformidle erfaringer slik at film- og tv-miljøet får mulighet til å utvikle seg enda lengre. Samtidig som vi tar med oss tidligere erfaringer inn i Filminstituttet, er det viktig å etablere en god dialog med regionene, miljøet og bransjen som helhet. Vi får heller bruke noen måneder på å finne ut av veiene vi skal gå for å nå de målene vi har satt oss, forklarer han.

I kjølevannet av Norsk Filmseminar ble det satt fokus på hvorvidt Norge er et land som utdanner engangsregissører. Produsent Aage Aaberge signaliserer i neste utgave av Rushprint, at han ønsker å ta opp denne tendensen i forhold til talentutvikling. Køhn tror det er viktig at man definerer hva talentutvikling egentlig innebærer.

-Talentutvikling er et satsningsområde i Filmmeldingen som det legges vekt på i Norsk Filminstitutt. Talentutvikling er noe alle er for, men når man diskuterer det, viser det seg at det hersker litt forkjellige ideer om hva begrepet egentlig innebærer. Det er et litt sprikende og vanskelig ord. Men dette skal vi ta tak i, diskutere og samordne.

– Samtidig skal vi ikke glemme at det skjer talentutvikling i dag, hele tiden. I Danmark er det de færreste som får mulighet til å lage en eneste film. De som får det, får til gjengjeld muligheten til å lage flere filmer. Mitt inntrykk er at man i Norge i dag her flere andregangsregissører enn for noen år siden, og at produsentene velger regissører som har laget film før. Sett i det perspektivet blir det kanskje vanskeligere og vanskeligere å lage debutfilm, avslutter han.

Norsk Filmfond melder for øvrig at ny stilling som langfilmkonsulent vil bli utlyst så snart som mulig. Inntil videre vil langfilmkonsulentene Nikolaj Frobenius og Vera Micaelsen vurdere samtlige langfilmprosjekt.

Foto: Ivar Køhn

MENY