– Vær lyttende og djerve!

Regissørene og produsentene er uenige om sammensetningen i det nye interimstyret for NFI, men er enige om målet for styrets arbeid: – Styret må tørre å tenke nytt, men også vise evne til å lytte, mener Leif Holst Jensen i produsentforeningen.

Regissørene og produsentene er uenige om sammensetningen i det nye interimstyret for NFI, men er enige om målet for styrets arbeid: – Styret må tørre å tenke nytt, men også vise evne til å lytte, mener Leif Holst Jensen i produsentforeningen.

I forrige uke presenterte Trond Giske interimstyret for det nye Filminstituttet. Interimstyret skal lede omstillingsarbeidet av det nye filminstituttet og finne en egnet kandidat til direktørstillingen. At interimstyret ikke representerer en eneste regissør kunne oppfattes som et paradoks til Giskes uttalelse om at det er de kreative aktørene filmstøtten er tiltenkt. Leif Holst Jensen på sin side tror interimstyret vil fungere utmerket godt uten en regissør i staben.

– For å være helt ærlig var jeg uenig i Rushprints vinkling av denne saken i forrige uke. Hensikten med interimstyret er at det skal være operativt og effektivt. Det er helt greit at styret ikke er representativt. Som bransjeråd har vi foreslått en kandidat på vegne av bransjeorganisasjonene. At filmdramatiker Eirik Ildahl ble valgt i stedet for en regissør spiller egentlig ingen rolle, sier Jensen.

Hans inntrykk er at en samlet bransje har tillitt til Giskes interimstyre. Jon Jerstad i Regiforbundet tror heller ikke regissørene som gruppe vil bli oversett.

– Jeg tar det forgitt at det skal være et tett samarbeid med bransjeorganisasjonene og at regissørene blir hørt i den sammenheng. Regissørene er ansvarlige for den kunstneriske utformingen og må derfor bli tatt på alvor. Eirik Ildahl representerer oss regissører i interimstyret. Sånn sett kan jeg ikke si at regissørenes stemme ikke er representert, men jeg skjønner ikke hvorfor styret er representert med to produsenter og ingen regissør. Det hadde vært mer naturlig å ha med én regissør og én produsent, påpeker han.

Kulturdepartementet har ønsket en kontinuitet i interimstyret fra Einarsson-utvalget. I tillegg til Kristenn Einarsson, som ledet utvalget, har Solvor Amdal (Midtnorsk filmsenter AS) og Aage Åaberge (filmprodusent) gått videre fra Einarsson-utvalget og inn i interimstyret. I tillegg er to av Norsk filmfonds styremedlemmer representert, ved Synnøve Hørsdal og Kristenn Einarsson.

Kompetanse og tillitt er ifølge Jensen de viktigste faktorene for et velfungerende interimstyre, uavhengig av styremedlemmenes bakgrunn. Han tror hodejeger Elin Ørjaseter vil være viktig i rekrutteringsfasen for NFIs nye styre.

– Ørjasæter er dyktig på å lage gode teamsammensetninger, slår han fast.

Jerstad er derimot usikker på hva Ørjasæter har å tilføye interimstyret fordi hun som forfatter og hodejeger ikke besitter den samme bransjekunnskapen bransjeaktørene representerer. Han påpeker likevel at man denne gangen ikke har gått i den gamle fella der representanter uten noe som helst kunnskap om bransjen representeres i styret.

– Det sitter altså ingen byråkrater fra Lånekassen eller Veivesenet og skal forme det nye filminstituttet. Og det er selvfølgelig positivt, sier han.

Interimstyrets hovedoppgave blir å velge en egnet direktør for det nye Filminstituttet. Fordi interimstyret ledes av Kristenn Einarsson, tror Jerstad det er sannsynlig at styret vil velge en kvinnelig direktør for det nye Filminstituttet. Han mener det er avgjørende at interimstyret velger en kandidat som alle bransjeorganisasjonene ville stilles seg bak, og tror aktuelle kandidater til direktørstilingen kan være Ellen Horn, Åse Kleveland eller Vigdis Lian.

Jensen på sin side ønsker ikke å spekulere i hvem interimstyret kan ha sett seg for øyet. Men han påpeker at nye NFI trenger et lederteam som er dynamisk og lyttende.

– Styret må tørre å tenke nytt, men også evne å lytte til hvordan ting har vært tidligere. Sett fra produksjonsmiljøets vinkel er det helt vesentlig at rendyrkingen av Filmfondets oppgaver og blir videreført, sier han.

Jerstad mener interimstyret må bearbeide forskriftene for tildelinger, og påpeker at den nye strukturen må komme på plass gjennom dialog med bransjen. Han tror ikke innlemmelsen av Filmfondet og Norsk filmutvikling i det nye Filminstituttet garanterer et mer fruktbart produksjonsmiljø.

– Hvis sammenslåingen skal ha noe for seg, må man bedre kommunikasjonen og samhandlingen, påpeker han.

Jensen tror heller ikke det nye filminstituttet er en garanti for et bedre arbeidsvilkår i bransjen, men at mye taler for at en samlet ledelse vil kunne løfte nivået enda noen hakk. Han konkluderer med at Giske handlet som forventet i og lyttet til filmbransjen.

Foto:NFI

– Vær lyttende og djerve!

Regissørene og produsentene er uenige om sammensetningen i det nye interimstyret for NFI, men er enige om målet for styrets arbeid: – Styret må tørre å tenke nytt, men også vise evne til å lytte, mener Leif Holst Jensen i produsentforeningen.

Regissørene og produsentene er uenige om sammensetningen i det nye interimstyret for NFI, men er enige om målet for styrets arbeid: – Styret må tørre å tenke nytt, men også vise evne til å lytte, mener Leif Holst Jensen i produsentforeningen.

I forrige uke presenterte Trond Giske interimstyret for det nye Filminstituttet. Interimstyret skal lede omstillingsarbeidet av det nye filminstituttet og finne en egnet kandidat til direktørstillingen. At interimstyret ikke representerer en eneste regissør kunne oppfattes som et paradoks til Giskes uttalelse om at det er de kreative aktørene filmstøtten er tiltenkt. Leif Holst Jensen på sin side tror interimstyret vil fungere utmerket godt uten en regissør i staben.

– For å være helt ærlig var jeg uenig i Rushprints vinkling av denne saken i forrige uke. Hensikten med interimstyret er at det skal være operativt og effektivt. Det er helt greit at styret ikke er representativt. Som bransjeråd har vi foreslått en kandidat på vegne av bransjeorganisasjonene. At filmdramatiker Eirik Ildahl ble valgt i stedet for en regissør spiller egentlig ingen rolle, sier Jensen.

Hans inntrykk er at en samlet bransje har tillitt til Giskes interimstyre. Jon Jerstad i Regiforbundet tror heller ikke regissørene som gruppe vil bli oversett.

– Jeg tar det forgitt at det skal være et tett samarbeid med bransjeorganisasjonene og at regissørene blir hørt i den sammenheng. Regissørene er ansvarlige for den kunstneriske utformingen og må derfor bli tatt på alvor. Eirik Ildahl representerer oss regissører i interimstyret. Sånn sett kan jeg ikke si at regissørenes stemme ikke er representert, men jeg skjønner ikke hvorfor styret er representert med to produsenter og ingen regissør. Det hadde vært mer naturlig å ha med én regissør og én produsent, påpeker han.

Kulturdepartementet har ønsket en kontinuitet i interimstyret fra Einarsson-utvalget. I tillegg til Kristenn Einarsson, som ledet utvalget, har Solvor Amdal (Midtnorsk filmsenter AS) og Aage Åaberge (filmprodusent) gått videre fra Einarsson-utvalget og inn i interimstyret. I tillegg er to av Norsk filmfonds styremedlemmer representert, ved Synnøve Hørsdal og Kristenn Einarsson.

Kompetanse og tillitt er ifølge Jensen de viktigste faktorene for et velfungerende interimstyre, uavhengig av styremedlemmenes bakgrunn. Han tror hodejeger Elin Ørjaseter vil være viktig i rekrutteringsfasen for NFIs nye styre.

– Ørjasæter er dyktig på å lage gode teamsammensetninger, slår han fast.

Jerstad er derimot usikker på hva Ørjasæter har å tilføye interimstyret fordi hun som forfatter og hodejeger ikke besitter den samme bransjekunnskapen bransjeaktørene representerer. Han påpeker likevel at man denne gangen ikke har gått i den gamle fella der representanter uten noe som helst kunnskap om bransjen representeres i styret.

– Det sitter altså ingen byråkrater fra Lånekassen eller Veivesenet og skal forme det nye filminstituttet. Og det er selvfølgelig positivt, sier han.

Interimstyrets hovedoppgave blir å velge en egnet direktør for det nye Filminstituttet. Fordi interimstyret ledes av Kristenn Einarsson, tror Jerstad det er sannsynlig at styret vil velge en kvinnelig direktør for det nye Filminstituttet. Han mener det er avgjørende at interimstyret velger en kandidat som alle bransjeorganisasjonene ville stilles seg bak, og tror aktuelle kandidater til direktørstilingen kan være Ellen Horn, Åse Kleveland eller Vigdis Lian.

Jensen på sin side ønsker ikke å spekulere i hvem interimstyret kan ha sett seg for øyet. Men han påpeker at nye NFI trenger et lederteam som er dynamisk og lyttende.

– Styret må tørre å tenke nytt, men også evne å lytte til hvordan ting har vært tidligere. Sett fra produksjonsmiljøets vinkel er det helt vesentlig at rendyrkingen av Filmfondets oppgaver og blir videreført, sier han.

Jerstad mener interimstyret må bearbeide forskriftene for tildelinger, og påpeker at den nye strukturen må komme på plass gjennom dialog med bransjen. Han tror ikke innlemmelsen av Filmfondet og Norsk filmutvikling i det nye Filminstituttet garanterer et mer fruktbart produksjonsmiljø.

– Hvis sammenslåingen skal ha noe for seg, må man bedre kommunikasjonen og samhandlingen, påpeker han.

Jensen tror heller ikke det nye filminstituttet er en garanti for et bedre arbeidsvilkår i bransjen, men at mye taler for at en samlet ledelse vil kunne løfte nivået enda noen hakk. Han konkluderer med at Giske handlet som forventet i og lyttet til filmbransjen.

Foto:NFI

MENY