Truet av nedleggelse

Det første kullet i Produksjonsdesign ved Den norske filmskolen blir sannsynligvis det siste. Hvis ikke skolen får ytterligere midler, vil Produksjonsdesign-studiet opphøre i 2008.

Det første kullet i Produksjonsdesign ved Den norske filmskolen blir sannsynligvis det siste. Hvis ikke skolen får ytterligere midler, vil Produksjonsdesign-studiet opphøre i 2008.

Studiet i Produksjonsdesign (Production Design) ble opprettet høsten 2005 i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo. Og mens Kunsthøgskolen for budsjettåret 2006 har fått nærmere millionen i støtte til oppstart og drift av bachelor-programmet i scenografi, har filmskolen ikke fått et øre til sin del. Malte Wadman, rektor ved Den norske filmskolen, er fortvilet over situasjonen.

– Dette handler kun om finansiering. Kunsthøgskolen har fått 940 000 kroner til sitt bachelor-program, mens vi ikke har fått noen ting. Dette skaper en uholdbar situasjon, hvor vi må finansiere dette på studiepoeng. Hvis vi skal opprettholde Produksjonsdesign, må vi tappe penger fra de andre studiene på filmskolen med 600 000-800 000 kroner i året. Om tre år vil det gå ut fire produksjonsdesignere. Da får vi 400 000 kroner, mindre enn halvparten av hva det koster. Og det er en umulig situasjon. Derfor har man i filmskolens styre besluttet at studiet skal legges ned. Jeg synes dette er fryktelig kjedelig, men vi kan ikke senke kvaliteten på studiene vi allerede har, mener han.

De fire studentene som begynte studiet i Produksjonsdesign i høst kan fortsette til de er uteksaminert i 2008.

– Vi har tatt på oss å utdanne fire studenter, som vi overtar totalt til høsten. Og vi må hanke oss igjennom. Men det er ikke aktuelt å fortsette etter våren 2008, og det vil ikke tas inn nye studenter på linjen høsten 2007, sier han.

Wadman har lenge jobbet for et studium i Produksjonsdesign.

– Det står i stortingsproposisjonen fra 1991 at filmskolen, som skulle legges til Lillehammer, skal ha en scenografi-studie. Men det ble aldri utredet ved opprettelsen av filmskolen. I fjor høst fikk vi endelig til en avtale mellom Kunsthøgskolen og filmskolen, og vi fikk en studieplan for en bachelor i Produksjonsdesign ved filmskolen. Avtalen består av at Kunsthøgskolen gjør en del og vi gjør en annen del. Og vi har, som Kunsthøgskolen, søkt midler til dette for budsjettåret 2006, men – som sagt – er det ikke kommet noen midler. Departementet satser tydeligvis på teaterscenografi, ikke filmscenografi, sier han.

Han mener også at styret ved Høgskolen kunne gjort mer.

– Høgskolestyret kunne gjort en prioritering om de ønsket dette studiet. Men siden de ikke prioriterer det må vi konkludere med at de ikke ønsker produksjonsdesign-utdanning i Norge, sier Wadman.

Gudmund Moren, rektor ved Høgskolen i Lillehammer, håper at saken vil ordne seg.

– Et studium med fire studenter er kostbart. Vi får cirka 100 000 kroner per uteksaminert student – det vil si 400 000 kroner – mens driftsutgiftene er på over en million. Vi trenger også 900 000 kroner, men vi har ikke fått noe svar fra departementet på et brev vi sendte 15. desember. Vi håper dette kan skyldes en lapsus fra deres side. Jeg antar departementet mener at det er en forskjell på Kunsthøgskolen og en høgskole, men vi må få de samme betingelsene, ellers vil det gå utover studentene på filmskolen. En moderne filmskole må ha Produksjonsdesign, og jeg tror det kommer til å gå seg til, sier han.

Han mener Høgskolen ikke kan drive studiet videre hvis ikke staten bevilger flere midler.

– Vi kan ikke finansiere studiet i det uendelige. Vi vil ta ansvaret for, og ta vare på, de studentene som er inne og tar studiet nå. Men vi vil ikke ta inn nye studenter uten en tilfredsstillende finansiering. Men som sagt – vi tror og håper det vil ordne seg. Hvis Malte er mer pessimistisk, får jeg være optimistisk, sier Moren.

Foto: Fra innsspillingen av «Izzat»

Truet av nedleggelse

Det første kullet i Produksjonsdesign ved Den norske filmskolen blir sannsynligvis det siste. Hvis ikke skolen får ytterligere midler, vil Produksjonsdesign-studiet opphøre i 2008.

Det første kullet i Produksjonsdesign ved Den norske filmskolen blir sannsynligvis det siste. Hvis ikke skolen får ytterligere midler, vil Produksjonsdesign-studiet opphøre i 2008.

Studiet i Produksjonsdesign (Production Design) ble opprettet høsten 2005 i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo. Og mens Kunsthøgskolen for budsjettåret 2006 har fått nærmere millionen i støtte til oppstart og drift av bachelor-programmet i scenografi, har filmskolen ikke fått et øre til sin del. Malte Wadman, rektor ved Den norske filmskolen, er fortvilet over situasjonen.

– Dette handler kun om finansiering. Kunsthøgskolen har fått 940 000 kroner til sitt bachelor-program, mens vi ikke har fått noen ting. Dette skaper en uholdbar situasjon, hvor vi må finansiere dette på studiepoeng. Hvis vi skal opprettholde Produksjonsdesign, må vi tappe penger fra de andre studiene på filmskolen med 600 000-800 000 kroner i året. Om tre år vil det gå ut fire produksjonsdesignere. Da får vi 400 000 kroner, mindre enn halvparten av hva det koster. Og det er en umulig situasjon. Derfor har man i filmskolens styre besluttet at studiet skal legges ned. Jeg synes dette er fryktelig kjedelig, men vi kan ikke senke kvaliteten på studiene vi allerede har, mener han.

De fire studentene som begynte studiet i Produksjonsdesign i høst kan fortsette til de er uteksaminert i 2008.

– Vi har tatt på oss å utdanne fire studenter, som vi overtar totalt til høsten. Og vi må hanke oss igjennom. Men det er ikke aktuelt å fortsette etter våren 2008, og det vil ikke tas inn nye studenter på linjen høsten 2007, sier han.

Wadman har lenge jobbet for et studium i Produksjonsdesign.

– Det står i stortingsproposisjonen fra 1991 at filmskolen, som skulle legges til Lillehammer, skal ha en scenografi-studie. Men det ble aldri utredet ved opprettelsen av filmskolen. I fjor høst fikk vi endelig til en avtale mellom Kunsthøgskolen og filmskolen, og vi fikk en studieplan for en bachelor i Produksjonsdesign ved filmskolen. Avtalen består av at Kunsthøgskolen gjør en del og vi gjør en annen del. Og vi har, som Kunsthøgskolen, søkt midler til dette for budsjettåret 2006, men – som sagt – er det ikke kommet noen midler. Departementet satser tydeligvis på teaterscenografi, ikke filmscenografi, sier han.

Han mener også at styret ved Høgskolen kunne gjort mer.

– Høgskolestyret kunne gjort en prioritering om de ønsket dette studiet. Men siden de ikke prioriterer det må vi konkludere med at de ikke ønsker produksjonsdesign-utdanning i Norge, sier Wadman.

Gudmund Moren, rektor ved Høgskolen i Lillehammer, håper at saken vil ordne seg.

– Et studium med fire studenter er kostbart. Vi får cirka 100 000 kroner per uteksaminert student – det vil si 400 000 kroner – mens driftsutgiftene er på over en million. Vi trenger også 900 000 kroner, men vi har ikke fått noe svar fra departementet på et brev vi sendte 15. desember. Vi håper dette kan skyldes en lapsus fra deres side. Jeg antar departementet mener at det er en forskjell på Kunsthøgskolen og en høgskole, men vi må få de samme betingelsene, ellers vil det gå utover studentene på filmskolen. En moderne filmskole må ha Produksjonsdesign, og jeg tror det kommer til å gå seg til, sier han.

Han mener Høgskolen ikke kan drive studiet videre hvis ikke staten bevilger flere midler.

– Vi kan ikke finansiere studiet i det uendelige. Vi vil ta ansvaret for, og ta vare på, de studentene som er inne og tar studiet nå. Men vi vil ikke ta inn nye studenter uten en tilfredsstillende finansiering. Men som sagt – vi tror og håper det vil ordne seg. Hvis Malte er mer pessimistisk, får jeg være optimistisk, sier Moren.

Foto: Fra innsspillingen av «Izzat»

MENY