Millionstøtte til Max Manus

max manus lite.jpgDen norske langfilmen Max Manus har fått 580 000 euro i støtte fra EURIMAGES. 

max manus stort.jpg

Den norske langfilmen Max Manus har fått 580 000 euro i støtte fra EURIMAGES. 

Tilskuddet fra det europeiske samproduksjonsfondet EURIMAGES på 580 000 euro tilsvarer 4,64 millioner kroner.

– Avgjørelsen var enstemmig, og juryen fremhevet både at Max Manus var en spennende karakter, at det var et drivende manus samt prosjektets internasjonale potensiale, sier Ivar Køhn i Norsk filmfond.

Max Manus, som tidligere har mottatt 17 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filmfond, er basert på den virkelige historien om motstandsmannen Max Manus (1914-96). Filmen starter ved krigsutbruddet og følger Max gjennom krigen og inn i fredssommeren.

EURIMAGES ble opprettet i 1989 og er Europarådets fond for samproduksjon av film. Den forrige norske filmen som fikk tilskudd derifra var den Gaarder-baserte langfilmen Appelsinpiken.

Dette melder Norsk Filmfond

Foto: Axel Hennie som Max Manus

Millionstøtte til Max Manus

max manus lite.jpgDen norske langfilmen Max Manus har fått 580 000 euro i støtte fra EURIMAGES. 

max manus stort.jpg

Den norske langfilmen Max Manus har fått 580 000 euro i støtte fra EURIMAGES. 

Tilskuddet fra det europeiske samproduksjonsfondet EURIMAGES på 580 000 euro tilsvarer 4,64 millioner kroner.

– Avgjørelsen var enstemmig, og juryen fremhevet både at Max Manus var en spennende karakter, at det var et drivende manus samt prosjektets internasjonale potensiale, sier Ivar Køhn i Norsk filmfond.

Max Manus, som tidligere har mottatt 17 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filmfond, er basert på den virkelige historien om motstandsmannen Max Manus (1914-96). Filmen starter ved krigsutbruddet og følger Max gjennom krigen og inn i fredssommeren.

EURIMAGES ble opprettet i 1989 og er Europarådets fond for samproduksjon av film. Den forrige norske filmen som fikk tilskudd derifra var den Gaarder-baserte langfilmen Appelsinpiken.

Dette melder Norsk Filmfond

Foto: Axel Hennie som Max Manus

MENY