Har kvinnelige filmfotografer en fordel?

liteaslaugogstoltenberg.jpgEr kvinnelige filmfotografer bedre til å skape intime opptakssituasjoner enn menn?- Kvinner oppleves som mindre autoritære enn menn. Det kan man bruke til sin fordel, sier Aslaug Holm. – Kvinner får nok folk til å senke guarden litt, tror Anna Myking.  

stortaslaugogstoltenberg.jpg

Er kvinnelige filmfotografer bedre til å skape intime opptakssituasjoner enn menn?– Kvinner oppleves som mindre autoritære enn menn. Det kan man bruke til sin fordel, sier Aslaug Holm. – Kvinner får nok folk til å senke guarden litt, tror Anna Myking.

Som tidligere nevnt i Rushprint, finnes det ikke én eneste norsk spillefilm som er fotografert av en kvinne. Kvinnelige filmfotografer posisjonerer seg imidlertid sterkt innenfor kort- og dokumentarfilmformatet. Her kommenterer de to filmfotografene Aslaug Holm og Anna Myking påstanden om at kvinner er bedre til å skape intime opptakssituasjoner enn menn.

– Det finnes helt klart fordeler med å være kvinne og filmfotograf, spesielt i forhold til dokumentarsjangeren. I motsetning til med spillefilm, er det vanskeligere å kontrollere omgivelsene i arbeid med dokumentar. Som kvinne kan det være lettere å gli inn i et miljø. Man kan fange gode observasjoner som filmfotograf innen dokumentar om man kan være diskret og ikke ta for stor plass. Derfor kan det i enkelte sammenhenger være fordel å være kvinne, mener Aslaug Holm.

Selv er hun er en av landets mest anerkjente dokumentarfotografer. Mest kjent er hun for foto på Knut Erik Jenssens dokumentar Heftig og Begeistret (2001) og dokumentaren om Jens Stoltenberg med tittelen Oljeberget(2006) som hun også hadde regi på. Hennes flørt med mannskoret i Berlevåg skulle bli forløsende for Holm som filmfotograf. I kjølvannet av Heftig og Begeistret og Rushprints intervju med Holm i 2004, oppsto begrepet Aslaugs metode – om hvordan hun bryter nærgrensen mellom seg selv og objektet slik at det "magiske rommet" foran kamera oppstår.

-I Heftig og Begeistret var jeg flere ganger helt alene med objektet i opptakssituasjonen. Slik kan man oppnå en autentisitet, og dette er noe man kan utnytte bedre i spillefilm. Lars Von Trier jobber ofte på denne måten. I dokumentaren er det et filmatisk grep å minske avstanden mellom objektet og kameraet. Slik kan intimitet være et rent estetisk grep å skape nærvær, sier Holm, som for å forklare sin egen metode.

– Det handler om å avmysifisere kameraet og fokusere på det menneskelige i opptakssituasjonen. Kameraet kan virke truende, derfor er det viktig å opprette en god dialog og få personene som fotograferes til å føle seg komfortable. Tradisjonelt sett oppleves kvinner som mindre autoritære, og det kan man bruke til sin fordel som filmfotograf, legger hun til.

Anna Myking
er utdannet fra Den Norske Filmskolen, og har blant annet fotografert Trond Fausa Aurvaags Alene Menn Sammen (2006) og Dag Johan Haugeruds Trøbbel (2006). Da Rushprint ringer står hun opptatt på settet, men leverer gladelig følgende refleksjoner rundt emnet:

– Jeg tror kvinner og menn oppfører seg forskjellig og har ulike egenskaper – og dette gjelder naturligvis også for filmfotografer. Men, kvinner har nok den egenskapen at de får folk til å senke guarden litt. Men i det store og det hele tror jeg det er personligheten som teller – uavhengig av kjønn.

At menn automatisk får mer autoritet i rollen er nok både en fordel og en ulempe. Om man som kvinne har lettere for å komme nært innpå intervjuobjektet synes jeg det er vanskelig å svare på, legger hun til.

I likhet med Aslaug Holm er Anna Myking ofte alene med den hun fotograferer. Myking selv mener det er vanskelig å si om kontakten hun oppnår med objektet henger sammen med personligheten hennes, og om det faktum at hun er kvinne spiller noe rolle.

– Jeg har sjelden jobbet med mannlige filmfotografer. Sånn sett har jeg ikke så mye å sammenlikne med! Det kan hende regissører som har jobbet med både mannlige og kvinnelige filmfotografer har gjort seg flere tanker om dette.

Holm mener imidlertid at kvinner har mye å tilføre rollen som filmfotograf.

– Jeg var på et faglig forum med kvinnelige filmskapere en gang, og da jeg begynte å snakke om det kvinnelige blikket steilet alle. Jeg mente ikke å snakke kvinnesak, men det dreier seg om en måte å se verden på. Kvinner har noen intuitive egenskaper i forhold til atmosfære mellom mennesker man kan dra nytte av i filmsammenheng.

– Menn kan også ha denne egenskapen, det gjelder ikke bare kvinner. Det handler om personlige egenskaper, presiserer hun.


Foto: Jens Stoltenberg og Aslaug Holm

Har kvinnelige filmfotografer en fordel?

liteaslaugogstoltenberg.jpgEr kvinnelige filmfotografer bedre til å skape intime opptakssituasjoner enn menn?- Kvinner oppleves som mindre autoritære enn menn. Det kan man bruke til sin fordel, sier Aslaug Holm. – Kvinner får nok folk til å senke guarden litt, tror Anna Myking.  

stortaslaugogstoltenberg.jpg

Er kvinnelige filmfotografer bedre til å skape intime opptakssituasjoner enn menn?– Kvinner oppleves som mindre autoritære enn menn. Det kan man bruke til sin fordel, sier Aslaug Holm. – Kvinner får nok folk til å senke guarden litt, tror Anna Myking.

Som tidligere nevnt i Rushprint, finnes det ikke én eneste norsk spillefilm som er fotografert av en kvinne. Kvinnelige filmfotografer posisjonerer seg imidlertid sterkt innenfor kort- og dokumentarfilmformatet. Her kommenterer de to filmfotografene Aslaug Holm og Anna Myking påstanden om at kvinner er bedre til å skape intime opptakssituasjoner enn menn.

– Det finnes helt klart fordeler med å være kvinne og filmfotograf, spesielt i forhold til dokumentarsjangeren. I motsetning til med spillefilm, er det vanskeligere å kontrollere omgivelsene i arbeid med dokumentar. Som kvinne kan det være lettere å gli inn i et miljø. Man kan fange gode observasjoner som filmfotograf innen dokumentar om man kan være diskret og ikke ta for stor plass. Derfor kan det i enkelte sammenhenger være fordel å være kvinne, mener Aslaug Holm.

Selv er hun er en av landets mest anerkjente dokumentarfotografer. Mest kjent er hun for foto på Knut Erik Jenssens dokumentar Heftig og Begeistret (2001) og dokumentaren om Jens Stoltenberg med tittelen Oljeberget(2006) som hun også hadde regi på. Hennes flørt med mannskoret i Berlevåg skulle bli forløsende for Holm som filmfotograf. I kjølvannet av Heftig og Begeistret og Rushprints intervju med Holm i 2004, oppsto begrepet Aslaugs metode – om hvordan hun bryter nærgrensen mellom seg selv og objektet slik at det "magiske rommet" foran kamera oppstår.

-I Heftig og Begeistret var jeg flere ganger helt alene med objektet i opptakssituasjonen. Slik kan man oppnå en autentisitet, og dette er noe man kan utnytte bedre i spillefilm. Lars Von Trier jobber ofte på denne måten. I dokumentaren er det et filmatisk grep å minske avstanden mellom objektet og kameraet. Slik kan intimitet være et rent estetisk grep å skape nærvær, sier Holm, som for å forklare sin egen metode.

– Det handler om å avmysifisere kameraet og fokusere på det menneskelige i opptakssituasjonen. Kameraet kan virke truende, derfor er det viktig å opprette en god dialog og få personene som fotograferes til å føle seg komfortable. Tradisjonelt sett oppleves kvinner som mindre autoritære, og det kan man bruke til sin fordel som filmfotograf, legger hun til.

Anna Myking
er utdannet fra Den Norske Filmskolen, og har blant annet fotografert Trond Fausa Aurvaags Alene Menn Sammen (2006) og Dag Johan Haugeruds Trøbbel (2006). Da Rushprint ringer står hun opptatt på settet, men leverer gladelig følgende refleksjoner rundt emnet:

– Jeg tror kvinner og menn oppfører seg forskjellig og har ulike egenskaper – og dette gjelder naturligvis også for filmfotografer. Men, kvinner har nok den egenskapen at de får folk til å senke guarden litt. Men i det store og det hele tror jeg det er personligheten som teller – uavhengig av kjønn.

At menn automatisk får mer autoritet i rollen er nok både en fordel og en ulempe. Om man som kvinne har lettere for å komme nært innpå intervjuobjektet synes jeg det er vanskelig å svare på, legger hun til.

I likhet med Aslaug Holm er Anna Myking ofte alene med den hun fotograferer. Myking selv mener det er vanskelig å si om kontakten hun oppnår med objektet henger sammen med personligheten hennes, og om det faktum at hun er kvinne spiller noe rolle.

– Jeg har sjelden jobbet med mannlige filmfotografer. Sånn sett har jeg ikke så mye å sammenlikne med! Det kan hende regissører som har jobbet med både mannlige og kvinnelige filmfotografer har gjort seg flere tanker om dette.

Holm mener imidlertid at kvinner har mye å tilføre rollen som filmfotograf.

– Jeg var på et faglig forum med kvinnelige filmskapere en gang, og da jeg begynte å snakke om det kvinnelige blikket steilet alle. Jeg mente ikke å snakke kvinnesak, men det dreier seg om en måte å se verden på. Kvinner har noen intuitive egenskaper i forhold til atmosfære mellom mennesker man kan dra nytte av i filmsammenheng.

– Menn kan også ha denne egenskapen, det gjelder ikke bare kvinner. Det handler om personlige egenskaper, presiserer hun.


Foto: Jens Stoltenberg og Aslaug Holm

MENY