Norsk Filmstudio svarer

Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio tar her til motmæle mot påstanden om at studioet er subsidiert.

Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio tar her til motmæle mot påstanden om at studioet er subsidiert.

Strid om studiodrift – Svar til våre konkurrenter

I innlegget ”Strid om studiodrift” utrykker lederne i noen av våre konkurrerende selskaper glede over statens beslutning, og det tar vi som et kompliment. Noen fakta i situasjonen er misoppfattet. Nedenfor følger noen kommentarer knyttet til sitater fra forfatternes innlegg i Rushprint.

Sitat: ”Norsk Filmstudio er en statlig og subsidiert aktør som gir en urimelig konkurranse på det åpne markedet. I 2001 fikk Filmparken et statstilskudd på hele 18.326.000”

De 18 mill som nevnes er historie, dette var driftstilskudd som Norsk Film (Filmparken) As mottok og dekket videreføring av påbegynte prosjekter og avviklingskostnadene for Norsk Film, tilskuddet hadde intet med dagens drift av Norsk filmstudio å gjøre. Argumentene mot driftstilskudd til produksjonsselskapet Norsk Film kommer noen år for sent. Det var da Norsk filmstudio AS var eiet av Norsk Film AS at man skulle argumentert mot den subsidiering som indirekte skjedde gjennom at Norsk Film mottok driftstilskudd, og plasserte oppdrag hos eget selskap.

Norsk filmstudio sin drift er i dag ikke subsidiert. Den kommersielle delen av virksomhet som består av lys, grip, kamera og etterarbeid går i dag med overskudd og mottar intet tilskudd fra staten. Overskuddet fra denne delen pløyes inn i driften for å dekke underskuddet på studiobygningene og kostymeavdelingen.

Sitat:”At det å selge tjenester i den norske filmbransjen automatisk er et underskuddsforetakende er en myte som vi ønsker å bestride sannheten av, dette synet opprettholdes først og fremst av dem som er ”kulturelt belastet” med tungdrevne organisasjoner og liten effektivitet.”

Vi påstår heller ikke at salg av slike tjenester, som vi og våre konkurrenter tilbyr, automatisk er underskuddsforetagende. Som nevnt før er det området vi konkurrerer på et overskuddsforetagende, nettopp fordi vi har gjort noen grep med organisasjonen etter skilsmissen med Norsk Film .

Der vi i dag ikke konkurrerer er utleie av kostymer og drift av filmstudioer, og det er her vi mener bransjen har hatt nytte av det statlige eierskapet som har vært. Studiodelen av virksomheten er blitt bygget opp og utviklet mer enn en privat aktør kunne forsvart økonomisk. Vi tror bransjen er tjent med at studioene fortsatt er statlig eiet, slik både det danske og svenske filmstudiet er statlig eid eller eid av en statlig stiftelse.

Sitat: ”De midler som Norsk Filmstudio har mottatt for å dekke underskudd, hadde vært bedre å gi direkte til produksjonsstøtte.”

Siden 1.1.2002 har vi ikke mottatt midler for å dekke underskudd, til tross for at en vesentlig del av underskuddet skyldtes avskrivning på filmer og krav fra Norsk Films tidligere prosjekter. Fra samme dato har vi kun mottatt dekning av finanskostnader på det lån Norsk Film tok opp for å bygge/oppgradere administrasjonsbygg, garderober, studio C, fontenen med mere.

Konkurransetilsynet trekkes frem i debatten, det er gammelt nytt og tilhører en passert epoke. Har Morten Magnussen og Olav Haddeland glemt at de stadig har oppdrag i studioet og at dørene står åpne for dem også, har de glemt at det er slutt på den tid man koblet leveranse av lys til utleie av lysmester, eller forresten; er det ikke slik at denne koblingen nå kun gjøres av artikkelforfatterne selv…..

På lydsiden er det hyggelig at Egg og Bacon, Chimney Pot og Punch oppfatter oss som konkurrenter. Kanskje det betyr at vi i større grad bør gå inn på deres markeder som stort sett er reklamefilm siden de oppfatter vår kompetanse som en trussel. Personlig mener jeg at det økonomiske bildet for etterarbeidsavdelingen nok hadde vært lysere hvis vi hadde fokusert på reklamefilm i tillegg til spillefilm, men heldigvis for filmmiljøet ønsker vi å konsentrere driften etter våre vedtekter som lyder: ”….primært å opprettholde og utvikle det tekniske tjenestespekter og den tilhørende fagkompetanse som den tilskuddsberettigede norske filmproduksjonen er avhengig av.”

Nå står kampen om et filmstudio, skal vi i Norge ha et filmstudio slik det finnes på Jar, eller skal vi som eneste land i Skandinavia ta til takke med midlertidig bruk av fabrikkbygninger og lagerlokaler. La oss fortsatt konkurrere på de kommersielle områdene, men la oss i fellesskap jobbe for å bevare kulturarven som ligger i kostymeavdelingen, Studio Arne Skouen og det område Filmparken er som samlingspunkt.

Knud Bjørne-Larsen

Adm. dir.

Norsk filmstudio AS

Les relaterte saker:

Forhastet filmstudio-salg
Strid om studiodrift

Norsk Filmstudio svarer

Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio tar her til motmæle mot påstanden om at studioet er subsidiert.

Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio tar her til motmæle mot påstanden om at studioet er subsidiert.

Strid om studiodrift – Svar til våre konkurrenter

I innlegget ”Strid om studiodrift” utrykker lederne i noen av våre konkurrerende selskaper glede over statens beslutning, og det tar vi som et kompliment. Noen fakta i situasjonen er misoppfattet. Nedenfor følger noen kommentarer knyttet til sitater fra forfatternes innlegg i Rushprint.

Sitat: ”Norsk Filmstudio er en statlig og subsidiert aktør som gir en urimelig konkurranse på det åpne markedet. I 2001 fikk Filmparken et statstilskudd på hele 18.326.000”

De 18 mill som nevnes er historie, dette var driftstilskudd som Norsk Film (Filmparken) As mottok og dekket videreføring av påbegynte prosjekter og avviklingskostnadene for Norsk Film, tilskuddet hadde intet med dagens drift av Norsk filmstudio å gjøre. Argumentene mot driftstilskudd til produksjonsselskapet Norsk Film kommer noen år for sent. Det var da Norsk filmstudio AS var eiet av Norsk Film AS at man skulle argumentert mot den subsidiering som indirekte skjedde gjennom at Norsk Film mottok driftstilskudd, og plasserte oppdrag hos eget selskap.

Norsk filmstudio sin drift er i dag ikke subsidiert. Den kommersielle delen av virksomhet som består av lys, grip, kamera og etterarbeid går i dag med overskudd og mottar intet tilskudd fra staten. Overskuddet fra denne delen pløyes inn i driften for å dekke underskuddet på studiobygningene og kostymeavdelingen.

Sitat:”At det å selge tjenester i den norske filmbransjen automatisk er et underskuddsforetakende er en myte som vi ønsker å bestride sannheten av, dette synet opprettholdes først og fremst av dem som er ”kulturelt belastet” med tungdrevne organisasjoner og liten effektivitet.”

Vi påstår heller ikke at salg av slike tjenester, som vi og våre konkurrenter tilbyr, automatisk er underskuddsforetagende. Som nevnt før er det området vi konkurrerer på et overskuddsforetagende, nettopp fordi vi har gjort noen grep med organisasjonen etter skilsmissen med Norsk Film .

Der vi i dag ikke konkurrerer er utleie av kostymer og drift av filmstudioer, og det er her vi mener bransjen har hatt nytte av det statlige eierskapet som har vært. Studiodelen av virksomheten er blitt bygget opp og utviklet mer enn en privat aktør kunne forsvart økonomisk. Vi tror bransjen er tjent med at studioene fortsatt er statlig eiet, slik både det danske og svenske filmstudiet er statlig eid eller eid av en statlig stiftelse.

Sitat: ”De midler som Norsk Filmstudio har mottatt for å dekke underskudd, hadde vært bedre å gi direkte til produksjonsstøtte.”

Siden 1.1.2002 har vi ikke mottatt midler for å dekke underskudd, til tross for at en vesentlig del av underskuddet skyldtes avskrivning på filmer og krav fra Norsk Films tidligere prosjekter. Fra samme dato har vi kun mottatt dekning av finanskostnader på det lån Norsk Film tok opp for å bygge/oppgradere administrasjonsbygg, garderober, studio C, fontenen med mere.

Konkurransetilsynet trekkes frem i debatten, det er gammelt nytt og tilhører en passert epoke. Har Morten Magnussen og Olav Haddeland glemt at de stadig har oppdrag i studioet og at dørene står åpne for dem også, har de glemt at det er slutt på den tid man koblet leveranse av lys til utleie av lysmester, eller forresten; er det ikke slik at denne koblingen nå kun gjøres av artikkelforfatterne selv…..

På lydsiden er det hyggelig at Egg og Bacon, Chimney Pot og Punch oppfatter oss som konkurrenter. Kanskje det betyr at vi i større grad bør gå inn på deres markeder som stort sett er reklamefilm siden de oppfatter vår kompetanse som en trussel. Personlig mener jeg at det økonomiske bildet for etterarbeidsavdelingen nok hadde vært lysere hvis vi hadde fokusert på reklamefilm i tillegg til spillefilm, men heldigvis for filmmiljøet ønsker vi å konsentrere driften etter våre vedtekter som lyder: ”….primært å opprettholde og utvikle det tekniske tjenestespekter og den tilhørende fagkompetanse som den tilskuddsberettigede norske filmproduksjonen er avhengig av.”

Nå står kampen om et filmstudio, skal vi i Norge ha et filmstudio slik det finnes på Jar, eller skal vi som eneste land i Skandinavia ta til takke med midlertidig bruk av fabrikkbygninger og lagerlokaler. La oss fortsatt konkurrere på de kommersielle områdene, men la oss i fellesskap jobbe for å bevare kulturarven som ligger i kostymeavdelingen, Studio Arne Skouen og det område Filmparken er som samlingspunkt.

Knud Bjørne-Larsen

Adm. dir.

Norsk filmstudio AS

Les relaterte saker:

Forhastet filmstudio-salg
Strid om studiodrift

MENY