Silje Hopland Eik: ”Filmskolen bør finne seg ny dekan”

Silje Hopland Eik: ”Filmskolen bør finne seg ny dekan”

Filmprodusent Silje Hopland Eik, som sitter i det såkalte bransjestyret ved Filmskolen, mener at nåværende dekan Thomas Stenderup ikke bør få en ny periode. Filmskolen har godt av å fornye seg, mener hun. Det er regionsavisen Gudbrandsdølen Dagningen som melder om dette.

Hopland Eik forstår kritikken som Finn Gjerdrum har rettet mot Stenderup.

”Jeg skulle ønske at vi som sitter i skolens styre hadde hatt mer å si når det gjelder utformingen utlysningen og ansettelsesprosessen, men dessverre er vi bare et veiledende organ. Også når det gjelder ansettelser av faglærere og linjeledere har dekanen har hatt eneråderett. Han har hatt en tendens til å velge menn på sin egen alder, fra sitt eget nettverk. Det har jeg kritisert flere ganger tidligere”, sier Silje Hopland Eik.

”Stenderup har utrettet mye bra, og det at han fikk på plass masterutdanningen var en bragd. Men han har en spesiell lederstil. Det beste ville være om det kom inn en ny person som kunne ta tak i ting på en ny måte og se ting med friske øyne. Jeg tror skolen har godt av å fornye seg litt”, mener Silje Hopland Eik.

Til avisa uttaler også tidligere student Erika Calmeyer at hun kjenner seg igjen i Gjerdrums beskrivelse.

”Thomas Stenderup er en veldig autoritær leder. Han gir lite rom for andre tanker og ideer. Jeg opplevde en skole hvor de ideene som gikk imot hans egne ble slått ned på og straffet. Jeg opplevde at det var en fryktkultur på skolen. Vi var en flott studentgjeng og hadde masse gode enkeltlærere, men det var til slutt godt å komme seg bort derfra, sier Calmeyer som ble uteksaminert fra skolens regilinje i 2014.

”Filmskolen har hatt suksess, men det har vært noen omkostninger som kanskje burde ses på”, mener Kasper Val Larsen, som var hovedlærer på lydlinja ved Filmskolen fram til 2014.

”Stenderup har en veldig eneveldig lederstil. Han tolererer ikke opposisjon, og klarer ikke bruke personlig kritikk til noe fornuftig. Samtidig er han en konfliktorientert person. Han liker det når det er litt krig”, sier Val Larsen.

”Sånn sett er jeg ikke overrasket over kritikken fra Finn Gjerdrum. Det som overrasker meg, er hvor langt dette har fått lov til å gå. Ledelsen ved HiL har ikke gjort det tydelig for Stenderup hva de forventer av en leder”.

”Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene av meg som person og min lederstil. Jeg synes jeg har en god og inkluderende dialog med studenter og lærere på skolen”, sier Stenderup til GD.

”Jeg er opptatt av kvalitet og faglig utvikling, og i prosessen med å finne fram til de rette personene som skal løfte filmskolen, vil det alltid være sånn at noen føler seg forbigått. At enkelte studenter aldri lykkes med å tilpasse sig skolens rammer og opplegg, må man nok leve med. Men alle undersøkelser viser jo at de fleste av våre studenter har vært tilfredse med utdanningen og læringsmiljøet på Filmskolen – senest det nasjonale studiebarometer, hvor filmskolen av studentene vurderes som en av de beste utdanningene i Norge”

NB! Søknadsfristen er nå utsatt til 3.10. Se annonse

Les hele saken

Silje Hopland Eik: ”Filmskolen bør finne seg ny dekan”

Silje Hopland Eik: ”Filmskolen bør finne seg ny dekan”

Filmprodusent Silje Hopland Eik, som sitter i det såkalte bransjestyret ved Filmskolen, mener at nåværende dekan Thomas Stenderup ikke bør få en ny periode. Filmskolen har godt av å fornye seg, mener hun. Det er regionsavisen Gudbrandsdølen Dagningen som melder om dette.

Hopland Eik forstår kritikken som Finn Gjerdrum har rettet mot Stenderup.

”Jeg skulle ønske at vi som sitter i skolens styre hadde hatt mer å si når det gjelder utformingen utlysningen og ansettelsesprosessen, men dessverre er vi bare et veiledende organ. Også når det gjelder ansettelser av faglærere og linjeledere har dekanen har hatt eneråderett. Han har hatt en tendens til å velge menn på sin egen alder, fra sitt eget nettverk. Det har jeg kritisert flere ganger tidligere”, sier Silje Hopland Eik.

”Stenderup har utrettet mye bra, og det at han fikk på plass masterutdanningen var en bragd. Men han har en spesiell lederstil. Det beste ville være om det kom inn en ny person som kunne ta tak i ting på en ny måte og se ting med friske øyne. Jeg tror skolen har godt av å fornye seg litt”, mener Silje Hopland Eik.

Til avisa uttaler også tidligere student Erika Calmeyer at hun kjenner seg igjen i Gjerdrums beskrivelse.

”Thomas Stenderup er en veldig autoritær leder. Han gir lite rom for andre tanker og ideer. Jeg opplevde en skole hvor de ideene som gikk imot hans egne ble slått ned på og straffet. Jeg opplevde at det var en fryktkultur på skolen. Vi var en flott studentgjeng og hadde masse gode enkeltlærere, men det var til slutt godt å komme seg bort derfra, sier Calmeyer som ble uteksaminert fra skolens regilinje i 2014.

”Filmskolen har hatt suksess, men det har vært noen omkostninger som kanskje burde ses på”, mener Kasper Val Larsen, som var hovedlærer på lydlinja ved Filmskolen fram til 2014.

”Stenderup har en veldig eneveldig lederstil. Han tolererer ikke opposisjon, og klarer ikke bruke personlig kritikk til noe fornuftig. Samtidig er han en konfliktorientert person. Han liker det når det er litt krig”, sier Val Larsen.

”Sånn sett er jeg ikke overrasket over kritikken fra Finn Gjerdrum. Det som overrasker meg, er hvor langt dette har fått lov til å gå. Ledelsen ved HiL har ikke gjort det tydelig for Stenderup hva de forventer av en leder”.

”Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene av meg som person og min lederstil. Jeg synes jeg har en god og inkluderende dialog med studenter og lærere på skolen”, sier Stenderup til GD.

”Jeg er opptatt av kvalitet og faglig utvikling, og i prosessen med å finne fram til de rette personene som skal løfte filmskolen, vil det alltid være sånn at noen føler seg forbigått. At enkelte studenter aldri lykkes med å tilpasse sig skolens rammer og opplegg, må man nok leve med. Men alle undersøkelser viser jo at de fleste av våre studenter har vært tilfredse med utdanningen og læringsmiljøet på Filmskolen – senest det nasjonale studiebarometer, hvor filmskolen av studentene vurderes som en av de beste utdanningene i Norge”

NB! Søknadsfristen er nå utsatt til 3.10. Se annonse

Les hele saken

MENY