Dokumentarfilmskapere krever mer

Natural Born Star lite.jpgDen norske dokumentarfilmen er inne i en gullalder. Men dette gjenspeiles ikke i tilskuddsmidlene til dokumentar, mener norske produsenter. Nå skrever de en større del av potten.  

Natural born star.jpg

Den norske dokumentarfilmen er inne i en gullalder. Men dette gjenspeiles ikke i tilskuddsmidlene til dokumentar, mener norske produsenter. Nå skrever de en større del av potten.

Dokumentargruppa ønsker å gjøre styret i Filmfondet oppmerksom på det beskjedne tilskuddet til dokumentarfilmen, før styremøtet 3.deseber. Det er fondet selv som avgjør fordelingen av tilskuddsmidlene mellom de ulike ordningene det forvalter. I potten er det 296 millioner kroner.

– Om man regner snilt på det går 12 prosent av pengene Filmfondet i dag forvalter til dokumentarfilm. Vi ønsker minst en dobling av midlene til dokumentar – i første omgang, sier Lars Løge, talsmann for Produsentforeningens Dokumentargruppe.

Som tror noe av problemet er at man har blitt vant til at dokumentarister har levert gode resultater, selv om det har blitt bevilget lite penger til dokumentaren.

-Det er på grunn av dyktige regissører og produsenter som er gode på det internasjonale markedet, at den norske dokumentaren har kommet dit den er i dag. Dokumentarister har klart å lage god film med veldig begrensede ressurser, sier Løge.

Torstein Nybø, produsent i Mediamente AS og medlem av Produsentforeningen er enig med Løge i at markedet for norske dokumentarfilmskapere er vanskelig.

– Dokumentarfilmskaperne har tilpasset seg et veldig vanskelig marked. Det vi ser nå er et resultat av underfinansiering over lang tid. Det går tid mellom hver gang vi ser de profilerte dokumentarene, som Heftig og begeistret, sier Nybø.

Som understreker at de ønskede ressursene til dokumentarfilmen ikke skal gå på bekostning av noe annet.

– På statsbudsjettet i høst ble det bevilget 29 millioner ekstra til filmpotten. Ryktene sier at 15 av disse millioner vil gå til talentordningen for spillefilm. Håpet er at resten kan gå til dokumentarfilmen, forklarer Nybø.

– Det er ikke snakk om å ville ta penger fra langfilmen eller andre steder, men å bruke de nye midlene Filmfondet får til rådighet, legger han til.
Løge påpeker at et av problemene for dokumentarfilmskaperne er at kommunikasjonen mellom Filmfondet og tv-kanalene ikke er god nok.

Et problem er at Filmfondet og tv-kanalene ikke snakker sammen, de samarbeider ikke. Dette skaper uforutsigbarhet hos dokumentarfilmskaperne, som ikke kan vite hvordan livet vil se ut bare tre måneder fram i tid, forklarer Løge.

– Mens en spillefilm kan få tildelt 70 % av midlene sine i én kladd fra Filmfondet, får en tv-dokumentar i snitt ca 25 % av midlene fra fondet, og 25 % fra tv-kanalen. Resten av midlene må hentes andre steder fra, legger Løge til for å illustrere situasjonen.

I Filmmeldingen står det at Kulturdepartementet, gjennom tilskuddsordningene, vil opprettholde et levende produksjonsmiljø. I tillegg er filmstøtten et virkemiddel for å sikre at publikum får et godt tilbud av filmer på eget språk, forankret i egen kultur. Nybø og Løge mener mer støtte til dokumentarfilmen er en god måte på å innfri disse målene på.

-Å  bevilge penger til dokumentaren er veldig takknemmelig. Tv-dokumentaren har fått et utfortjent dårlig rykte i forhold til seertallene. En dårlig sett tv-dokumentar har bedre seertall enn en godt besøkt kinofilm, sier Nybø. 

Begge to er spent på hvordan det nye Filminstituttet, hvor Norsk Filmfond, Norsk Filmutvikling og det nåværende Norsk Filminstitutt slås sammen, vil legge til rette for dokumentarfilmen.

– Vi trenger en opprydding i forskriftene for at vilkårene for dokumentarfilmen skal bli best mulig. Dette trenger man uavhengig av opprettelsen av det nye filminstituttet eller ikke. Sammenslåingen kan jo bli helt fryktelig om dokumentarfilmen drukner i en stor institusjon, mener Nybø.

– Men tendensen vi ser med produsentstøtten og prosjektet "Nye veier til dokumentar" viser en vilje til et strategisk løft for dokumentarfilmen, sier Løge.

Som vil fortsette å kjempe for mer penger til dokumentarfilmen.

Norsk filmfond forvalter statlige tilskuddsordninger for utvikling og produksjon av film, fjernsynsprogrammer og interaktive prosjekter. Filmfondet bistår Kultur- og Kirkedepartementet i filmfaglige spørsmål og ivaretar oppgaver knyttet til EURIMAGES og MEDIA Desk Norge.

Foto: Natural Born Star

Dokumentarfilmskapere krever mer

Natural Born Star lite.jpgDen norske dokumentarfilmen er inne i en gullalder. Men dette gjenspeiles ikke i tilskuddsmidlene til dokumentar, mener norske produsenter. Nå skrever de en større del av potten.  

Natural born star.jpg

Den norske dokumentarfilmen er inne i en gullalder. Men dette gjenspeiles ikke i tilskuddsmidlene til dokumentar, mener norske produsenter. Nå skrever de en større del av potten.

Dokumentargruppa ønsker å gjøre styret i Filmfondet oppmerksom på det beskjedne tilskuddet til dokumentarfilmen, før styremøtet 3.deseber. Det er fondet selv som avgjør fordelingen av tilskuddsmidlene mellom de ulike ordningene det forvalter. I potten er det 296 millioner kroner.

– Om man regner snilt på det går 12 prosent av pengene Filmfondet i dag forvalter til dokumentarfilm. Vi ønsker minst en dobling av midlene til dokumentar – i første omgang, sier Lars Løge, talsmann for Produsentforeningens Dokumentargruppe.

Som tror noe av problemet er at man har blitt vant til at dokumentarister har levert gode resultater, selv om det har blitt bevilget lite penger til dokumentaren.

-Det er på grunn av dyktige regissører og produsenter som er gode på det internasjonale markedet, at den norske dokumentaren har kommet dit den er i dag. Dokumentarister har klart å lage god film med veldig begrensede ressurser, sier Løge.

Torstein Nybø, produsent i Mediamente AS og medlem av Produsentforeningen er enig med Løge i at markedet for norske dokumentarfilmskapere er vanskelig.

– Dokumentarfilmskaperne har tilpasset seg et veldig vanskelig marked. Det vi ser nå er et resultat av underfinansiering over lang tid. Det går tid mellom hver gang vi ser de profilerte dokumentarene, som Heftig og begeistret, sier Nybø.

Som understreker at de ønskede ressursene til dokumentarfilmen ikke skal gå på bekostning av noe annet.

– På statsbudsjettet i høst ble det bevilget 29 millioner ekstra til filmpotten. Ryktene sier at 15 av disse millioner vil gå til talentordningen for spillefilm. Håpet er at resten kan gå til dokumentarfilmen, forklarer Nybø.

– Det er ikke snakk om å ville ta penger fra langfilmen eller andre steder, men å bruke de nye midlene Filmfondet får til rådighet, legger han til.
Løge påpeker at et av problemene for dokumentarfilmskaperne er at kommunikasjonen mellom Filmfondet og tv-kanalene ikke er god nok.

Et problem er at Filmfondet og tv-kanalene ikke snakker sammen, de samarbeider ikke. Dette skaper uforutsigbarhet hos dokumentarfilmskaperne, som ikke kan vite hvordan livet vil se ut bare tre måneder fram i tid, forklarer Løge.

– Mens en spillefilm kan få tildelt 70 % av midlene sine i én kladd fra Filmfondet, får en tv-dokumentar i snitt ca 25 % av midlene fra fondet, og 25 % fra tv-kanalen. Resten av midlene må hentes andre steder fra, legger Løge til for å illustrere situasjonen.

I Filmmeldingen står det at Kulturdepartementet, gjennom tilskuddsordningene, vil opprettholde et levende produksjonsmiljø. I tillegg er filmstøtten et virkemiddel for å sikre at publikum får et godt tilbud av filmer på eget språk, forankret i egen kultur. Nybø og Løge mener mer støtte til dokumentarfilmen er en god måte på å innfri disse målene på.

-Å  bevilge penger til dokumentaren er veldig takknemmelig. Tv-dokumentaren har fått et utfortjent dårlig rykte i forhold til seertallene. En dårlig sett tv-dokumentar har bedre seertall enn en godt besøkt kinofilm, sier Nybø. 

Begge to er spent på hvordan det nye Filminstituttet, hvor Norsk Filmfond, Norsk Filmutvikling og det nåværende Norsk Filminstitutt slås sammen, vil legge til rette for dokumentarfilmen.

– Vi trenger en opprydding i forskriftene for at vilkårene for dokumentarfilmen skal bli best mulig. Dette trenger man uavhengig av opprettelsen av det nye filminstituttet eller ikke. Sammenslåingen kan jo bli helt fryktelig om dokumentarfilmen drukner i en stor institusjon, mener Nybø.

– Men tendensen vi ser med produsentstøtten og prosjektet "Nye veier til dokumentar" viser en vilje til et strategisk løft for dokumentarfilmen, sier Løge.

Som vil fortsette å kjempe for mer penger til dokumentarfilmen.

Norsk filmfond forvalter statlige tilskuddsordninger for utvikling og produksjon av film, fjernsynsprogrammer og interaktive prosjekter. Filmfondet bistår Kultur- og Kirkedepartementet i filmfaglige spørsmål og ivaretar oppgaver knyttet til EURIMAGES og MEDIA Desk Norge.

Foto: Natural Born Star

MENY