Filmregionene samler seg

kautokeino_lite.jpgDe regionale filmsentrene og filmfondene har stiftet den felles organisasjonen FilmReg. – FilmReg skal bli et samlende forum der regionale filmspørsmål er i fokus, sier leder Irmelin Nordahl.   

kautokeino_stort.jpg

De regionale filmsentrene og filmfondene har stiftet den felles organisasjonen FilmReg. – FilmReg skal bli et samlende forum der regionale filmspørsmål er i fokus, sier leder Irmelin Nordahl.

Etter et drøyt år med jevnlige møter mellom de regionale filmsentrene og filmfondene, opprettes nå organisasjonen FilmReg.

– FilmReg skal være talerør på linje med andre interesseorganisasjoner i bransjen, og ha en klar stemme inn i Kulturdepartementet. FilmReg skal bli et forum der regionale filmspørsmål er i fokus med mål om en samlende filmpolitikk, sier den nyutnevnte lederen i FilmReg, Irmelin Nordahl til Rushprint.

Stiftelsesmøtet skjedde under Kosmorama, Trondheim internasjonale filmfestival. Det nyoppnevnte styret består av leder Irmelin Nordahl fra Vestnorsk Filmsenter, nestleder Svein Andersen fra FilmCamp, kasserer Lars L. Marøy fra Filmfondet Fuzz, samt varamedlemmene Inge Tenvik fra Film3 og Ola Lund Renolen fra Midtnorsk Filmsenter.

– FilmReg skal ha minimum fire samlinger i året. Vi ønsker å lage et forutsigbart system for våre brukere og være en organisasjon man kan komme til. Vår åpenhet går alle veier, forklarer Nordahl.
Som kan fortelle at det første som står på trappene er å utvikle en handlingsplan.

– Det er viktig at vi bevarer stemmene og mangfoldet av historier som kommer fra regionene. Det er et helt klart behov for et samlende forum der regionale filmspørsmål tas opp til debatt.

– Noe av det første vi vil gjøre er å kartlegge kompetansen i regionene. Vi kommer også til å gå i dialog med det nye filminstituttet. Når de nye avdelingslederne er satt, vil vi invitere til et møte med en klar dagsorden, legger hun til.

FilmReg har satt seg en rekke mål og ambisjoner. Organisasjonen ønsker blant annet å representere de regionale filmsentrene og filmfondenes felles interesser overfor nasjonale politikere, myndigheter og institusjoner, heter det i en pressemelding. FilmReg skal også jobbe for økt regional og nasjonal satsing på filmproduksjon som kunstart og kulturbasert næringsvirksomhet.

FilmReg har som som mål å arbeide mot å heve filmnivået og stimulere til flere filmarbeidsplasser i Norge, øke publikumstilfanget på norske filmer og styrke Norge som en internasjonal filmnasjon.

Foto: Kautokeinoopprøret

Filmregionene samler seg

kautokeino_lite.jpgDe regionale filmsentrene og filmfondene har stiftet den felles organisasjonen FilmReg. – FilmReg skal bli et samlende forum der regionale filmspørsmål er i fokus, sier leder Irmelin Nordahl.   

kautokeino_stort.jpg

De regionale filmsentrene og filmfondene har stiftet den felles organisasjonen FilmReg. – FilmReg skal bli et samlende forum der regionale filmspørsmål er i fokus, sier leder Irmelin Nordahl.

Etter et drøyt år med jevnlige møter mellom de regionale filmsentrene og filmfondene, opprettes nå organisasjonen FilmReg.

– FilmReg skal være talerør på linje med andre interesseorganisasjoner i bransjen, og ha en klar stemme inn i Kulturdepartementet. FilmReg skal bli et forum der regionale filmspørsmål er i fokus med mål om en samlende filmpolitikk, sier den nyutnevnte lederen i FilmReg, Irmelin Nordahl til Rushprint.

Stiftelsesmøtet skjedde under Kosmorama, Trondheim internasjonale filmfestival. Det nyoppnevnte styret består av leder Irmelin Nordahl fra Vestnorsk Filmsenter, nestleder Svein Andersen fra FilmCamp, kasserer Lars L. Marøy fra Filmfondet Fuzz, samt varamedlemmene Inge Tenvik fra Film3 og Ola Lund Renolen fra Midtnorsk Filmsenter.

– FilmReg skal ha minimum fire samlinger i året. Vi ønsker å lage et forutsigbart system for våre brukere og være en organisasjon man kan komme til. Vår åpenhet går alle veier, forklarer Nordahl.
Som kan fortelle at det første som står på trappene er å utvikle en handlingsplan.

– Det er viktig at vi bevarer stemmene og mangfoldet av historier som kommer fra regionene. Det er et helt klart behov for et samlende forum der regionale filmspørsmål tas opp til debatt.

– Noe av det første vi vil gjøre er å kartlegge kompetansen i regionene. Vi kommer også til å gå i dialog med det nye filminstituttet. Når de nye avdelingslederne er satt, vil vi invitere til et møte med en klar dagsorden, legger hun til.

FilmReg har satt seg en rekke mål og ambisjoner. Organisasjonen ønsker blant annet å representere de regionale filmsentrene og filmfondenes felles interesser overfor nasjonale politikere, myndigheter og institusjoner, heter det i en pressemelding. FilmReg skal også jobbe for økt regional og nasjonal satsing på filmproduksjon som kunstart og kulturbasert næringsvirksomhet.

FilmReg har som som mål å arbeide mot å heve filmnivået og stimulere til flere filmarbeidsplasser i Norge, øke publikumstilfanget på norske filmer og styrke Norge som en internasjonal filmnasjon.

Foto: Kautokeinoopprøret

MENY