Avverget dinosaurer i NFI

Filmens hus lite_ny.jpgKulturdepartement har snudd: Direktøren for produksjons- og utviklingsområdet i det nye Filminstituttet blir likevel ansatt på åremål. – At bransjen sto samlet var helt avgjørende, mener forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen.

Filmens hus stort_ny.jpg

Kulturdepartement har snudd: Direktøren for produksjons- og utviklingsområdet i det nye Filminstituttet blir likevel ansatt på åremål. – At bransjen sto samlet var helt avgjørende, mener forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen.

Med en samlet bransje i ryggen, gikk bransjeorganisasjonene og deres representanter i forrige ute sammen og forfattet et brev til Kulturdepartementet, med tittelen "Fri oss fra dinosaurene!".

"Vi appellerer til Departementet om å våkne i tolvte time, omgjøre sin beslutning og la være å gjøre en feil som kan komme til å ri filmproduksjonen i flere tiår fremover. Det blåser en frisk vind gjennom norsk filmbransje nå. Det siste vi trenger er nye dinosaurer", heter det i innlegget, som også sto på trykk i Dagbladet.

I innlegget la bransjeorganisasjonene vekt på at ledere som foretar kunstneriske prioriteringer ikke må sitte på ubestemt tid. I tråd med dette, uttrykte de sin bekymring for at Kulturdepartementet skulle bryte med dette prinsippet i ansettelsen av direktøren for produksjons- og utviklingsområdet i det nye Filminstituttet.

– Dette har vært et samlet krav fra bransjen hele tiden, og vi er selvsagt veldig fornøyd med at Kulturdepartementet har hørt på oss og snudd i denne saken, sier forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen til Rushprint.

– Stillingen det gjelder, er kanskje den mest innflytelsesrike i hele bransjen. Når både konsulentene og direktøren for det nye instituttet er ansatt på åremål, er det bare rett og rimelig at direktøren på produksjons- og utviklingsområdet også er det. Dette er den stillingen med størst kunstnerisk påvirkning, legger han til.

Et viktig argument fra bransjen var at direktørene for Norsk Filmfond og Norsk Filmutvikling, som ivaretar samme funksjoner i dag, har vært ansatt på åremål.

– At bransjen sto samlet var – helt udiskutabelt – avgjørende for at Kulturdepartementet snudde i dette spørsmålet, slår Pedersen fast.

Foto: Ida Meyn, NFI.

Avverget dinosaurer i NFI

Filmens hus lite_ny.jpgKulturdepartement har snudd: Direktøren for produksjons- og utviklingsområdet i det nye Filminstituttet blir likevel ansatt på åremål. – At bransjen sto samlet var helt avgjørende, mener forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen.

Filmens hus stort_ny.jpg

Kulturdepartement har snudd: Direktøren for produksjons- og utviklingsområdet i det nye Filminstituttet blir likevel ansatt på åremål. – At bransjen sto samlet var helt avgjørende, mener forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen.

Med en samlet bransje i ryggen, gikk bransjeorganisasjonene og deres representanter i forrige ute sammen og forfattet et brev til Kulturdepartementet, med tittelen "Fri oss fra dinosaurene!".

"Vi appellerer til Departementet om å våkne i tolvte time, omgjøre sin beslutning og la være å gjøre en feil som kan komme til å ri filmproduksjonen i flere tiår fremover. Det blåser en frisk vind gjennom norsk filmbransje nå. Det siste vi trenger er nye dinosaurer", heter det i innlegget, som også sto på trykk i Dagbladet.

I innlegget la bransjeorganisasjonene vekt på at ledere som foretar kunstneriske prioriteringer ikke må sitte på ubestemt tid. I tråd med dette, uttrykte de sin bekymring for at Kulturdepartementet skulle bryte med dette prinsippet i ansettelsen av direktøren for produksjons- og utviklingsområdet i det nye Filminstituttet.

– Dette har vært et samlet krav fra bransjen hele tiden, og vi er selvsagt veldig fornøyd med at Kulturdepartementet har hørt på oss og snudd i denne saken, sier forbundsleder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen til Rushprint.

– Stillingen det gjelder, er kanskje den mest innflytelsesrike i hele bransjen. Når både konsulentene og direktøren for det nye instituttet er ansatt på åremål, er det bare rett og rimelig at direktøren på produksjons- og utviklingsområdet også er det. Dette er den stillingen med størst kunstnerisk påvirkning, legger han til.

Et viktig argument fra bransjen var at direktørene for Norsk Filmfond og Norsk Filmutvikling, som ivaretar samme funksjoner i dag, har vært ansatt på åremål.

– At bransjen sto samlet var – helt udiskutabelt – avgjørende for at Kulturdepartementet snudde i dette spørsmålet, slår Pedersen fast.

Foto: Ida Meyn, NFI.

MENY