– Et tungvint system

Flere sentrale bransjeaktører støtter fotograf John Christian Rosenlunds kritikk av NRK Drama som et tungrodd system, og mener en debatt om institusjonen er viktig.

Flere sentrale bransjeaktører støtter fotograf John Christian Rosenlunds kritikk av NRK Drama som et tungrodd system, og mener en debatt om institusjonen er viktig.

Mens regissør Trygve Allister Diesen for et par uker siden roste TV2 for friheten han fikk under produksjonen av ”Torpedo”, skildret ”Størst av alt”-fotograf John Christian Rosenlund i forrige uke et mer tungrodd system i NRK Drama.
Petter Wallace, prosjektsjef TV-Drama i NRK Drama, kjenner seg ikke igjen i kritikken, og svarer denne uken på Rosenlunds utspill.

Men det fins andre som kjenner seg igjen. Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, mener det store byråkratiet i NRK skviser de kreatives frihet og at NRK nå må jobbe for å gjenvinne talentdraget.

– Det er ikke noen tvil om at NRK har godt av samarbeid med krefter utenfor. Man må som dramaprodusent være fleksibel og gi kreative personer stor frihet – og det er vanskelig med et så stort byråkrati som det finnes i NRK. Det vil bli interessant å se hvordan den nye kringkastingssjefen vil ta tak i de store strategiske utfordringene NRK møter framover. NRK er ikke lenger den foretrukne arbeidsplass for kreativt personale. Og det er noe nytt. Nå må de jobbe for å gjenvinne denne rollen. Og det kan bare skje gjennom godt samarbeid innad i huset og med produksjonsmiljøene utenfor, mener han.

Holst Jensen mener det visuelle uttrykket har langt igjen i NRK Drama.

– På det visuelle området trengs et løft i NRK. Jeg er ikke så opptatt av om man skyter på film eller video, men det handler om å jobbe med stil og form. Det finnes mange dyktige norske fotografer, lysfolk og folk i postproduksjon som NRK burde la seg inspirere av. Selv om ”Kodenavn Hunter” er en god serie, så ser ”Torpedo” og ”Størst av alt” flottere ut rent visuelt. Hvis man skal konkurrere i 2007, må det se ut som det er laget i 2007. Publikum er vant til å se amerikanske serier med høy visuell kvalitet. NRK Drama har ikke vært først ute med å heve det visuelle de siste årene, for å si det sånn, mener han.

Regissør Lars Berg (bl.a Glasskår), som jobbet på NRK Drama-serien ”Skolen” i 2004, håper og tror institusjonstenkingen er på vei bort.

– NRK er et tungvint system. Da jeg jobbet der – på ”Skolen” i 2004 – var NRK i hvert fall ennå preget av institusjonstenkning. Spesielt var arbeidsdagen veldig kort og firkantet. Jeg vet ikke hvordan utviklingen har vært på tre år, men jeg ser i hvert fall forbedringer, siden seriene blir bedre og bedre. De har begynt å sette ut litt, og ting er på gang. Men man er ikke helt der man skal være ennå. Jeg mener en diskusjon om dette er nyttig, sier han.

Berg mener at bedriftslagsmentaliteten i NRK kan gå på bekostning av det visuelle uttrykket.

– Form er avgjort viktig, men form kommer aldri til å være viktigere enn innhold. En serie som bare er form vil ikke fange seerne. Form og innhold må gå hånd i hånd. NRK har verken vært fokusert eller gode på form de siste årene, og ”Sejer” ser jo ut som det ble skutt for ti år siden. Da jeg jobbet med ”Skolen”, fikk vi en dag to fotografer fra sportsavdelingen. Da ble det vanskelig å opprettholde en utfordrende visuell stil, siden de var vant til sportsdekning. Jeg mener man må tenke annerledes enn dette. Jeg tror også at det var verre før, og med ”Størst av alt”, som virker kjempelovende, viser de at de nå legger mer vekt på form. Og jeg mener ikke at tv-drama nødvendigvis må lages på film, slik mange fotografer hevder. John Christian Rosenlund har jo selv vist at det går an å få det til på HD, med ”Størst av alt”, sier han.

Berg er spent på hva NRK Drama får ut av sin nye dramasatsing.

– Man må tenke mer som selvstendige filmprodusenter gjør – og strekke strikken litt. Utlysningen etter dramakonsepter i høst var positiv. Der spurte man frilansere om hva det er som rører seg. Jeg hadde selv tre prosjekter inne. De fikk inn 30 spennende prosjekter, og det lå sikkert noe interessant nybrott i bunken. Men det gjenstår å se om de utviser nok mot i de seks seriene NRK Drama skal utvikle. De faller fort tilbake på det velprøvde som har fungert tidligere. Men jeg tror publikum nok er på et metningspunkt hva gjelder krim på tv og romantiske komedier på kino – spørsmålet er vel heller om beslutningstakerne, som for eksempel i NRK Drama, har tatt dette poenget, mener han.

Trygve Allister Diesen (Tyven, tyven) hadde også regi på flere episoder av ”Skolen” – og er som kjent i disse dager aktuell med TV2s kritikerroste ”Torpedo”.

– Jeg jobbet på ”Skolen” for flere år siden og kan ikke uttale meg om hvordan det er akkurat nå. Men på generelt grunnlag kan jeg si at som regissør er det viktig å føle at man har kontroll. Og skal man være en autoritet, må man autoritet. Da er det viktig med systemer som gir den muligheten. Det betyr at man i større grad bestemmer hvem man jobber sammen med og at man blir hørt i forhold til cast og teknikk. Hvis ambisjonsnivået er høyt, kan man ikke bare fylle en slot så billig som mulig med det man har for hånden. Kvalitet er avhengig både av riktige folk og riktig teknikk. Det jobber mange flinke og entusiastiske folk i NRK, men det er viktig at man bruker folk i rett posisjon. Regissøren bør helt klart ha det avgjørende ordet når man ansetter fagsjefer, mener han.

Diesen mener at formdiskusjonen ikke går på bekostning av innholdsdebatten.

– Form er aldri overordnet historien. En god historie er alltid det viktigste. Men man må gi en god historie den form den fortjener. Valg av form kan løfte et prosjekt – eller torpedere det. Alt behøver ikke være komplisert og dyrt. Hva er den riktige formen for dette prosjektet? må man først spørre seg, hvordan kan denne historien fortelles best? Så kan man spørre: Hvordan får vi dette til? Vi må hele tida strekke oss etter det beste.

Han mener at den som er likegyldig til form, er likegyldig til regi.

– Formgrepene er det viktigste man tar som regissør. Form er vårt verktøy, det vi tilfører. Hvis man er likegyldig til form, er man likegyldig til regi. Og form er langt mer enn teknikk – det går også på spillestil, casting, valg av fagsjefer – ja, alt som er regi. Som regissør på lengre serier må man selvsagt kunne jobbe innen et univers skapt av andre. Men om det skal bli bra, så må det være skapt av en sterk vilje og ha en retning, en visjon. Det kan ikke bare være et løst rammeverk av praktiske forutsetninger, mener han.

Les om John Christian Rosenlunds kritikk av NRK Drama her: NRK slipper inn lyset.

Les Petter Wallaces svar her: Historieløst av Rosenlund

Foto: Kodenavn Hunter

– Et tungvint system

Flere sentrale bransjeaktører støtter fotograf John Christian Rosenlunds kritikk av NRK Drama som et tungrodd system, og mener en debatt om institusjonen er viktig.

Flere sentrale bransjeaktører støtter fotograf John Christian Rosenlunds kritikk av NRK Drama som et tungrodd system, og mener en debatt om institusjonen er viktig.

Mens regissør Trygve Allister Diesen for et par uker siden roste TV2 for friheten han fikk under produksjonen av ”Torpedo”, skildret ”Størst av alt”-fotograf John Christian Rosenlund i forrige uke et mer tungrodd system i NRK Drama.
Petter Wallace, prosjektsjef TV-Drama i NRK Drama, kjenner seg ikke igjen i kritikken, og svarer denne uken på Rosenlunds utspill.

Men det fins andre som kjenner seg igjen. Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, mener det store byråkratiet i NRK skviser de kreatives frihet og at NRK nå må jobbe for å gjenvinne talentdraget.

– Det er ikke noen tvil om at NRK har godt av samarbeid med krefter utenfor. Man må som dramaprodusent være fleksibel og gi kreative personer stor frihet – og det er vanskelig med et så stort byråkrati som det finnes i NRK. Det vil bli interessant å se hvordan den nye kringkastingssjefen vil ta tak i de store strategiske utfordringene NRK møter framover. NRK er ikke lenger den foretrukne arbeidsplass for kreativt personale. Og det er noe nytt. Nå må de jobbe for å gjenvinne denne rollen. Og det kan bare skje gjennom godt samarbeid innad i huset og med produksjonsmiljøene utenfor, mener han.

Holst Jensen mener det visuelle uttrykket har langt igjen i NRK Drama.

– På det visuelle området trengs et løft i NRK. Jeg er ikke så opptatt av om man skyter på film eller video, men det handler om å jobbe med stil og form. Det finnes mange dyktige norske fotografer, lysfolk og folk i postproduksjon som NRK burde la seg inspirere av. Selv om ”Kodenavn Hunter” er en god serie, så ser ”Torpedo” og ”Størst av alt” flottere ut rent visuelt. Hvis man skal konkurrere i 2007, må det se ut som det er laget i 2007. Publikum er vant til å se amerikanske serier med høy visuell kvalitet. NRK Drama har ikke vært først ute med å heve det visuelle de siste årene, for å si det sånn, mener han.

Regissør Lars Berg (bl.a Glasskår), som jobbet på NRK Drama-serien ”Skolen” i 2004, håper og tror institusjonstenkingen er på vei bort.

– NRK er et tungvint system. Da jeg jobbet der – på ”Skolen” i 2004 – var NRK i hvert fall ennå preget av institusjonstenkning. Spesielt var arbeidsdagen veldig kort og firkantet. Jeg vet ikke hvordan utviklingen har vært på tre år, men jeg ser i hvert fall forbedringer, siden seriene blir bedre og bedre. De har begynt å sette ut litt, og ting er på gang. Men man er ikke helt der man skal være ennå. Jeg mener en diskusjon om dette er nyttig, sier han.

Berg mener at bedriftslagsmentaliteten i NRK kan gå på bekostning av det visuelle uttrykket.

– Form er avgjort viktig, men form kommer aldri til å være viktigere enn innhold. En serie som bare er form vil ikke fange seerne. Form og innhold må gå hånd i hånd. NRK har verken vært fokusert eller gode på form de siste årene, og ”Sejer” ser jo ut som det ble skutt for ti år siden. Da jeg jobbet med ”Skolen”, fikk vi en dag to fotografer fra sportsavdelingen. Da ble det vanskelig å opprettholde en utfordrende visuell stil, siden de var vant til sportsdekning. Jeg mener man må tenke annerledes enn dette. Jeg tror også at det var verre før, og med ”Størst av alt”, som virker kjempelovende, viser de at de nå legger mer vekt på form. Og jeg mener ikke at tv-drama nødvendigvis må lages på film, slik mange fotografer hevder. John Christian Rosenlund har jo selv vist at det går an å få det til på HD, med ”Størst av alt”, sier han.

Berg er spent på hva NRK Drama får ut av sin nye dramasatsing.

– Man må tenke mer som selvstendige filmprodusenter gjør – og strekke strikken litt. Utlysningen etter dramakonsepter i høst var positiv. Der spurte man frilansere om hva det er som rører seg. Jeg hadde selv tre prosjekter inne. De fikk inn 30 spennende prosjekter, og det lå sikkert noe interessant nybrott i bunken. Men det gjenstår å se om de utviser nok mot i de seks seriene NRK Drama skal utvikle. De faller fort tilbake på det velprøvde som har fungert tidligere. Men jeg tror publikum nok er på et metningspunkt hva gjelder krim på tv og romantiske komedier på kino – spørsmålet er vel heller om beslutningstakerne, som for eksempel i NRK Drama, har tatt dette poenget, mener han.

Trygve Allister Diesen (Tyven, tyven) hadde også regi på flere episoder av ”Skolen” – og er som kjent i disse dager aktuell med TV2s kritikerroste ”Torpedo”.

– Jeg jobbet på ”Skolen” for flere år siden og kan ikke uttale meg om hvordan det er akkurat nå. Men på generelt grunnlag kan jeg si at som regissør er det viktig å føle at man har kontroll. Og skal man være en autoritet, må man autoritet. Da er det viktig med systemer som gir den muligheten. Det betyr at man i større grad bestemmer hvem man jobber sammen med og at man blir hørt i forhold til cast og teknikk. Hvis ambisjonsnivået er høyt, kan man ikke bare fylle en slot så billig som mulig med det man har for hånden. Kvalitet er avhengig både av riktige folk og riktig teknikk. Det jobber mange flinke og entusiastiske folk i NRK, men det er viktig at man bruker folk i rett posisjon. Regissøren bør helt klart ha det avgjørende ordet når man ansetter fagsjefer, mener han.

Diesen mener at formdiskusjonen ikke går på bekostning av innholdsdebatten.

– Form er aldri overordnet historien. En god historie er alltid det viktigste. Men man må gi en god historie den form den fortjener. Valg av form kan løfte et prosjekt – eller torpedere det. Alt behøver ikke være komplisert og dyrt. Hva er den riktige formen for dette prosjektet? må man først spørre seg, hvordan kan denne historien fortelles best? Så kan man spørre: Hvordan får vi dette til? Vi må hele tida strekke oss etter det beste.

Han mener at den som er likegyldig til form, er likegyldig til regi.

– Formgrepene er det viktigste man tar som regissør. Form er vårt verktøy, det vi tilfører. Hvis man er likegyldig til form, er man likegyldig til regi. Og form er langt mer enn teknikk – det går også på spillestil, casting, valg av fagsjefer – ja, alt som er regi. Som regissør på lengre serier må man selvsagt kunne jobbe innen et univers skapt av andre. Men om det skal bli bra, så må det være skapt av en sterk vilje og ha en retning, en visjon. Det kan ikke bare være et løst rammeverk av praktiske forutsetninger, mener han.

Les om John Christian Rosenlunds kritikk av NRK Drama her: NRK slipper inn lyset.

Les Petter Wallaces svar her: Historieløst av Rosenlund

Foto: Kodenavn Hunter

MENY