Scanpix lanserer filmarkiv

Scanpix_lite.jpgScanpix utvikler nå et stockshotarkiv. Målet er å bli Nordens største bildebank for levende bilder. – Med min bakgrunn som produsent er det morsomt å se at film- og tv-bransjen er potensielle kunder og leverandør samtidig, sier Lars Borg i Scanpix.

Scanpix_454x305.jpg

Scanpix utvikler nå et stockshotarkiv. Målet er å bli Nordens største bildebank for levende bilder. – Med min bakgrunn som produsent er det morsomt å se at film- og tv-bransjen er potensielle kunder og leverandør samtidig, sier Lars Borg i Scanpix.

Det digitale onlinetjenesten med levende bilder Scanpix nå utvikler er et såkalt stockshotarkiv. Tjenesten bygges opp på samme prinsipp som tradisjonelle bildearkiver, med avanserte søkefunksjoner innenfor katalogiserte systemer. Her kan man søke fram audiovisuelle snutter i tillegg til å levere filmsekvenser for salg fra databasen.

– Scanpix er et av Nordens største bildebyrå med lange tradisjoner i formidling av nyhetsbilder og annet bildemateriale for bruk i pressen. Å satse på utviklingen av et digitalt arkiv for levende bilder er et naturlig ledd i satsningen på en bredde innenfor det visuelle tilbudet, forteller Lars Borg i Scanpix.

Han mener det nye digitalarkivet kan sammenliknes med tjenester som BBC Motion Gallery og Getty Images. Scanpixs nye tjenesten vil bestå av tre hovedelementer.

– Tjenesten vil bestå av et onlinearkiv hvor man kan søke etter levende bilder, en researchtjeneste hvor man gjennom et nasjonalt og internasjonalt nettverk kan finne materiale, i tillegg til en tjeneste for rettighetsklarering av levende bilder.

Borg mener det vil være naturlig for Scanpix å være i dialog med hele film- og tv-produksjonsmiljøet for å gjøre arkivet best mulig. Bransjen vil få en mulighet til å levere filmsekvenser for salg til arkivet, samtidig som de kan kjøpe bildemateriale de trenger.

– Med min bakgrunn som film- og tv-produsent er det ekstra morsomt å se at miljøet vi henvender oss til både er potensielle kunder og leverandører. Arkivet kan bli et viktig distribusjonsledd av stock shots for den audiovisuelle bransjen. Verden etterspør levende bilder i stadig økende grad i forhold til stills, spesielt i forhold til bruk på nettet og web-tv.

– Vi ønsker å tilby illustrasjonsmateriale i tillegg til historisk og redaksjonelt materiale. Å hente informasjon fra arkivet kan derfor være nyttig for de som driver med for eksempel dokumentfilm- og tv-produksjon, forklarer Borg.

Han mener arkivet kan bli et nytt bein å stå på for de som eier opphavsrett til levende bilder. I følge Borg har Scanpix kompetansen til å tilgjengeliggjøre de beste bildene i tillegg til å sikre visuell og kommersiell merverdi på stockshots som ligger online.

En beta-versjon ligger allerede ute på hjemmesidene til Scanpix. Men fra april vil Scanpix henvende seg mot den audiovisuelle bransjen og starte annonseringen. I forhold til pris, kan Borg fortelle at det vil være naturlig for Scanpix å legge seg på et nivå som er gjengs for sammenliknbart arkivmateriale.

– Det er naturlig å sammenlikne seg med NRK og andre institusjoner som selger arkivmateriale, avslutter Borg.

Scanpix har Norges eldste og største bildearkiv (10 millioner bilder online). Selskapet har sine røtter i NTB-foto og Scanfoto, som fusjonerte og dannet Scanpix i 1999. Selskapet omsetter for over 100 millioner kroner i året. Scanpix eies av de to selskapene NTB og Scanpix Scandinavia – hvorav sistnevnte igjen eies av Schibsted.

Foto: Scanpix

Scanpix lanserer filmarkiv

Scanpix_lite.jpgScanpix utvikler nå et stockshotarkiv. Målet er å bli Nordens største bildebank for levende bilder. – Med min bakgrunn som produsent er det morsomt å se at film- og tv-bransjen er potensielle kunder og leverandør samtidig, sier Lars Borg i Scanpix.

Scanpix_454x305.jpg

Scanpix utvikler nå et stockshotarkiv. Målet er å bli Nordens største bildebank for levende bilder. – Med min bakgrunn som produsent er det morsomt å se at film- og tv-bransjen er potensielle kunder og leverandør samtidig, sier Lars Borg i Scanpix.

Det digitale onlinetjenesten med levende bilder Scanpix nå utvikler er et såkalt stockshotarkiv. Tjenesten bygges opp på samme prinsipp som tradisjonelle bildearkiver, med avanserte søkefunksjoner innenfor katalogiserte systemer. Her kan man søke fram audiovisuelle snutter i tillegg til å levere filmsekvenser for salg fra databasen.

– Scanpix er et av Nordens største bildebyrå med lange tradisjoner i formidling av nyhetsbilder og annet bildemateriale for bruk i pressen. Å satse på utviklingen av et digitalt arkiv for levende bilder er et naturlig ledd i satsningen på en bredde innenfor det visuelle tilbudet, forteller Lars Borg i Scanpix.

Han mener det nye digitalarkivet kan sammenliknes med tjenester som BBC Motion Gallery og Getty Images. Scanpixs nye tjenesten vil bestå av tre hovedelementer.

– Tjenesten vil bestå av et onlinearkiv hvor man kan søke etter levende bilder, en researchtjeneste hvor man gjennom et nasjonalt og internasjonalt nettverk kan finne materiale, i tillegg til en tjeneste for rettighetsklarering av levende bilder.

Borg mener det vil være naturlig for Scanpix å være i dialog med hele film- og tv-produksjonsmiljøet for å gjøre arkivet best mulig. Bransjen vil få en mulighet til å levere filmsekvenser for salg til arkivet, samtidig som de kan kjøpe bildemateriale de trenger.

– Med min bakgrunn som film- og tv-produsent er det ekstra morsomt å se at miljøet vi henvender oss til både er potensielle kunder og leverandører. Arkivet kan bli et viktig distribusjonsledd av stock shots for den audiovisuelle bransjen. Verden etterspør levende bilder i stadig økende grad i forhold til stills, spesielt i forhold til bruk på nettet og web-tv.

– Vi ønsker å tilby illustrasjonsmateriale i tillegg til historisk og redaksjonelt materiale. Å hente informasjon fra arkivet kan derfor være nyttig for de som driver med for eksempel dokumentfilm- og tv-produksjon, forklarer Borg.

Han mener arkivet kan bli et nytt bein å stå på for de som eier opphavsrett til levende bilder. I følge Borg har Scanpix kompetansen til å tilgjengeliggjøre de beste bildene i tillegg til å sikre visuell og kommersiell merverdi på stockshots som ligger online.

En beta-versjon ligger allerede ute på hjemmesidene til Scanpix. Men fra april vil Scanpix henvende seg mot den audiovisuelle bransjen og starte annonseringen. I forhold til pris, kan Borg fortelle at det vil være naturlig for Scanpix å legge seg på et nivå som er gjengs for sammenliknbart arkivmateriale.

– Det er naturlig å sammenlikne seg med NRK og andre institusjoner som selger arkivmateriale, avslutter Borg.

Scanpix har Norges eldste og største bildearkiv (10 millioner bilder online). Selskapet har sine røtter i NTB-foto og Scanfoto, som fusjonerte og dannet Scanpix i 1999. Selskapet omsetter for over 100 millioner kroner i året. Scanpix eies av de to selskapene NTB og Scanpix Scandinavia – hvorav sistnevnte igjen eies av Schibsted.

Foto: Scanpix

MENY