Kaos i Kortfilmfestivalen

kortfilmfestivalen lite.jpg

Når programkomiteen i Kortfilmfestivalen nå trekker seg, er det fullt kaos i forkant av den årlige bransjefesten i Grimstad. – At daglig leder skal sitte med myndigheten over programinnholdet er å frata programkomiteen sin kunstneriske frihet, sier medlem av programkomiteen, Rolv Gjestland.

kortfilmfestivalen stort.jpg

Når programkomiteen i Kortfilmfestivalen nå trekker seg, er det fullt kaos i forkant av den årlige bransjefesten i Grimstad. – At daglig leder skal sitte med myndigheten over programinnholdet er å frata programkomiteen sin kunstneriske frihet, sier medlem av programkomiteen, Rolv Gjestland.

Gjestland og de fem andre medlemmene i programkomiteen har nå sagt fra seg sine verv og posisjoner i Kortfilmfestivalen.

– Dette er en protest mot styret. Kortfilmfestivalen ble knutepunktinstitusjon i 2006, og i vedtektene står det at det er programkomiteen som har det kunstneriske ansvaret. At daglig leder skal sitte med myndigheten over programinnholdet er å frata programkomiteen sin kunstneriske frihet. Da mister vi myndigheten, og derfor trekker vi oss fra våre verv, forklarer Rolv Gjestland.

Som har vært med å drive Kortfilmfestivalen siden 1984.

– Jeg tenkte jeg skulle feire 25 årsjubileum, men en gang må man vel gi seg. Jeg har vært med i Kortfilmfestivalens ledelse siden 1984, og vært teknisk sjef hele veien. Før var det styret som var stiftelsens høyeste organ. Styret lagde programmene, vi jobbet etter en flat struktur og så det som et kollektivt ansvar at festivalen ble best mulig. Dette fungerte veldig bra. Da vi ble knutepunktinstitusjon i 2006 måtte vi imidlertid formalisere veldig mange ting, sier Gjestland.

Det var på et styremøte 19. november i høst at daglig leder i Kortfilmfestivalen, Torunn Nyen, motsatte seg et enstemmig profilvedtak i programkomiteen. Styret vedtok ved hjelp fra styreleders dobbeltstemme å gi daglig leder avgjørende myndighet over programinnholdet. I følge programkomiteen var dette i strid med forutsetningene for knutepunktavtalen. Nyen vil selv ikke bekrefte at det var denne avgjørelsen som fikk programkomiteen til å trekke seg.

– Det må programkomiteen svare for. Mitt anliggende var at vi i 2008 ikke måtte gjøre store grep i det jeg ser på som kjerneområdet for Kortfilmfestivalen; norsk kort- og dokumentarfilm. Jeg var blant annet redd vi kunne skade publikumsgrunnlaget vårt. Det er jo nettopp folk som arbeider med kort- og dokumentarfilm i Norge som kommer til Grimstad, sier hun.

Mye av forløpet til konflikten koker ned til uenighet mellom daglig leder og programkomiteens ulike syn på driften av Kortfilmfestivalen. Tidligere i høst vedtok programkomiteen å endre festivalens programprofil. I følge styreleder i Kortfilmfestivalen, Solveig Solbakken, kom vedtaket i konflikt med Nyens forslag til grep for å bedre økonomien. Gjestland er imidlertid ikke enig.

– At vårt vedtak er i konflikt med daglig leders ønske om å bedre økonomien er helt på jordet. Intensjonen vår var å redusere størrelsen på konkurranseprogrammer, for å skape rom for annen film. En måte å gjøre dette på er å skjære ned på kort- og dokumentarfilmer som vises andre steder likevel. Vi ønsket å gå ned fra 16 programmer til 10 eller 12, samle all filmvisninger i kulturhuset og gjøre festivalen luftigere. Vi ville med andre ord gjøre festivalen bedre og billigere, slår Gjestland fast.

– Dersom vi hadde fått forslaget på forhånd, kunne vi ha drøftet de filmpolitiske konsekvensene med relevante samarbeidspartnere i filmbransjen. Det å fjerne konkurransen for dokumentarfilm over 60 min er en forholdsvis kontroversiell avgjørelse. Jeg er ikke uenig i at slike grep kan tas i framtiden, men ikke nå som økonomien krever forsiktighet, mener Nyen.

Som ikke ønsket å forandre på konkurranseprogrammene nå.

– Det er etter min mening et stort kunstnerisk handlingsrom for programkomiteen innenfor de rammer jeg la opp til i mitt spareprogram. Jeg ba bare om at vi i 2008 måtte bevare status quo i konkurranseprogrammene, legger hun til.

Bare et halvt år før den 31. bransjefesten for filmmiljøet går av stabelen i Grimstad, er det fullt kaos i for ledelsen.

– En kuriositet verdt å merke seg er at det står i vedtektene at det er programkomiteens sittende medlemmer som skal innstille en ny programkomité. Nå som programkomiteen har trukket seg, er det heller ingen som har myndighet til opprette en ny programkomité, sier Gjestland. Nyen på sin side ser annerledes på saken.

-Det er kanskje naivt, men jeg håper fortsatt at mange av oss kan samarbeide om festivalen i framtiden. Vi er mennesker med stor kompetanse på det å arrangere Kortfilmfestivalen og vi er glade i festivalen og ærgjerrige på dens vegne. Ansvarsfordelingen mellom komiteen og daglig leder bør etter min mening bli tydeligere nedfelt i vedtektene. Da kan kanskje konflikter forebygges, og kanskje kommer det noe godt ut av dette også. Nå har i hvert fall styreleder sagt at hun vil ta initiativet til å se på vedtektene på nytt, sier Nyen.

Som ikke tror konflikten vil få konsekvenser for Kortfilmfestivalen 2008.
Hun har heller ikke vurdert å trekke seg som daglig leder.

– Jeg vurderer ikke det i denne situasjonen. Men jeg har diskutert både med medlemmer av programkomiteen og styreleder at det snart bør komme en ny leder for Kortfilmfestivalen. Tross alt har jeg jobbet med festivalen i snart 30 år og vært daglig leder siden 1994.

– Konflikten kunne vært løst om man virkelig ville. Det var ingen i programkomiteen som ønsket å trekke seg. Det var nok heller ikke Nyens hensikt at programkomiteen skulle gå av. Men nå er det hun som har ballen, avslutter Gjestland.

Kortfilmfestivalen 2008 vil foregå i Grimstad Kulturhus i perioden 12.- 17. juni.

Kortfilmfestivalens rolle har tidligere blitt omdiskutert på Rushprint i artiklene Filmbransjens skjærgårdsidyll og Krass kjærlighetserklæring.

Foto: Merethe Haseth, Kortfilmfestivalen 2006

Kaos i Kortfilmfestivalen

kortfilmfestivalen lite.jpg

Når programkomiteen i Kortfilmfestivalen nå trekker seg, er det fullt kaos i forkant av den årlige bransjefesten i Grimstad. – At daglig leder skal sitte med myndigheten over programinnholdet er å frata programkomiteen sin kunstneriske frihet, sier medlem av programkomiteen, Rolv Gjestland.

kortfilmfestivalen stort.jpg

Når programkomiteen i Kortfilmfestivalen nå trekker seg, er det fullt kaos i forkant av den årlige bransjefesten i Grimstad. – At daglig leder skal sitte med myndigheten over programinnholdet er å frata programkomiteen sin kunstneriske frihet, sier medlem av programkomiteen, Rolv Gjestland.

Gjestland og de fem andre medlemmene i programkomiteen har nå sagt fra seg sine verv og posisjoner i Kortfilmfestivalen.

– Dette er en protest mot styret. Kortfilmfestivalen ble knutepunktinstitusjon i 2006, og i vedtektene står det at det er programkomiteen som har det kunstneriske ansvaret. At daglig leder skal sitte med myndigheten over programinnholdet er å frata programkomiteen sin kunstneriske frihet. Da mister vi myndigheten, og derfor trekker vi oss fra våre verv, forklarer Rolv Gjestland.

Som har vært med å drive Kortfilmfestivalen siden 1984.

– Jeg tenkte jeg skulle feire 25 årsjubileum, men en gang må man vel gi seg. Jeg har vært med i Kortfilmfestivalens ledelse siden 1984, og vært teknisk sjef hele veien. Før var det styret som var stiftelsens høyeste organ. Styret lagde programmene, vi jobbet etter en flat struktur og så det som et kollektivt ansvar at festivalen ble best mulig. Dette fungerte veldig bra. Da vi ble knutepunktinstitusjon i 2006 måtte vi imidlertid formalisere veldig mange ting, sier Gjestland.

Det var på et styremøte 19. november i høst at daglig leder i Kortfilmfestivalen, Torunn Nyen, motsatte seg et enstemmig profilvedtak i programkomiteen. Styret vedtok ved hjelp fra styreleders dobbeltstemme å gi daglig leder avgjørende myndighet over programinnholdet. I følge programkomiteen var dette i strid med forutsetningene for knutepunktavtalen. Nyen vil selv ikke bekrefte at det var denne avgjørelsen som fikk programkomiteen til å trekke seg.

– Det må programkomiteen svare for. Mitt anliggende var at vi i 2008 ikke måtte gjøre store grep i det jeg ser på som kjerneområdet for Kortfilmfestivalen; norsk kort- og dokumentarfilm. Jeg var blant annet redd vi kunne skade publikumsgrunnlaget vårt. Det er jo nettopp folk som arbeider med kort- og dokumentarfilm i Norge som kommer til Grimstad, sier hun.

Mye av forløpet til konflikten koker ned til uenighet mellom daglig leder og programkomiteens ulike syn på driften av Kortfilmfestivalen. Tidligere i høst vedtok programkomiteen å endre festivalens programprofil. I følge styreleder i Kortfilmfestivalen, Solveig Solbakken, kom vedtaket i konflikt med Nyens forslag til grep for å bedre økonomien. Gjestland er imidlertid ikke enig.

– At vårt vedtak er i konflikt med daglig leders ønske om å bedre økonomien er helt på jordet. Intensjonen vår var å redusere størrelsen på konkurranseprogrammer, for å skape rom for annen film. En måte å gjøre dette på er å skjære ned på kort- og dokumentarfilmer som vises andre steder likevel. Vi ønsket å gå ned fra 16 programmer til 10 eller 12, samle all filmvisninger i kulturhuset og gjøre festivalen luftigere. Vi ville med andre ord gjøre festivalen bedre og billigere, slår Gjestland fast.

– Dersom vi hadde fått forslaget på forhånd, kunne vi ha drøftet de filmpolitiske konsekvensene med relevante samarbeidspartnere i filmbransjen. Det å fjerne konkurransen for dokumentarfilm over 60 min er en forholdsvis kontroversiell avgjørelse. Jeg er ikke uenig i at slike grep kan tas i framtiden, men ikke nå som økonomien krever forsiktighet, mener Nyen.

Som ikke ønsket å forandre på konkurranseprogrammene nå.

– Det er etter min mening et stort kunstnerisk handlingsrom for programkomiteen innenfor de rammer jeg la opp til i mitt spareprogram. Jeg ba bare om at vi i 2008 måtte bevare status quo i konkurranseprogrammene, legger hun til.

Bare et halvt år før den 31. bransjefesten for filmmiljøet går av stabelen i Grimstad, er det fullt kaos i for ledelsen.

– En kuriositet verdt å merke seg er at det står i vedtektene at det er programkomiteens sittende medlemmer som skal innstille en ny programkomité. Nå som programkomiteen har trukket seg, er det heller ingen som har myndighet til opprette en ny programkomité, sier Gjestland. Nyen på sin side ser annerledes på saken.

-Det er kanskje naivt, men jeg håper fortsatt at mange av oss kan samarbeide om festivalen i framtiden. Vi er mennesker med stor kompetanse på det å arrangere Kortfilmfestivalen og vi er glade i festivalen og ærgjerrige på dens vegne. Ansvarsfordelingen mellom komiteen og daglig leder bør etter min mening bli tydeligere nedfelt i vedtektene. Da kan kanskje konflikter forebygges, og kanskje kommer det noe godt ut av dette også. Nå har i hvert fall styreleder sagt at hun vil ta initiativet til å se på vedtektene på nytt, sier Nyen.

Som ikke tror konflikten vil få konsekvenser for Kortfilmfestivalen 2008.
Hun har heller ikke vurdert å trekke seg som daglig leder.

– Jeg vurderer ikke det i denne situasjonen. Men jeg har diskutert både med medlemmer av programkomiteen og styreleder at det snart bør komme en ny leder for Kortfilmfestivalen. Tross alt har jeg jobbet med festivalen i snart 30 år og vært daglig leder siden 1994.

– Konflikten kunne vært løst om man virkelig ville. Det var ingen i programkomiteen som ønsket å trekke seg. Det var nok heller ikke Nyens hensikt at programkomiteen skulle gå av. Men nå er det hun som har ballen, avslutter Gjestland.

Kortfilmfestivalen 2008 vil foregå i Grimstad Kulturhus i perioden 12.- 17. juni.

Kortfilmfestivalens rolle har tidligere blitt omdiskutert på Rushprint i artiklene Filmbransjens skjærgårdsidyll og Krass kjærlighetserklæring.

Foto: Merethe Haseth, Kortfilmfestivalen 2006

MENY